O energiích‚ energetická ochrana člověka

 

Linka

 

Rozhoduj se

Když neskončíš s tím, co tě vyčerpává, ztrácíš svou energii.
Když se nerozhodneš pro to, co tě nabíjí energií a radostí, jdeš sám proti sobě.

Když ti v hlavě neustále běží myšlenky, které neumíš opustit, stáváš se jejich otrokem.

Většina lidí neví kudy kam a celý život jsou vláčeni okolím.
Když se jich zeptáš, co vlastně chtějí, nedostaneš žádnou jasnou odpověď.

Mají vztahy, od kterých nevědí, co chtějí.
Mají práci, která je nebaví, ale nevědí, co by jim přineslo radost.
Neumějí se rozhodnout.

Jako suchý list poletují z místa na místo.
Život je zkrátka netěší.
Je to stejné, jako když jdeš na trh a nevíš, co chceš koupit.
Nakonec odcházíš s tím, co ti kdo vnutí.

Nauč se rozhodovat, tím výrazně odlehčíš svému mozku.
Když se něčím trápíš, vyřeš to nebo k tomu zaujmi jiný postoj.
A když nejsi spokojený se svým rozhodnutím, neboj se ho změnit.
A neustále se rozhoduj …rozhoduj …a rozhoduj.

*****

z knihy: Karel Spilko - Buď sám sebou a jdi vlastní cestou

 

Linka

 

Zvyšování osobních vibrací

Otevírání srdce zvyšuje vaše vibrace. Když cítíte lásku, jste živější, prožíváte pocit expanze a obrození. Láska proudí s vesmírem, nevzdoruje mu. Láska je ochota být zranitelný, je to přijímání sebe i ostatních právě takových, jací jsou. Láska bez podmínek překoná každé rozdělení. Až se naučíte více milovat sebe a druhé lidi, zvýší se i vaše vibrace. Vaše energie převezme měkčí a jemnější vibrace vyšších dimenzí a vy budete svým vyšším já.

Láska je branou k osvícení
Vaše srdce bude otevřenější, když se naučíte mít více rádi sebe sama. Milujte vše, co k vám patří, dokonce i ty myšlenky a pocity, které považujete za "negativní". Když pocítíte zlobu nebo pochybnosti, milujte je stejně, jako milujete své pocity radosti a míru.

Milujte své lidství stejně jako božství. Milujte svou nejistotu i negativní pocity. Cítíte-li, že nedokážete odpustit nebo milovat, milujte i to. Milujte vše, čemu říkáte "má nedokonalost". Pocity totiž nezměníte tím, že je budete popírat nebo nenávidět. Změníte je jedině tím, že je budete milovat. Když milujete své negativní pocity, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby.

Milujte všechny své myšlenky, včetně těch omezených nebo naplněných strachem. Myslete na ně jako na malé děti, které potřebují lásku a ujištění. Uvědomíte-li si negativní myšlenku, neobviňujte se za to. Milujte všechny své negativní myšlenky a ony nad vámi budou mít čím dál menší moc. Máte-li něco, nač byste rádi přestali myslet, začněte se milovat, i když máte tyto nechtěné myšlenky, a tak je mnohem snáze zastavíte. Vedle každé negativní vyšlete nějakou pozitivní myšlenku; jediná pozitivní myšlenka totiž dokáže vyrušit účinky stovek negativních.

Jedna žena měla strach z výtahů a výšek. Nenáviděla se za svůj strach a snažila se vymluvit si ho. Nic z toho jí ale nefungovalo, dokud se nerozhodla přejít na jinou taktiku: své pocity milovat. Když napříště nastoupila do výtahu a zmocnila se jí opět panika, posílala svým pocitům strachu lásku. Její pocity postupně slábly a nahoře, v posledním poschodí, prožila příval radostné nálady a expanze.

Své negativní pocity můžete milovat a zvýšit tak jejich vibrace za jejich limitní hranice až do světla, nebo je můžete nenávidět a vzdorovat jim. Vaše nenávist však ještě posílí moc, kterou nad vámi mají. Milujte své lidství. To jste sem přišli prožívat, z něj se přišli učit. Milujte své slabosti, jako milujete své přednosti. Vaše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nejvíce vaši lásku, aby se mohly rozvinout. Láska k vašim negativním pocitům rozšíří váš svět a otevře vám nové možnosti.

Láska léčí
Nemoc je způsobená stažením energie, k němuž dochází, když nemilujete sebe sama. Dostanete-li, řekněme, chřipku, může to být znamení, že se v něčem zanedbáváte. Až ucítíte, že na vás jde nemoc, zeptejte se, co byste pro sebe udělali, kdybyste ji už měli. Možná byste více odpočívali? Nebo byste se zbavili nějakého tlaku, který vás zatěžuje? Slibte si, že to uděláte i bez trápení se s chřipkou a uvidíte, že i její předběžné náznaky často rychle zmizí. Pak samozřejmě nezapomeňte udělat, co jste slíbili.
Možná jste si všimli, že i v případě dlouhodobější nemoci vám začalo být lépe, jakmile jste nějak změnili své myšlení nebo cítění. Nemoc si vytváříte proto, aby vám poskytla příležitost uvolnit staré energie a posunout se na novou úroveň sebelásky.

Až se budete více milovat a vážit si sebe sama, zvýšíte své vibrace i průběh jakékoliv vaší nemoci se změní.
Léčitelé často vyléčí chorobu proto, že mají vyšší uspořádání vibrací lásky a více životní energie než léčený (minimálně v té oblasti, která nemoc přivodila). Léčitelovo energetické pole se rozšíří a vytvoří léčenému člověku prostor, aby mohl více milovat sebe sama. A pokud se mu to podaří, stažená oblast, která zapříčinila nemoc, se rozvolní a vznikne prostor pro léčení.

Druhé lidi posílíte, obklopíte-li je svými láskyplnými myšlenkami
Se stejnými pocity, s jakými milujete a přijímáte sebe sama, přijměte i ostatní lidi. Lidé dělají to nejlepší, co umí, vycházejíce ze svého vzdělání, podmínek a přesvědčení. Neposuzujte je a nekritizujte, a raději se ptejte, jak jim můžete pomoci jejich život zlepšit. Skupina přítelkyň začala kritizovat jednu z nich za to, že začala pít moc alkoholu a čím dál méně se věnovala svým dětem. Uvědomily si však, že by bylo lepší najít v sobě více lásky, a ptaly se samy sebe, co udělat, aby své kamarádce opravdu pomohly. Přestaly se snažit ji měnit a místo toho k ní mentálně vysílaly zprávy, že ji milují takovou, jaká je. Pak jí začaly posílat světlo. Výsledky byly převratné. O dva týdny později se rozhodla, se přestane pít a úplně změnila svůj život.

Posílejte lidem myšlenky plné lásky, neboť tak je posílíte a navíc je podpoříte v jejich vlastním umění přitahovat si dobré věci. Velcí mistři tráví mnoho svého času ve stavu hluboké lásky, kdy telepaticky posílají energii a lásku těm, kteří žádají o pomoc.
Lásku můžete posílat i v čase, do minulosti i do budoucnosti, i přinese své ovoce, neboť láska je mimo čas. Jedna žena posílala Lásku a odpuštění zpět v čase jednomu dávnému příteli, který ji před mnoha lety odmítl a zranil její city. Když na jeho odmítnutí tu a tam myslela, stále ještě cítila dotčení, a tak se rozhodla něco s tím udělat. Představila si, jak mluví s jeho vyšším já a posílá mu Lásku a odpuštění. Krátce na to si všimla změny ve svém vztahu k manželovi, byla schopna se více otevřít a nebála se být zranitelnější, jako by se přestala bránit odmítnutí. Pokud vám někdo v minulosti ukřivdil, nebo jste někomu ukřivdili vy, pošlete mu nebo jí lásku a odpuštění. Tím také zvýšíte své vibrace.

Každá negativita je voláním po větší lásce
Každý člověk potřebuje více lásky, než má. Když jsou na vás lidé hrubí, nepřívětiví nebo máte dojem, že chtějí zranit vaše city, nepřecházejte do útoku. Nemůžete totiž vědět, co se s nimi děje. Pošlete jim lásku bez ohledu na to, jak se chovají. Vrátí se vám mnohonásobně zpátky, různými cestami ve vašem vlastním životě. Máte-li rádi druhé lidi i s tím, co se zdá nemožné milovat, rychle zvýšíte své vibrace.

Jedna žena vstoupila do lékárny a lékárník k ní byl velmi hrubý. Nejdřív mu to chtěla vrátit, ale pak k němu raději vyslala lásku. Když opustila lékárnu, měla chuť myslet na něj ve zlém, ale neudělala to. Odpustila i sobě, a tím si usnadnila vysílání láskyplných myšlenek. O několik týdnů později šla opět do lékárny. Tentokrát se k ní lékárník choval úplně jinak. Nejen že byl přátelský, ale také se jí svěřil, že se před několika týdny dozvěděl, že jeho žena má rakovinu a že možná brzo zemře. Ve světle tohoto nového zjištění byla žena ráda, že mu tehdy posílala raději lásku.
Někteří lidé, s nimiž přicházíte do styku, jsou na duchovní úrovni mladší než vy. Nedokáží se ještě chovat vlídně a láskyplně tak často, jak by si možná přáli. Naučte se nereagovat na malou vstřícnost, hrubost nebo na neúctu k vám. Reakce, které vycházejí z pocitu ublížení nebo bolesti, vás téměř vždycky vykolejí z vašeho klidného, vyjasněného středu. Vyšlete myšlenku odpuštění, milujte každého a buďte milí ke každému člověku, bez ohledu na to, jak jedná. A milujte i sebe, i kdyby vaše reakce nebyly ještě na tak vysoké úrovni, jak byste si přáli.

Láska regeneruje i buňky vašeho fyzického těla a umožňuje vám pozvednout se nad hustotu pozemské úrovně. Uvidíte-li ošklivost, milujte i ji. Uvidíte-li druhé, jak jednají nízce nebo nepřátelsky, milujte je. Uvědomte si, namísto kritizování nebo soustředění se na jejich chyby, že máte příležitost zvýšit své vibrace tím, že je budete milovat. Až se otevřete lásce, budete kolem sebe zažívat krásnější svět.

Přitahujete k sobě věci a lidi podobných vibrací, jaké máte vy
Vše ve vašem vesmíru má nějaké vibrace. Stupeň vašich vibrací určuje, jaké lidi, události, okolnosti nebo předměty si k sobě přitáhnete. Milovat ostatní je tedy skutečně dar vám samotným, protože svou láskou zvýšíte své vibrace, díky kterým si budete do svého života přitahovat hodnotnější podmínky.

Možná se někdy cítíte být spravedlivější nebo lepší než vaši blízcí nebo lidé okolo vás. Nemyslíte si, že váš duchovní růst z vás dělá lepšího člověka? Vyšší já všech lidí jsou si rovna, ačkoliv různí lidé dokáží projevovat své vyšší já ve svém pozemském životě různě. Možná si říkáte: "Můj partner/partnerka nemedituje, ani nejí tak zdravě jako já. Není tak láskyplný/á, vyrovnaný/á, stálý/á nebo nemá tak jasno, jako já. A proto není na tak vysoké úrovni jako já." Uvědomte si, že jste se svými blízkými právě proto, že vaše vibrace jsou na podobné úrovni.

Přitahujete si přátele a milované lidi, jejichž duchovní vývoj a lekce se podobají vašim. Najdete oblasti, kde budou vaši milovaní rozvinutější, a oblasti, kde budete zkušenější zase vy. Možná zvýšíte své vibrace tak, že už nebudete na stejné úrovni rozvoje, a v tom případě od sebe pravděpodobně odejdete. Ale zatím, dokud jste s těmito lidmi, dívejte se na ně i na sebe jako na stejně vyspělé, i když nedělají to, o čem vy si myslíte, že by duchovně rozvinutí lidé měli dělat. Když se cítíte nadřazeně nebo si myslíte, že máte větší pravdu, stahujete svou energii, zavíráte své srdce a snižujete si vibrace. Totéž se děje, když podceňujete sami sebe.

Zvýšené vibrace mění váš vztah k sobě samým i ke všemu, co vás obklopuje. Vaše vibrace vám přitáhly věci, které máte. Jakmile je zvýšíte, budete některé ze svých stávajících věcí možná prodávat, nebo něco prostě ztratíte, nebo si koupíte něco nového. Podíváte se třeba do skříně a uvědomíte si, že mnohé z toho, co máte, se vám už nechce nosit a že si chcete nakoupit nové šaty. Možná se přestěhujete do jiného domu nebo města.

Vaše zvýšené vibrace také změní vaši osobní image. Jelikož změníte svou identitu, můžete ztrácet to, co symbolizovalo staré součásti vaší osobnosti. Ztratíte-li například svou peněženku, opouštíte možná svou identitu symbolizovanou věcmi, které jste v ní nosili - kreditními kartami, občanským průkazem a podobně.

Můžete také projít obdobím, kdy se vám všechno "sesype". Zejména elektrické přístroje jsou citlivé na změny vašich vibrací, neboť úroveň vašich vibrací ovlivňuje vaše elektromagnetické energetické pole. Může se vám pokazit najednou i několik elektrických spotřebičů. Pomozte si tím, že navážete ke všem svým předmětům nový vztah. Prostě si představte, jak se s nimi spojujete stejným způsobem, jako to děláváme s čerstvě koupenými věcmi. Hrajte si s nimi, obdivujte je nebo s nimi zacházejte s láskou. Můžete vejít do místnosti a představit si, že vysíláte linie světla ke všem svým věcem, že se s nimi znovu spojujete na nové, vyšší úrovni, které jste teď v sobě dosáhli.

Vaše vyšší vibrace zvyšují energií kolem vás
Dáte-li své energii nejvyšší tón, jaký dokážete, udáváte vibrační tón prostředí kolem vás. Ostatním nezbude, než jej převzít. Vzpomeňte si, kdy jste byli s nějakým člověkem, který byl milující, míruplný a soustředěný. Pravděpodobně jste se i vy cítili více milující, míruplní a soustředění.

Vaše vyšší já existuje v lásce. Kdykoli jste láskyplní, milí, odpouštějící a soucitní k sobě i k druhým, jste svým vyšším já. Naučte se milovat ve svém životě všechno, každý pocit, každou myšlenku i čin, který vykonáte. Myslete na sebe jako na nádherného, milujícího člověka, který dělá to nejlepší, co umí, aby rostl a vyvíjel se.

Nahoru

 

Zdroj: http://anitram.wordpress.com
 

Linka

 

Nechávám svou bytost vibrovat světlem

Ponořte se hluboko do svého srdce a podívejte se tam na malinký, jasně zbarvený světelný bod. Právě ten je zdrojem vaší lásky a léčivé energie. Pozorujte, jak pulsuje a roste, až nakonec vaše srdce bezezbytku naplní. Nechte jej proudit celým svým tělem, od vrcholku hlavy až ke špičkám prstů na nohou. Toto nádherné světlo, které je vaší láskou a vaší léčivou energií, už nyní vyzařuje z celé vaší bytosti. Můžete si také říci: "S každým nadechnutím jsem zdravější a zdravější." Představujte si, jak toto světlo čistí každou část vašeho těla a zbavuje ji všech potíží. Nechte je ze sebe vyzařovat do celé místnosti, do svého soukromí a do celého okolního světa. Vidíte, že všechno je celistvé. Máte význam. Máte cenu. Záleží na tom, jak naložíte s láskou ve svém srdci.
 

Louise L. Hay: Myšlenky srdce


Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=420913341262170&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater, http://smaragdovazeme.blog.cz/

 

Nahoru

 

 

Linka

 

Mudry prstů

Ruce jsou důležitou částí těla. Každý prst má zvláštní funkci moc v organismu. Kdo dovede této moci použít, uchová si tělesné zdraví a duchovní mír.
Když držíte prsty určitou dobu v určité pozici a lehce tlačíte, vytvářené vibrace obnovují rovnováhu prvků v těle. Prsty mohou pět prvků v těle kontrolovat a vyrovnávat.

palec - patří slunci - ohni
ukazováček - patří vzduchu
prostředníček - patří nebesům - obloze - éteru
prsteníček - patří zemi
malíček - patří vodě

Používá se 11 osvědčených muder. Mudry je možno provádět levou i pravou rukou současně, i když někdy postačí ruka jedna.

Delší cvičení může přinést vyšší účinek. Kdo může, cvičí 45 minut vcelku, možno cvičit 3x15 minut (při procházce, při práci, ve volném čase). Léčba může trvat týdny, někdy měsíce, někdy se zlepšení projeví za několik dnů. Klidně dýchat, hluboce, nosem, zvolna, možno si pobrukovat (zpívat) ÓM při dlouhém výdechu.

 

Jak by se měly mudry cvičit?

Dotykem nebo tlakem určitých prstů vytvoříme mudry. Pouze tím, že držíme prsty v nějaké poloze, můžeme vyléčit nemoc. Mudra vyváží prvky v našem těle a tak nás uzdraví.

Základní pravidla
Nejsou žádná zásadní omezení při cvičení mudry. Může je cvičit každý - muži, ženy, děti, staří lidé. Mohou se cvičit kdekoliv. Měly by se cvičit oběma rukama. Ale také jsou mudry, které působí při cvičení jednou rukou, jako třeba gján mudra. Pravá polovina těla je ovlivněna cvičením levou rukou a naopak.

Mudry bychom měli cvičit lehce, s jemným napětím v prstech. I když mají být zbývající prsty natažené, měly by být natažené pohodlně. Vzájemné doteky prstů jsou velmi důležité. Ostatní prsty by měly být v pohodlné poloze.
Tyto mudry jsou pro každého. Měly by se cvičit půl hodiny každý den. Při cvičení se doporučuje sedět s překříženýma nohama na posteli nebo na zemi, ale áčarja říká, že mudry budou účinkovat i v jiných polohách. Můžete se dokonce i procházet s rukama v kapsách a prsty dělat předepsané polohy.

Mudry nikdy nevytvoří přebytečnou energii, ale mají spíš funkci termostatu - optimálně vyvažují pránu. Takže až budete nemocní, uvědomte si, že může jít o špatnou pránu a může to napravit nepatrný pohyb rukou.

V konečcích prstů máme 4 000 nervových zakončení. Mudry tak účinné proto, že nervová zakončení jsou spojeny s orgány a mohou je ovlivňovat, uvolňovat, povzbuzovat a harmonizovat podle naší osobní potřeby. Existuje více než 100 muder.

Kdekoliv jste, můžete cvičit mudry: o přestávce, při červené na křižovatce, ve frontě, v kanceláři nebo doma a můžete si tak dobíjet své baterie. Mudry se dají jednoduše naučit a cvičit.

Mudry jsou užitečné při řešení psychologických, nervových i fyzických problémů. Dnes většinou lidé neocení to, že v dávné Indii lidé vyvinuli komplexní přístup k životu. Dnes již málokdo vidí spojitost mezi jógovým cvičením, klasickým tancem, hudbou a výtvarným uměním, ájurvédským léčitelstvím, stravovacími návyky, meditací, způsobem oblékání, způsoby uctívání a podobně. To nastává následkem opomíjení a překrucování Písem. Je na čase, abychom se na to začali dívat jinak. Je zde spousta poznání, které nás může pozvednout duševně, emocionálně i fyzicky.

Od začátku jsem věřil, že pozice muder, které jsme přijali ze starobylé kultury a které používáme při obřadech a meditacích jsou spojeny s problémy nervového i fyzického vyšetření a pokusů. Výsledky jsou uspokojivé. Odmítl jsem moderní názor, že tělo sestává z mnoha prvků a přijal jsem starou moudrost, že se skládá z pěti tattev - prvků ohně, větru, prostoru, země a vody - a ty reprezentuje pět prstů.
Palec je oheň (agni), ukazováček (tardžani) reprezentuje vzduch (váju), prostředníček (madhjama) prostor (akáš), prsteníček (anamika) zemi (prithiví) a malíček (kanišika) vodu (džal).

Nutno podotknout, že palec a prsty mají sílu a velikost planet, které reprezentují. Slunce je největší planetou ve sluneční soustavě a má na náš život největší vliv. Bez něho by nebyl život. Hustota magnetické fáze Země je jen 25 OE, zetímco Slunce má 30 až 500 OE. Proto souvisí s palcem.
Jsem přesvědčen, že nemoci jsou odrazem porušení tělesné rovnováhy a cvičení určitých muder jej opět vyváží.
Účinek mudry

Mudry jako šunja mudra nebo apan mudra účinkují okamžitě, zatímco jiné mudry se musejí cvičit déle. Například mudry gján, apan prithiví a prán účinkují lépe, když se déle cvičí. Prán mudru může cvičit kdokoli. Pokud je člověk zdravý a chce si zdraví udržet, měl by každý den cvičit prán a gján mudru.

Mudry se můžou cvičit i během jiné léčby, poněvadž neruší účinky běžných léků, ale naopak - zrychluje pacientovu léčbu. Cvičení také přinese výsledky, i když v něj nevěříme. Cvičením muder přivodíme změnu v těle, které nedokáže současná lékařská věda způsobit. Například při infarktu by měl člověk okamžitě udělat apan váju mudru oběma rukama. Bude mít stejný účinek, jako alopatické tablety. Za několik sekund se uvolní vzduch, který tlačí na srdce a pacient může být zachráněn ještě před příjezdem lékaře.

 

Léčení mudrami

Lidské tělo může být přirovnáno ke zmenšenině vesmíru. Reprezentuje vesmír a je také složeno ze směsi pěti prvků. Léčení mudrami je založeno na předpokladu, že nemoci jsou způsobeny špatnou rovnováhou mezi těmito prvky a tajemstvím dobrého zdraví je jejich rovnováha.
Lidské tělo je plné záhad. Stvořitel jej stvořil jako soběstačné. Naše tělo má schopnost zůstat imunní vůči nemocem a také je vyléčit. Lidský mozek je výkonnější než nejmodernější počítače. Ani roky výzkumu jej zcela neprobádaly. A nejen mozek - i ruce a oči jsou zázraky.

Podle léčení mudrami leží tajemství zdraví v rukách. Člověk je nejlepším výtvorem přírody a ruce jsou jeho velmi důležitým orgánem. Z nich nepřetržitě vychází elektromagnetické záření a také elektrické vlnění (aura). Terapie dotyku se provádí tak, že se dlaně třou o sebe až vznikne teplo a pak se ruce přiloží. Společně se silou mysli se mohou zkrášlit a vytvarovat určité části těla a také se tělo může zázračně vyléčit.

 

Omezení

Mudry by se měly cvičit oběma rukama asi 45 minut každý den. Blahodárný účinek lze pozorovat až po této době. Začátečník může začít třeba jen s deseti minutami a postupně počet zvyšovat.
Pokud se člověku zdá příliš cvičit jednu mudru 45 minut, může cvičit něco ráno a něco večer.

Mudry můžete cvičit vestoje, vleže i vsedě. Chronické nemoci trvá déle vyléčit, ale někdy třeba stačí pouhá jedna sekunda, aby nastaly důležité vibrace v čakrových centrech, které jsou našemu tělu prospěšné.

Některé mudry by se měly cvičit pouze po dobu trvání nemoci, jako třeba šunja a váju mudra. Zatímco mudry prán, gján, apan a prithiví se mohou cvičit libovolně dlouhou dobu.
Detailní popis muder najdeme v Tantra Šástře, Upasanna Šástře a Nritja Šástře.

 

Co dělat a co nedělat při cvičení muder...

Začátečníci by zpočátku měli cvičit deset minut a postupně zvyšovat až na hodinu, ale ne více.
Mudry výše uvedené jsou velmi důležité pro dosažení dobrého zdraví a jejich cvičení není omezeno věkem. Jsou universální a přinášejí prospěch v celém životě. Mudry nemají přísná omezení ohledně času a pozice. Cvičení muder přinese tentýž efekt, ať už právě cestujeme, díváme se na televizi nebo jsme zaměstnáni něčím jiným.

Mudry se mají dělat oběma rukama, ale někdy může prospěch přinést i jejich cvičení jednou rukou, jako třeba u gján mudry. Na levou polovinu těla působí mudry dělané pravou rukou a naopak. Mudry by se měly cvičit lehce, se slabým napětím v prstech. Pokud mají zbývající prsty zůstat nataženy, mají být také nataženy se slabým napětím. Při cvičeních jsou velmi důležité vzájemné doteky určitých prstů. Zbývající prsty můžeme ponechat v jakékoliv pohodlné pozici.

Jakoukoliv mudru mohou dělat obě ruce nejméně 45 minut každý den. Kýžená změna v těle se totiž začne odehrávat až po uplynutí této doby. Tato doba nejméně 45 minut denně je nezbytná pro sadhanu. Nejjednodušší způsob je cvičit pravidelně 15 minut ráno a 15 večer. Pokud někdo nemůže vydržet v jedné mudře celých 45 minut, měl by zkusit právě tento způsob. Toto cvičení také přinese dobré výsledky i když trvá déle, než je obvyklé. Pokud člověk cvičí mudry poctivě a s vírou, bude zdravý.

Když máte nějakou určitou nemoc, měli byste cvičit mudru, která se k té nemoci vztahuje. Nemocný by měl tuto mudru cvičit asi 45 nebo 50 minut, doba se může pozměnit podle schopností a potřeby. Vyléčit chronické nemoci může trvat déle, ale jakákoliv mudra, byť by ji člověk cvičil jen jednu sekundu může pomoci vytvořit vibrace v důležitých čakrách a svalech, což je prospěšné.

 

Mudra poznání

Používá se:
Při depresích, několikadenní nespavosti, při slabé koncentraci paměti, vysokém tlaku. Posiluje celkovou psychiku a vůli, uvolňuje a zvyšuje účinnost dalších muder. Doporučuje se ji používat ke všem dalším cvičením. Je to nejzákladnější pozice.
Postavení prstů:
Vrcholek palce a ukazováčku lehce přitiskneme k sobě. Ostatní prsty jsou volně narovnané a nedotýkají se.

Mudra energie: Působí proti veškerým bolestem, očisťuje tělo od jedovatých látek, příznivě uklidňuje zažívací trakt a močové cesty. Celkově harmonizuje celé tělo. Postavení prstů: Vrcholky prstů prostředníku a prsteníku lehce přitiskneme k vrcholku palce, ostatní prsty zůstávají volně vztyčené.

Mudra země: Používá se: Posiluje hlavně narušenou psychiku, revitalizuje. Používá se především při anémii nebo při potížích s udržením rovnováhy těla. Postavení prstů: Vrcholky palce a prsteníku lehce přitiskneme k sobě, ostatní prsty jsou volně vyrovnané.

Mudra života: Používá se: Tato mudra zlepšuje zrak, pomáhá při očních chorobách, dodává energii celému tělu, odstraňuje únavu, ospalost i nervozitu. Postavení prstů: Vrcholky prsteníku, malíčku a palce tiskneme lehce k sobě. Ostatní dva prsty zůstávají vztyčené.

Mudra nebe: Používá se: Pomáhá při nedoslýchavosti a při všech poruchách a bolestech sluchu a sluchového centra. Postavení prstů: Prostředník se dotýká vnějším berním článkem vnitřní části palce. Palec mírně tlačí na prostředník a ostatní prsty jsou volně narovnané.

Mudra mušle: Používá se: Odstraňuje potíže krku, problémy s hlasivkami, zlepšuje zvuk hlasu, pokud při jeho cvičení vyslovujeme táhlé óm. Postavení prstů: Vzájemné držení dlaní připomínající mušli. Čtyři prsty pravé ruky objímají palec ruky levé. Vrcholek palce pravé ruky se dotýká vrcholku ukazováčku levé ruky. Ostatní prsty levé ruky jsou položeny na ruce pravé.

Mudra posilující: Používá se: Mobilizuje obranné schopnosti těla, pomáhá při kašli a nachlazení. Zlepšuje a urychluje léčbu zápalu plic. Doporučuje se zejména alergikům a astmatikům. Rovněž pomáhá s nadváhou při používání příslušné diety. Postavení prstů: Ruce jsou spojeny a prsty propleteny jako při motlitbě a to tak, že jeden palec vyčnívá a objímá palec a ukazováček druhé ruky. 

Mudra vody: Používá se: Odstraňuje problémy se žaludkem a játry. Účinná je při zahleněných průduškách a plících. Postavení prstů: Malíček pravé ruky skrčíme tak, aby se dotýkal základu palce stejné ruky, který lehce přitiskneme na malíček. Levá ruka lehce objímá pravou, přičemž palec levé ruky pokládáme na palec pravé ruky.

Mudra větru: Používá se: Kladně působí na ischias a revmatismus. Touto mudrou posilujeme navíc mudru života. Při zlepšení potíží doporučujeme cvičení ukončit. Postavení prstů: Na vnější horní článek ukazováčku lehce přitiskneme vrcholek palce. Ostatní prsty jsou volně vztyčené.

Mudra krávy: Používá se: Pomáhá při revmatismu a zánětech kloubů nebo jejich bolestech. Postavení prstů: Malíček levé ruky se dotýká prsteníku pravé ruky. Malíček pravé ruky se dotýká prsteníku levé ruky, zároveň je spojen prostředník pravé ruky s ukazováčkem levé ruky a prostředník levé ruky s ukazováčkem pravé ruky. Palce jsou volně vztyčené.

Mudra pomoci: Používá se: Je vhodná při srdečním záchvatu, při potížích oběhových a srdečních. Působí jako nitroglycerín. Postavení prstů: Ukazováček skrčíme tak, aby se vrcholkem dotýkal základu palce zároveň vrcholky prostředníku a prsteníku lehce přitiskneme k vrcholku palce. Malíček zůstává vztyčený.

 

Zdroje: http://www.nakridlechandelu.cz/

Nahoru

 

 

Linka

 

 

Energetická ochrana člověka

Nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo ne. Každý máme v auře poslední vnější vrstvu ochranné energie. Ta obaluje a chrání aurické vejce a připomíná tenkou membránu. 

 

Diamantová ochrana

Položte si ruce pohodlně před sebe na stehna. Konečky ukazováčků a palců rukou se dotýkají, a vytvářejí tak tvar diamantu nebo slzy. Zbývající prsty ohněte a prsty pravé ruky položte přes prsty levé ruky. Rukama tak vytvoříte ochranný „diamant", kterým se uzavře váš energetický obvod.
Kouzlo tohoto postupu spočívá v tom, že je velice nenápadný, a nikdo tak nemusí vědět, co děláte nebo proč to děláte.


Silnější ochrana

Před důležitým jednáním či přijímacím pohovorem si můžete vytvořit ještě silnější ochranu, s jejíž pomocí vás už jen tak někdo nezastraší. Položte levou ruku na hřbet pravé ruky a potom dlaň pravé ruky přitiskněte na solární plexus. Současně si zřetelně a odhodlaně řekněte: ,,Moje energie nikam nepůjde. Moje energie je stále se mnou." Pracujte na sobě a hluboko do mysli si uložte myšlenku, že vás nikdo nikdy nemůže ovlivnit. Pokud budete toho cvičení provádět často, nikdy už v přítomnosti někoho jiného nebudete cítit strach nebo panikařit. Vaše energie se bude stále nacházet v rovnováze a jen tak něco ji z ní nevyvede.


Sebeobrana vlastním nitrem

Máte-li pocit, že budete vystaveni psychickému nátlaku nebo že se vám někdo pokouší poškodit mentální energii tím, že do vás zaseje sémě strachu, úzkosti a bezmoci, měli byste se okamžitě znovu propojit se svým nitrem. Doporučuji postavit se rovně s hlavou vzpřímenou a hledět vpřed těsně nad vrchol hlavy člověka, jenž na vás zaútočil. Dívejte se mu nad hlavu a zřetelně a odhodlaně si pro sebe řekněte: ,,Odmítám veškeré škodlivé vlivy a okolnosti. Vyhlašuji nad těmito vlivy svou nadvládu." Také je velice prospěšné si v hlavě promyslet, z jakého osobního důvodu má ona agresivní osoba potřebu ve vás vyvolat strach, úzkost, beznaděj a cokoli jiného. Takové poznání je pak prvním krokem, jak těmto útokům zabránit.

 

Ochrana mentální clonou

Jakmile zjistíte, že vás někdo napadl, že vás chce rozčílit a vyvolat ve vás negativní emoce a myšlenky, zkuste následující postup. Postavte mezi sebe a onu osobou mentální clonu - tlustou, pevnou zeď. Nebo si tuto osobu pro legraci představte pod velkým skleněným hrnkem. Až se na ni budete dívat skrze tlusté sklo, budou její slova znít vzdáleně a nezřetelně. Budete-li na danou osobu pohlížet tímto způsobem, už se nestanete její obětí, ani vám nepronikne do osobního prostoru. Dokážete-li se agresivní osobě zasmát nebo ji vidět s humorným nadhledem, už jí nikdy nepodlehnete. Humor je totiž ta nejsilnější ochrana. A tak jen do toho a všechny agresory a „upíry" přiklopte hrníčkem!

 

Vyřešená hádka

Další rada vám může ušetřit spoustu energie a ochránit vás. Nikdy nejděte s partnerem do postele, jestliže jste se pohádali a nic jste nevyřešili. Když totiž jdete spát celí rozčilení, veškerá nevraživá energie, kterou vzájemně cítíte, vás oba znečistí, protože během spánku se energie dokáže pohybovat mnohem snáz. Pokud tedy vedle vás někdo leží, jeho energie téměř jistě přejde na vás. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak hádku vyřešit, je druhému odpustit a obejmout ho (třeba jen v duchu).

 

Ochrana ve spánku

Jestliže se vám z nějakého důvodu nepodaří usmířit, a přesto budete spát ve stejné posteli, měli byste si v mysli vytvořit následující ochranu. Představte si, že mezi vámi a druhou osobou visí stěna; je přitom důležité, abyste ji viděli, jak visí od stropu až k podlaze. Při každém výdechu si představujte, že vydechovaný vzduch přenese do ochranné stěny další energii. Každým výdechem se tak stává silnější. Zvýšenou představivostí můžete ochranný účinek ještě zesílit. Stačí si například představit, že stěna je ze skutečně pevného materiálu jako je ocel, olovo, pálené cihly atd.

 

Rituál odpouštění

Jestliže v sobě během spánku uchováváte neodpouštějící, agresivní energii, vystavujete se nebezpečí sebezničení. Tato negativní energie vás začne ve spánku užírat a zabrání pozitivní energii, aby se regenerovala. Je-li pro vás nesnadné říci druhému, že mu odpouštíte, doporučuji následující postup: Položte si pravou dlaň na klíční kost. Požádejte vesmírné energie o pročištění. Potom si pravou dlaň položte na čelo, těsně nad šestou čakrou (třetí oko).
Mírně se ohněte a v mysli zřetelně proneste: „Odpouštím si. Odpouštím každému. Odpouštím si, odpouštím si, odpouštím si."

 

Ochrana před psychickým útokem

Ve chvíli, kdy se domníváte, že vám hrozí napadení „energetickými upíry" či jiný psychický útok, okamžitě si představte, že se nacházíte ve středu rotující koule. Představte si, že se kolem vás točí ve směru hodinových ručiček, stále rychleji a rychleji. Je užitečné si zároveň vizualizovat mléčně zbarvený energetický obal, který vás obklopuje. Máte-li však pocit, že jste vystaveni intenzivnímu nátlaku, zkuste si představit, že je obal černý.

 

Pokračování najdete zde: http://zivotni-energie.cz/energeticka-ochrana-cloveka.html

 

Nahoru

 

 

TOPlist