Láska, sebeláska, partnerství

 

Desatero rad jak přivolat svůj dvojplamen Mužská a ženská energie
5 jazyků lásky Teal Scott: 10 tipů pro úspěšný vztah
Co chceme od LÁSKY?         Zdeňka Blechová: Zamilovanost nebo láska?
Aarti Khurana - Krása ženy Čyři komory srdce
Různé úryvky o lásce       Mužský a ženský princip
Afirmace na čištění srdce      Životní partner
Pochopenie ženy mužom      Zapněte si vztah správně
Pozvání               O lásce
Kdy jsem začal skutečně milovat sám sebe Nevěra
Ženy jsou jako jablka na stromech... Sjednocení Dvojplamenů

 

Linka

 

Desatero rad jak přivolat svůj dvojplamen

Každý z nás touží najít svou párovou duši.  Mnoho lidí v to tajně doufá a čeká…je i mnoho těch, kteří se o to vědomě snaží. Tak či onak, každý si čas od času klademe otázku, zda je možné tomu nějak pomoci a co bychom pro to měli udělat.  Na základě svých vlastních zkušeností, toho co jsem četla a co hluboko ve svém srdci vím, vám povím několik užitečných rad, které vám mohou pomoci. Neexistuje přesný návod na nalezení dokonalého partnera, jako neexistuje přesný návod na štěstí. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Jste-li však na duchovní cestě a vědomě se snažíte na sobě pracovat, vězte, že váš cíl se blíží a hodně věcí jde urychlit. Zde je moje desatero:

 1. BUĎ SÁM SEBOU, BUĎ UPŘÍMNÝ K SOBĚ I K OSTATNÍM. Na nic si nehraj a nepředstírej, že jsi někým, kým ve skutečnosti nejsi. To, co vysíláš, to také přitahuješ. Chceš-li najít někoho, kdo opravdu porozumí tvému nitru, musíš nejprve odlišit sám sebe od masek, které nosíš. Porozumět sám sobě a být schopen být sám sebou je první předpoklad k tomu, aby se vzdálenost mezi tebou a tvou druhou polovinou začala zkracovat. Je rovněž důležité si uvědomit, že ty a tvá párová duše jste nikdy nebyli zcela odděleni. Na energetické úrovni jste stále propojeni. Když se jeden z vás vědomě snaží pracovat sám na sobě, má to vliv i na tvé dvojče. I když dosud nejste vědomě v kontaktu, i když nemusí být nutně na stejném stupni duchovní zralosti jako ty, jeho duše učiní tím větší pokroky, čím více pracuješ ty sám na sobě.

 2. NEVYTVÁŘEJ SI ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY – jak by měl vypadat, odkud by měl být, jaké by měl mít povolání, jaké názory. Možná to může být užitečné v běžném vztahu, ale rozhodně to nefunguje pro vztah s dvojplamenem. Je dobré zhruba vědět, co hledám, ale je důležité nelpět na tom. Tvá duše ví koho hledat. Až ho potká, pozná ho. Tvůj list preferencí může být jen jakousi mapou, vodítkem, KDE přibližně hledat. Ale jen tvůj kompas, kterým je tvé srdce, ví, KUDY jít. Buď otevřený, nesuď a důvěřuj svému srdci.

 3. NEURÁŽEJ SE.  Umění neurážet se je posvátné a klíčové v kterémkoliv vztahu a je naprosto nezbytné pro vztah s dvojplamenem. Je to jeden z nejvýznamnějších způsobů, jak zkrátit cestu hledání tvé párové duše. To co jiným trvá roky (mám na mysli vybudování hlubokého, pevného a harmonického vztahu), může trvat pouhé měsíce či týdny, pokud si osvojíš schopnost zachovat si za všech okolností chladnou hlavu a držet své ego na uzdě. Tato vlastnost je rovněž známkou skutečné vyspělosti duše.  Každý, kdo se uráží, dává ostatním najevo, že je stále pod nadvládou svého ega. Ne ty, ale tvé ego se uráží. Uráží se proto, že se bojí, aby neztratilo svou uměle vybudovanou a tudíž falešnou důstojnost, kterou si postavilo jako reakci na skutečnost, že ti tvá přirozená důstojnost byla v životě upírána. Každý z nás si v hloubi duše nepřeje nic jiného, než aby byl ostatními přijímán bez výhrad, takový, jaký ve skutečnosti je. Pokud v životě zažiješ mnoho odmítání, popírání vlastní ceny a přehlížení své skutečné hodnoty, tvé ego tuto bolest zrcadlí světu tím, že si vybuduje důstojnost vlastní a aby si toho všichni dobře všimli, dává to okatě najevo tím, že pokaždé, když má pocit, že někdo svým slovem či činem zašel za hranice této falešné důstojnosti, urazí se. Vyšle dotyčnému signál ve smyslu: „Tak tohle jsi přehnal, takhle se ke mně chovat nebudeš, mám svou cenu!“ Problém je v tom, že dotyčný nemusí vůbec pochopit, co že to přehnal. V naprosté většině případů nic takového ani nezamýšlel a teď ho tvá reakce hluboce ranila, neboť jsi mu dal najevo, že není vítán takový, jaký je, že se chová nevhodně, je na něm něco špatného a ty mu to nehodláš tolerovat. A tak tvou nejhlubší bolest – že tě ostatní nepřijímají bez výhrad – teď způsobuješ druhým. Dokud se vědomě nerozhodneš z tohoto koloběhu vystoupit, nikam nedospěješ. Každý to jednou pochopíme, ale čím dřív to bude, tím líp pro tebe i pro celý svět. Nejsi jen kapkou v oceánu, jsi oceán v kapce, a změnou jedné kapky, mění se celý oceán a každá jednotlivá kapka v něm právě o tu píď, kterou jsi zvládl změnit ty. Proto kdykoliv si nejsi jistý, jak to kdo s tebou myslel, vezmi v úvahu tu nejnevinnější verzi. I v případě, že víš, že tě uráží záměrně, buď k němu slušný a odejdi. Nenech po sobě šlapat, ale buď si vědom vlastní ceny a s přirozenou nestrojenou laskavostí jednej s druhými tak, jak si přeješ, aby jednali oni s tebou. Jakmile dáš světu signál, že není způsob, jak tě urazit, protože jsi takzvaně „nad věcí“ (respektive nad egem) začnou se dít, hotové zázraky. Lidé ti začnou otvírat svá srdce a s vděčností chodit pro uzdravení svých vlastních egem zjizvených duší. V tu chvíli pochopíš, že důstojnost se nedá vybudovat uměle. Důstojnost je každému člověku vrozená a lze ji v každém znovu probudit. Někdy však bývá zakrytá a ušpiněná vším možným haraburdím, jež si ego natahalo na svou obrannou barikádu. Opravdová důstojnost nevyžaduje pocty, nestaví se na odiv a neuráží se. Prostě je. A ta tvá bude tím silnější a viditelnější, čím méně na ni budeš myslet a o ni dbát, a čím více ji budeš uznávat u ostatních. Pak se teprve rozzáříš jako maják a začneš přitahovat to, po čem toužíš.

 4. NEHRAJ SI NA DONCHUANA ČI GURUA. Ve chvíli, kdy objevíš vlastní hodnotu, a tvá přirozená důstojnost vypluje na povrch, začnou se dít zázraky. Nastane okamžik, kdy si uvědomíš, že máš moc přitahovat lidi jako magnet. Tvé světlo začne zářit tak oslnivě, že v tobě lidé začnou vidět někoho výjimečného. Dokonce se začnou objevovat tací, kteří se tě budou snažit přesvědčit, že jsi jejich osudový partner, popřípadě nějaký duchovní posel či vůdce. To je jen další zkouška na cestě tvé duše. Je velkým pokušením (a zase je ve hře ego) nechat se ukolébat lichotkami a sám sebe pasovat na někoho jako je guru, anděl, zachránce či vševěd. Ano jsi výjimečný. Ano, zasloužíš si, aby tě lidé měli rádi. Neboť každý je výjimečný a každý si to zaslouží. Respekt, jakého se ti dostává, rozdávej plnými hrstmi i všem těm, kteří k tobě vzhlížejí. Nedopusť, abys zneužil něčí důvěru nebo city. Nekrm nadějí ty, s kterými nemáš vážné úmysly, i kdyby tě denně přesvědčovali, že jsi jejich osudem. Pokud tvé srdce říká ne, řekni jim to na rovinu a raději dříve než později. Pořád můžete být přátelé. A pokud jim to ublíží natolik, že nedokážou zůstat přáteli, nevyčítej si to. Nemůžeš být spasitelem všech. Mnohem bolestivější je živit něčí city falešnou nadějí, i když v hloubi duše cítíš, že ji jednou budeš muset rozbít. Čím dřív budou vědět, na čem s tebou jsou, tím dříve budou moci začít hledat svůj skutečný dvojplamen někde jinde.

 5. NEVZDÁVEJ SE. Může nastat chvíle, kdy ti bude připadat, že děláš všechno možné i nemožné a pořád potkáváš jen samé nevhodné partnery. Budeš mít pocit, že všichni jsou jakoby „normální“ jen ty jsi natolik zvláštní, že nejspíš neexistuje nikdo, kdo by k tobě „pasoval“. Budeš se užírat smutkem a pocitem bezmocnosti, obzvláště ve chvílích, kdy ostatní kolem tebe prožívají lásku a souznění.  S největší pravděpodobností je to znamení, že už jsi hodně blízko. Setkání s dvojplamenem většinou předchází temná noc duše. Jak se říká, největší tma je před svítáním. Máš-li pocit, že už ti není pomoci, nevzdávej to, možná je pomoc už za dveřmi. Dvojplamen nikdy nepřichází ve chvíli, kdy jsme na to připraveni. Přijde jako blesk z čistého nebe a rozetne tu černou tmu, do které ses zahalil. Nesnaž se být připraven, nebudeš. Snaž se nepřestat doufat a až to přijde, pochopíš, že všechno, čím jsi prošel, mělo smysl.

 6. VŠÍMEJ SI ZNAMENÍ. Zpočátku ti to může připadat šílené, ale vesmír s tebou skutečně komunikuje pomocí znamení. Neznamená to, že se máš počínaje dneškem vrhnout na čtení horoskopů a neudělat ani krok bez rady kartářky nebo bez porady z I-ťingem. Buď sám sebou a dělej vše tak, jak jsi zvyklý, měj však oči, mysl a především srdce otevřené. Máš-li zvláštní sny, zapiš si je a zapiš si datum. Máš-li pocit, že by sis měl přečíst nějakou knihu nebo shlédnout film, i když k tomu nemáš nějaký zvláštní důvod, udělej to. Běž na výstavu, jeď na výlet, zavolej kamarádovi…pokud tě něco uvnitř tebe vede k tomu, abys to udělal, udělej to. Dovol vesmíru, aby tě vedl, jakkoli nesmyslné se to zpočátku bude zdát. Brzy zjistíš, že míra a počet synchronicit se zvyšuje. Začnou se ti jednotlivé vjemy a situace propojovat, možná se objeví nějaký symbol, který pro tebe bude důležitý a který se začne pořád častěji objevovat. A v neposlední řadě se to projevuje v číslech. Budou kombinace čísel, které se budou vynořovat častěji než jiné, na účtenkách na hodinách na poznávacích značkách aut, kdekoliv. Budeš si častěji všímat souměrných dvojic jako 11:11, 22:22, 21:21, 16:16 nebo 21:12 apod. Nemusíš tomu věřit, možná si budeš myslet, že sis to jen vsugeroval. Nech to být. Neřeš to. Nesnaž se tomu porozumět. Neboť se tomu běžnou racionální myslí porozumět nedá. Prostě si toho jen všímej a věz, že se to děje proto, abys viděl, že jsi na správné cestě.

 7. NEBER OSTATNÍM JEJICH SNY A NENECH SI TEN SVŮJ VYMLUVIT. Každý jsme originál a každý máme svou cestu a své úkoly na ní. To, co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Měj pochopení pro rady ostatních a sám buď ochoten poradit každému, kdo o to požádá. Nevymlouvej však ostatním jejich sny, ať jsou sebepodivnější, ten tvůj se nejspíš bude druhým jevit stejně. Nenech se přesvědčit, že jsi blázen, který ztratil pojem o tom, co je reálné a co už ne. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a pokud jsi opravdu rozhodnut sejít se v tomto životě se svým dvojplamenem (to ani tak nezáleží na tobě jako na tvé duši, která už se rozhodla předem za tebe) pak nejspíš projdeš opravdovým očistcem, který radikálně přehází tvůj řebříček hodnot, postojů a předsudků. Co je reálné a co nikoliv nebude po nějaký čas vůbec lehké určit. Nebudeš vědět, kde je nahoře a kde dole, to čemu jsi věřil celý život, dostane tvrdou ránu a všechny knihy na tvé polici vědomostí, postojů, cílů a přesvědčení se ti najednou rozsypou po podlaze. Budeš sbírat jednu po druhé, přehodnocovat jejich význam, oprašovat to, co jsi ani nevěděl, že máš. Pochopíš jak relativní je všechno, čemu věříme a o čem druhé přesvědčujeme. Važ si druhých pro jejich jinakost a uč se od nich. A snaž se být takový, aby se ostatní naučili od tebe jen to nejlepší, aniž bys jim cokoliv vnucoval.

 8. VŠÍMEJ SI SVÝCH POCITŮ. Nauč se objektivně pozorovat, jaké pocity tebou zmítají. Co tě těší a co tě zlobí. Co na někom nemůžeš vystát a proč. Nauč se plně si uvědomit, kdy do tebe vjíždí vztek a kdy jsi tak rozněžnělý, že bys plakal. Přijímej všechny emoce jako tvé učitele, nebraň se jim, prožij je natolik vědomě, jak to jen jde a pak je propusť. Emocím se nedá zabránit, když se o to snažíme, ukládají se v nás nevědomě a působí pak zpětně jako jed, který nás zvnitřku užírá. Tím, že si budeš své emoce uvědomovat, vezmeš jim moc ubližovat. Radost stejně jako smutek, hořkost i žal mají v životě své místo a je třeba si je prožít, abychom mnohé pochopili. Emoce jsou nejlepším učitelem. Co se naučíš s pomocí emoce, už nezapomeneš. Vryje se to do tebe jako runa do kamene. Tím, že se naučíš emoce prožívat vědomě, přemýšlet o jejich vzniku, původu a smyslu, pochopíš životní lekce mnohem rychleji a to ti otevře cestu do vyšších stupňů poznání a vyspělosti duše. A tím blíže budeš svému dvojplameni, neboť každá duše musí dosáhnout určité úrovně vyspělosti, aby byla schopna vztah s dvojplamenem zvládnout.

 9. NESNAŽ SE NIC URYCHLIT. Tvá touha najít svou druhou polovinu duše je nekonečná a hluboká. Může být životadárnou silou posilující tvou vůli překonávat překážky na cestě životem, může být ale také tvou zkázou pokud se stane tvým pánem a ty jejím otrokem. Ty, jakožto lidská bytost jsi středem svého života, jsi samostatná jednotka, která dokáže fungovat i bez své párové duše. Tak to bylo zařízeno na počátku bytí a ty jsi prožil bezpočet životů, aniž bys vůbec tušil, že nějakou párovou duši máš. Tím nejkrásnějším darem života je možnost být sám sebou, být plně funkčním nezávislým jedincem konajícím své skutky na základě své vůle a to je něco, čeho si ne vždy plně vážíme. Nalezení svého dvojplamene je vskutku velká událost, není už mnoho většího, oč usilovat, pak už je jen splynutí s Bohem. Nicméně Dvojplameny se setkávají a měly by se setkávat jako dvě samostatné, dokonalé bytosti (i když v nedokonalé lidské formě), které svým sjednocením uvádějí v pohyb sílu mnohonásobně překračující naše chápání. Člověk, ať už je sebeduchovnější, který je živoucí troskou zoufale toužící najít svou druhou polovinu, která by ho konečně učinila plnohodnotnou lidskou bytostí, dosud nic nepochopil. Každý z nás už je hotový a má všechny předpoklady pro to, být sám sebou. Smyslem spojení dvojplamenů není doplnit toho druhého, aby byl konečně šťastný. Smyslem jejich spojení je dát svůj život, schopnosti a sílu k dispozici pro něco většího, co nás všechny přesahuje. Tento úkol, tato mise, je hlavním a jediným důvodem, proč se máš se svým dvojplamenem setkat. Všechno ostatní jsou jen vedlejší produkty, výhody nebo lekce, které váš společný život zpestří a zbaví dogmat. Netýrej sám sebe v zájmu někoho nebo něčeho, čemu z hloubi srdce nevěříš. Pokud tě to netěší, pokud máš pocit, že se pro něco, či někoho obětuješ, nejsi na správné cestě. Úděl dvojplamenů není oběť, ale pocta, i když zpočátku může mít trny. Přes všechnu bolest ale v hloubi srdce víš, že je to tak správně. Pokud tvé srdce váhá, či dokonce křičí strachy, poslechni ho, má k tomu důvod. Možná ještě nejsi připraven, možná se nutíš do něčeho, co je ve skutečnosti úplně jinak. Možná jsi potkal někoho, kdo je z racionálního hlediska „ten pravý“ přesto nemůžeš své srdce donutit, aby mu věřilo, aby tlouklo jen pro něj. Pokud ve tvé mysli visí otázka: „Co když je někde pro mě ještě někdo lepší?“ pak si můžeš být jistý, že jsi „toho pravého“ ještě nepotkal. Nenuť se do něčeho jen proto, že o tom všichni mluví, nebo se o tom píše. To, že jsi dosud své dvojče nepotkal, neznamená, že jsi horší, méněcenný, či zbytečný a že to musíš co nejrychleji dohnat. Máš tu svůj úděl a nejlépe uděláš, když se mu budeš co nejsrdečněji věnovat. Pokud máš svůj dvojplamen potkat, stane se to, až to budeš co nejméně čekat.

 10. VĚŘ V BOHA A VYŠŠÍ PRINCIP. Nemusíš mu říkat Bůh, říkej mu, jak chceš. Nezáleží na náboženství, ale na tvé vůli uvěřit na všeobjímající lásku, kterou ve skutečnosti jsi a která jediná je smyslem vší existence. Nevěř dogmatům a pěstuj si zdravé pochybnosti o všem kolem sebe. Kdykoliv se pro něco rozhodneš, rozhoduj se z lásky a pro dobro celku, nikoliv pouze své. S tím souvisí i poslední důležitá věc – může se stát a často se stává, že ve chvíli, kdy konečně potkáme svůj dvojplamen, je buď on, nebo my ve vztahu s někým jiným. Může být nesmírně frustrující a bolestivé překonat takovou situaci. Jedno je však jisté, vztah dvojplamenů je v první řadě duchovní a láska mezi nimi je bezpodmínečná. To znamená, že žádný dvojplamen plně chápající svou zodpovědnost za svůj úděl nebude nutit své dvojče, aby opustilo své stávající závazky. Pokud tě někdo podobným způsobem vydírá, není patrně ještě dostatečně duchovně vyspělý, aby chápal váš společný úděl a pokud by ses mu podřídil, nebude to stejně dělat dobrotu. Stejně tak ty nikdy nenuť druhého, aby ti dokazoval svou lásku tím, že opustí svého partnera, rodinu, kohokoliv nebo cokoliv na čem mu zrovna záleží. Pokud někoho skutečně miluješ a cítíš, že vaše pouto je víc než bys kdy čekal, budeš ho milovat za všech okolností, i kdyby se rozhodl žít ve svazku s někým jiným. Pokud je to skutečně tvůj dvojplamen, časem to pochopí a udělá všechno pro to, aby mohl být s tebou, neboť ta svíravá touha, kterou cítíš je stejná pro vás oba. Buď trpělivý a věř, že co se má stát se stane. Buď svému dvojčeti oporou za všech okolností, ale nech ho rozhodovat sama za sebe. Jedině tak bude váš vztah vybudovaný na zdravých základech a prostý jakýchkoli pocitů viny nebo výčitek.

 

* * *

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

Nahoru

Text jsem našla: http://www.novoucestou.cz/?p=33836

 

Linka

 

Mužská a ženská energie

Mužská a ženská energie jsou Jin a Jang, Vnitřek a Vnějšek, Spodek a Vršek. Uvnitř každého "Jednoho" (včetně samotného všehobjímajícího Jednoho), jsou dva. Ke každé ženě je tu muž, ke každému muži je tu žena. Mluvím však z perspektivy vibrací. Chci, abyste tento koncept vyjmuli z vašeho uvažování, které se zaměřuje pouze na lidi. Tohle je něco, co je všude, prostupuje to vším, funguje to pro cokoliv, stačí se jen pořádně dívat a klást ty správné otázky.

Když  dovedete "vidět" mužskou a ženskou energii, otevře se vám zcela nový svět vnitřního i vnějšího bádání. začnete chápat, že svět kolem je propojený na všech svých úrovních a příčina i následek nekonečného rozpínání vesmíru je rovněž pouze výměnou Mužských a Ženských energií.
Ke každé akci, kterou podniknete (Mužská energie), je tu emoce (Ženská energie). Každá myšlenka, kterou vysíláte k někomu jinému (M), vyvolává zpětnou myšlenku, kterou si vztahujete na sebe (Ž).

Vnitřní a vnější jsou přímým odrazem jeden druhého. Vnitřní je ženské, a vnější je mužské. Ale pro každou vnitřní ženu je i vnitřní Muž a pro každého vnějšího muže je i vnější Žena. Je to jen otázka perspektivy, jak vztahujeme věci k sobě. Když se začneme zaměřovat na tyto vnitřní aspekty sebe sama, budeme schopni přepsat a lépe pochopit způsob, jakým děláme různé věci.

Je třeba pochopit, že máme určité mentální programy, které jsme si všchni napsali (kolektivně (Ž) a každý sám (M) ). A často si ani neuvědomujeme, že je máme. Mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou "duchovní" sami sebe vyjmou z této předem dané skutečnosti a myslí si, že již nemají vůbec žádný takový program - což je však jen program, který maskuje všechny ostatní programy. Obvykle tím největším problémem, kterému čelíme v tomto světě (M) je vytváření omezení uvnitř nás - v myšlenkových procesech, emocionálních systémech, duchovním porozumění, a fyzických zážitcích...(vzduch, voda, oheň, země) neboli (M, Ž, M, Ž)

Někdy je příčina vnější, jindy je vnitřní. Není fér říkat, že příčina je vždy vnitřní. Bylo by to, jako obviňovat někoho, kdo byl napaden, za to, že je příčinou svého napadení. Pokud chceme žít v prostředí, které je doopravdy nápomocné a podporující, musíme pozvedávat ostatní a pomáhat jim. Když je někdo napaden - ano, tento člověk bude muset s tímto zážitkem dál žít a čelit mu, ale rozhodně není fér mu tvrdit, že je to jeho vina, že byl příčinou. Mohl být pouze následkem projevu vibrací jiného člověka, který si na něm vybil svou vůli. Proto bychom jako součást celku měli všechno vztahovat na sebe a klást si otázky, jak se chováme ve svém životě sami k sobě a k ostatním. Pak můžeme teprve přijmout výzvu něco s tím udělat, přepsat vzorce a programy, změnit naše chování.

Nezní to jako zábava? Porozumíme-li tomu, můžeme být sami k sobě upřímní. Ne, není všechno v dokonalé rovnováze, ve skutečnosti jsou věci ve velmi divoké nerovnováze - a proto máme tolik potíží v současné společnosti. Mužská energie je ve velké převaze, je jako přefouknutý balón, který omezuje a utlačuje energii ženskou. Na to, abyste si zatančili tango ale musíte být dva - kolektivní lidská ženská energie se učí jak se znovu spojit s mužskou, jak být vyživující, podpůrná a chápající, zatímco mužská je utržená ze řetězu. Je potřeba naučit se jak opatrně uchopit energii na opačné straně a navázat s ní rovnocenný vztah a opatrně ji vyživovat a přetahovat zpět do harmonického celku s přírodou.

A jak to udělat? Buďte tou změnou, kterou si přejete ve světě vidět. (Jak řekl Gándhí). To znamená aktivně měnit své vědomí si sebe sama a jak se vztahujeme k vnějšímu světu, takže můžeme něco nového manifestovat navenek. Místo neustálého opakování svých programů začneme vytvářet něco jiného, něco nového...někteří to nazývají Svoboda.

A teď běžte sdílet svou lásku s někým, na kom vám záleží. Hezký den!

Jordan

* * *
Převzato z: http://thespiritscience.net
Přeložila: Eidheann
Článek vč. překladu: http://divine-love.quicksnake.cz/Jin-Jang-muzska-a-zenska-energie/Duchovni-veda-Muzska-a-zenska-energie

 

Linka

 

Pět jazyků lásky - Gary Chapman

První jazyk lásky – slova ujištění

Někteří lidé potřebují slyšet slova ujištění. Pokud tento typ lidí vyrůstal v negativním prostředí, pak je pro ně těžké hledat pro druhé slova ujištění, ale na druhou stranu je sami často vyžadují. Není to však jen o neustálém mluvení, ale také o naslouchání a vnímání druhého – přijmout, ale také dát. Na druhou stranu jsou lidé, kteří vyrůstali v pozitivním jazykovém prostředí, a proto slova ujištění pro ně nejsou překážkou. Dokonce pro ně mohou být naprosto přirozené – jsou většinou lidé, kteří umějí povzbudit, druhé lidi povzbuzují a vyjadřují jim ocenění.

Druhý jazyk lásky – dárky

Dárek je věc, díky které cítíme, že nás má druhý člověk rád. Může to být dárek, který vydrží chvíli, ale později si ho velmi dobře pamatujeme (například květina pro maminku od dítěte), ale může to být také dárek, který nám vydrží po celý život (například křeslo od partnera). Lásku však nevyjadřujeme darem, který je platbou za nějakou službu (například Přines mi zmrzlinu a dám ti 5,-Kč od cesty), nevyjadřujeme ji ani ve chvíli, kdy se za něco omlouváme.

Jedná se o viditelné symboly lásky, proto například na svatbě vidíme, jak si ženich s nevěstou vyměňují prstýnky jako důkaz své lásky, která je projevena navenek dárkem, ale také vnitřně citem. Dárek může být jakéhokoliv formátu, barvy, ručně vyrobený, ale i koupený, nebo dokonce nalezený, a za jakoukoliv cenu. Cena dárku pro člověka, který mluví tímto jazykem, není důležitá. Cenou je to, s jakým záměrem a významem dárek předáváme.

Třetí jazyk lásky – skutky služby

Skutky služby jsou jazykem, ve kterém člověk pomáhá druhým. Dělá mu dobře, pokud může poradit přítelkyni s počítačem, pomoci druhému s „neřešitelným“ problémem aj. Nejedná se však o otroctví a je třeba si tento jazyk lásky s ním neplést. Lidé, kteří promlouvají skutky služby, to dělají pro to, aby vyjádřili vděk a lásku. Například se jedná o doprovod kolegyně s nákupem do auta, pomoc starší osobě přejít vozovku a mnohé další.

Čtvrtý jazyk lásky – pozornost

Tento jazyk lásky vypadá velmi prostě. Ti, kdo ho vyžadují, chtějí, aby se člověk k nim posadil a věnoval mu nějakou dobu pozornost – například povídání při hraní hry, společný výlet, obyčejné hraní si s míčem matky a dítěte aj.

Mezi jednotlivými jazyky lásky může docházet k různým dialektům, protože pokud si partner přeje naučit se hrát squash a vy ho umíte, pak se nejedná o pozornost, ale o skutky služby, protože nejste placení za výuku, ale učíte partnera se zlepšit. Pozornost se často uplatňuje například v rozhovoru a zde je třeba si oddělit slova ujištění a pozornost, protože slova ujištění se soustřeďují zejména na to, co říkáme, ale rozhovor na to, co slyšíme. Pokud člověk chce promlouvat ke druhému jazykem pozornosti, pak spolu tito lidé tráví společný čas, první druhého povzbuzuje v hovoru a poslouchá.

Pátý jazyk lásky – fyzický kontakt

Už jako děti jsme přijímali fyzický kontakt jako projev lásky tím, že nás konejšili v náručí. Láskyplný dotyk může mít mnoho podob a projevuje se vhodně i nevhodně. Jestliže není dotyk druhému člověku příjemný, pak jeho jazykem lásky asi fyzický kontakt nebude. Dotyky mohou být nenápadné, jemné a mohou trvat i pouhý okamžik. Velmi často se lidé spontánně objímají, což je základním projevem jejich lásky.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648584055181949&set=a.374117532628604.95299.128046123902414&type=1&theater

 

Nahoru

 

 

 

Linka

 

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšný vztah

Ahoj všichni!
Vztahy jsou středobodem růstu. Jsou to ty nejkontrastnější životní zkušenosti. Přináší nám jak to největší štěstí, tak to největší utrpení. Jsou prostředkem k našemu osobnímu rozvoji. A proto se v rámci vztahů musíme naučit přijímat změnu. Protože jakýkoli osobní vývoj znamená změnu. A tak pokud chceme mít harmonické vztahy, musíme se naučit vyvíjet společně namísto každý zvlášť. Jinak řečeno, musíme se naučit kultivovat harmonii, zatímco se věci okolo mění. A to není vůbec žádná sranda! Protože tady vlastně mluvíme o bezpodmínečné lásce, která je víceméně to samé jako osvícení… Můžeme se o ni proto pokoušet po několik životů… a stále to bude náročné a to i pro ty, kdo na naší planetě patří mezi nejuvědomělejší.

Připravila jsem pro vás detailní seznam těch nejdůležitějších klíčů či tipů pro harmonizaci. Můžete ho nazvat tipy pro “úspěšný” vztah, bez ohledu na to, jestli je to vztah romantický nebo platonický.

1) Budujte bezpodmínečnou lásku, nikoli pouto
To, čemu většina z nás říká láska nebo být zamilovaný, ve skutečnosti vůbec láska není. Je to pouto. Bezpodmínečná láska je stav, v němž se zaměřujeme čistě na ocenění toho, co máme před sebou. To znamená, že se soustředíme jen na to, co nám při pohledu na druhého přináší radost. No a to je velmi odlišný přístup od toho, kterému v naší společnosti běžně říkáme láska. Láskou, která je ve skutečnosti poutem, totiž nazýváme potřebu druhého člověka. Vlastně tak říkáme, “Naplňuješ nějakou mou potřebu, kterou si sám/sama zajistit nedokážu. A tak když tu nejsi, cítím jakousi prázdnotu, protože není nikdo, kdo by ji naplnil za tebe. Moje štěstí tak závisí na tom, co ty děláš nebo neděláš.” No a to přece není bezpodmínečná láska, ale pouto/závislost.

Když se dostanete do stavu bezpodmínečné lásky, budete žít spokojenější život, protože si svoje tužby budete schopni naplňovat sami a to zdravým způsobem bez potřeby hledat řešení u druhých lidí. Ještě než si ale začnete vyčítat, že jste tuhle lekci ještě nezvládli, chtěla bych, abyste se na chvíli zastavili a zamysleli.

Schválně, kolik znáte lidí, kteří už bezpodmínečnou lásku zmákli?  Lidí, kteří dokážou svoje štěstí oprostit od toho, co jim udělají nebo neudělají ti ostatní? Nikoho, viďte?!  Já taky ne! Já taky neznám jediného člověka narozeného na téhle planetě, který by byl ve stavu bezpodmínečné lásky 24/7. A i ti, kteří jsou celkem dobří v budování obecných platonických vztahů, mají pořád na čem pracovat, když dojde na vztahy romantické.
Takže zapomeňte na to, že byste měli být dokonalí! Jde o proces, v němž každý potřebujeme praxi. Bez ohledu na to, jak moc uvědomělí se cítíte, ve věci bezpodmínečné lásky je před vámi ještě stále dlouhá cesta.

To ale rozhodně neznamená, že byste měli zůstávat ve vztahu s lidmi, kteří vám nějak ubližují a nebo jejichž přítomnost je vám nepříjemná jen proto, že byste se je měli naučit bezpodmínečně milovat. Tím byste totiž jen narušovali bezpodmínečnou lásku k sobě sama.

Znamená to jen to, že do takového osvíceného stavu se dostanete pouze když nebudete svou lásku a štěstí podmiňovat tím, co dělají ostatní. Bezpodmínečnou lásku lze pěstovat ve stavu odpoutání. Tedy tím, že budeme milovat sami sebe, sami si budeme naplňovat své vlastní potřeby a tím, že se budeme udržovat šťastní bez ohledu na to, co dělají lidé kolem nás. Veškerá duchovní nauka má za cíl zjistit, jak dosáhnout stavu bezpodmínečné lásky. Vše, co vám přináší radost a mír, vše, co vás naučí kterýkoli guru osobního rozvoje, to vám pomůže přiblížit se schopnosti bezpodmínečné lásky.

Takže jak už jsem řekla, vaše cesta za osvícením je cestou za bezpodmínečnou láskou. A proto doslova cokoli, co děláte ku propěchu svého života, vám pomůže souznít s bezpodmínečnou láskou (oproti závislosti) a budovat tak úspěšné vztahy.

2) Rozvíjejte lásku k sobě sama
Vaše vztahy nejsou ničím jiným, než zrcadlem vztahu, který máte sami k sobě. Neexistuje žádný vztah, který by nebyl zrcadlem nějakého vašeho aspektu. Pokud tedy změníte přístup k sobě sama, potom se změní i všechny vaše vnější vztahy, aby byly v souladu s vaší novou, lepší perspektivou.
Pokud tedy chcete mít kvalitnější vztahy, potom musíte začít myslet, mluvit a konat z pozice sebe-lásky, tedy z pozice vlastního vyššího dobra. Středem každého většího problému ve vztahu je vždy problém, který máte sami se sebou. Pokud máte nezdravé sebe-pojetí, potom budou nezdravé i vaše vztahy. A nic je nezlepší rychleji než práce na kvalitě a množství lásky, kterou poskytujete sobě sama.

O tom, jak mít rád sebe sama jsem napsala knihu, pro níž právě hledám vydavatele. Ale na toto téma hovoří spousta učitelů. Probírají co máte dělat, jak máte změnit svůj způsob myšlení, abyste se mohli začít mít rádi… Být vámi, zkusila bych vše, co najdete, protože za zkoušku nic nedáte a třeba narazíte na něco, co vám pomůže.

3) Objevte své obavy spojené se vztahy a nechejte je odejít
Nic nenarušuje naše vztahy a život obecně tolik jako strach. A na této planetě neexistuje žádná bytost, která by si s sebou nenesla jistou formu strachu ohledně lásky. Nejspíš už jste někdy slyšeli, že je někdo “bláznivě zamilovaný.” Pro tento stav dokonce existuje biologické vysvětlení.
Lidé se rodí asi o 3 měsíce dříve, než by měli. Kdybychom se totiž rodily stejně vyvinutí jako jiná savčí mláďata, už bychom neprošli matčinými rodidly. A protože se rodíme předčasně, nemůžeme si po několik prvních měsíců sami nijak zajistit své potřeby a naše přežití je tak zcela závislé na těch, kdo se o nás starají. Co víc, naše přežití závisí na tom, jestli nás naši opatrovníci milují. První věc, kterou se v životě naučíme je, že pokud nás rodiče nemilují, potom o nás nebude postaráno a my zemřeme. Z toho důvodu je pro nás důležité dělat všechno proto, abychom si zajistili lásku, protože náš mozek, který řídí pud sebezáchovy, staví lásku na roveň s přežitím.

Instinkt přežití je řízen sympatetickým nervovým systémem, který v okamžiku nějakého nebezpečí dostává signály z hypothalamu, což je část našeho “primitivního” mozku. Reakce přichází v podobě tzv. “fight or flight” (útočného nebo únikového) chování. To je z hlediska evoluce velmi chytře naprogramované, protože právě ono nás donutí uskočit třeba před projíždějícím autem v pouhém zlomku vteřiny. Oproti tomu stojí “vyspělý” rozumový proces, který vyhodnocuje, zda-li je pro nás něco opravdu reálnou hrozbou. Pokud bychom ale tuto rozumovou část mozku využívali v každé nebezpečné situaci, potom by nás to auto přejelo, protože by k nám dorazilo dřív, než bychom to všechno promysleli.

Hypothalamus zajišťuje pud sebezáchovy tak, že “přepadne” zbytek mozku. Vysílá signály, které přehluší rozumové části mozku jako je např. kortex. Racionální mozek je tím, co spojujeme s inteligencí. Ta však není tím, kdo za nás jedná v okamžiku, kdy je ohrožen náš život. V takové chvíli za nás jedná nás “primitivní” mozek.

A jaké z toho plyne ponaučení pro zamilované? Lidé si silně spojují lásku s přežitím a proto když máme pocit, že potřebujeme být milováni, vlastně tím aktivujeme svůj pud sebezáchovy. Ve vztahu k objektu naší lásky za nás jedná náš primitivní mozek. A proto se také k této osobě nemůžeme chovat racionálně. Evoluce nás nutí jednat nejprve v zájmu přežití a až potom v zájmu logiky. Náš rozum je najednou nezpůsobilý a když nám hrozí, že bychom mohli přijít o lásku, naše tělo reaguje jako bychom byli ohroženi na životě.

Jinak řečeno, když to vypadá, že nás někdo přestane mít rád, potom na biochemické rovině reagujeme velmi podobně jako když bychom třeba se topili. Vím, že je to frustrující, ale je to prostě součást původního záměru, s nímž jste vstoupili do zkušenosti, které říkáme “lidská” (namísto “zvířecí”), abyste zažili kontrasty, o nichž jste věděli, že vám umožní růst. A právě proto je pro budování dobrých vztahů a bezpodmínečné lásky naprosto zásadní, abyste odhalili a opustili všechen svůj strach.

Prvním krokem je uvědomit si, čeho se bojíte a druhým je potom začít myslet myšlenky, které jsou strachu prosté. Mojí nejoblíbenější metodou jak na to, je metoda The Work (práce) od Byron Katie. Ta se zakládá na zpochybňování myšlenek, které nám způsobují stres. Takže pokud se strachujete a stresujete ohledně vztahů, potom bych, být vámi, tuhle metodu zkusila.

4) O všem otevřeně komunikujte
Nelze jakkoli popírat sebe sama a mít přitom úspěšné vztahy. To je trochu jako byste po někom chtěli, aby miloval někoho, koho ani nezná. Už se z toho stalo tak trochu klišé: “Komunikace je pro vztah stěžejní!” To tomu ale nijak neubírá na pravdivosti. Komunikace totiž vážně je pro vztahy stěžejní. Naplnit vzájemné potřeby a tužby totiž můžete jen tehdy, když víte, kdo je ten druhý sakra zač!:) Když víte, jak se cítí.

Minulý týden jsem udělala video na téma, jak projevovat své emoce. A tam vám ukazuji naprosto úžasnou pomůcku pro budování dobrých vztahů. Naučí vás, jak svému partnerovi ukázat celou pravdu o tom, jak se ve skutečnosti cítíte. A vám samotným taky.

Pokud máte pocit, že svému partnerovi ještě nedokážete své pocity sdělit verbálně, potom mu napiště dopis. Proto, abyste našli společnou řeč je totiž vyjádřování se jakoukoli formou naprosto zásadní. A co já vím, tak nejlepší způsob, jak mít dobré vztahy, je vzájemné porozumění.

5) Najděte společnou řeč
Vztahy a vlastně všechny zkušenosti v našem životě mají za úkol jedinou věc, a sice inspirovat nás k nějaké preferenci. K nové touze, k novým věcem, které bychom chtěli. Jak je to ve věci vztahů? Každý vztah, do něhož se dostanete, ve vás probudí nové představy ohledně toho, co byste chtěli jinak. Vaše štěstí na této planetě se potom odvíjí od toho, do jaké míry jste tyto své představy a tužby schopni naplnit. Od toho, jak moc s nimi žijete v souladu a jak moc jim vzdorujete.

To znamená, že zkrátka nemůžete být šťastní ve vztahu, který se nemění v souladu s vašimi novými preferencemi, ve vztahu, který se nijak nevyvíjí. Jedinou nadějí pro udržení dlouhodbých fungujících vztahů je to, že se stanou tím, po čem toužíme. To platí pro všechny zúčastněné. A pokud to tak není, potom vás rozdělí sám Vesmír. A nebo se sami vzdálíte od vlastního štěstí natolik, že začnete být nemocní a zemřete.
To ale neznamená, že se váš partner MUSÍ měnit podle vašich přání a nebo že se vy musíte měnit podle těch jeho! Pokud to není v zájmu vašeho partnera, aby se přizpůsobil vašim představám nebo pokud naopak jeho touhy nejsou v zájmu vás, potom je čas, abyste každý šel svou cestou. Nepřicházíme na svět proto, abychom byli k někomu navždy připoutáni. Jsme tu od toho, abychom následovali vlastní štěstí a musíme vesmíru umožnit, aby nás dovedl k někomu, kdo se shoduje s naší představou. Pokud tedy toužíte po tom zažít celoživotní lásku a dokážete se na toto přání napojit (tím, že si budete utvářet myšlenky, které umožní jeho zhmotnění), potom vám slibuji, že vesmír vás svede dohromady s někým, s kým budete žít v souladu po zbytek svého života.

Zákon přitažlivosti se stará o to, aby vám přinášel vztahy, které vám v danou chvíli umožní co největší růst. To znamená, že můžete vesmíru důvěřovat v tom, že vás vždy spojí s někým, kdo bude úžasným odrazem všech vašich pozitivních i negativních stránek. Je to jako dívat se do zrcadla, protože neexistuje lešího odrazu, než jakým jsou vztahy.

Je dobré si tak jednou za půl roku, můžete to dělat i častěji, ale alespoň jednou za těch 6 měsíců, s partnerem sednout a sepsat si seznam toho, co chcete a potřebujete. Nakonec si ten svůj výčet navzájem porovnáte a upřímně se jeden druhého zeptáte: shodují se tvoje přání a tužby s těmi mými a nebo se rozcházejí?

Pokud se rozcházejí, potom nemůžete být s daným člověkem šťastní. To zkrátka nejde. A proto je potřeba vztah přebudovat tak, aby vám oběma umožnil směřovat k vlastnímu naplnění… Což může znamenat i to, že za ním půjdete každý sám.

Pokud ale svoje seznamy porovnáte a příjdou vám slučitelné, potom si můžete jako pár sednou a zapřemýšlet nad tím, jak byste si společně mohli pomoci své potřeby naplnit v rámci vašeho vztahu.

6) Zbavte se své konkrétní představy o tom, s kým přesně chcete budovat vztah
Protože to vesmír omezuje. Když myslíte na to všechno, co byste chtěli mít a cítit a děláte si vizualizace, snažte se zaměřit na pocit, který ve vás dokonalý partner vyvolává. Nemyslete na to, kdo to je. Protože jakmile myslíte na někoho konkrétního, omezujete vesmír, aby jednal pouze skrze něj. A to je problém.

Vesmír jako takový je totiž neomezený. A tak když ho žádáte o partnera, se kterým je vám naprosto skvěle, který umocňuje to nejlepší z vás, má k dispozici asi tak 7 miliard lidí, s nimiž může pracovat. No a to je opravdu veliký prostor na výběr. Ale jakmile řeknete, “Jenže já chci aby ten někdo byla Jill nebo Joe!”, nutíte vesmír, aby se zúžil do bodu, který je veliký asi jako tohle brčko. Protože tím, že se omezí na jednu věc, musí vyloučit všechny ostatní možnosti a přinést vám to, oč žádáte, skrze tu jednu konkrétní osobu.

No a to je problém zejména v situacích, kdy ten daný člověk ve skutečnosti vůbec není tím, po čem toužíte. Potom je pravděpodobné, že to nikdy nevýjde, protože vesmír se vás sice bude dokolečka snažit svést dohromady, ale vy se k sobě zkrátka vibračně nehodíte! Protože to, oč žádáte, ve skutečnosti vůbec skrze tuto osobu nepříjde.

Každý jsme se ve vztazích někdy dostali do stavu, kdy jsme si mysleli, že naše štěstí závisí jen na ténhle jedné jediné osobě a tak o ní sníme a jsme jí přímo posedlí. No ale pak se nám povede nechat to být do té míry, že narazíme na někoho nového a začneme s ním chodit. Za 3 měsíce se pak ohlédneme a řekneme, “Nemůžu uvěřit, že jsem s tamtím člověkem vůbec někdy něco měla! Jsem tak ráda, že už s ním nejsem. Nikdy jsem netušila, že to může být tak skvělé jako teď!”

Takže jen proto, že si v dané chvíli nejste schopni představit, že by vám vesmír přinesl někoho, kdo je lepší než ten, s kým chcete zrovna být, tak to neznamená, že takový člověk neexistuje.

7) Začněte rozeznávat a uzdravovat své “milostné reinkarnace”
Co tím mám na mysli? Lidé mají tendenci vyhledávat životní a milostné situace, které odráží jejich vůbec první očekávání ohledně lásky. A toto první očekávání jak by láska měla vypadat, si nastavujeme v rámci své rodiny. Takže pokud prostředí, v němž jste vyrůstali, nebylo z hlediska lásky úplně zdravé, potom je velmi pravděpodobné, že se vám to bude v životě stále vracet. Proto se také mnoho zneužívaných žen po dosažení určitého věku opět ocitá ve vztazích s násilníky. Nacházíme si lidi a přátele, kteří nám odráží naše vztahy z dětství se všemi těmi, které jsme milovali jako úplně první. To je sice bezva, pokud jste vyrůstali v úžasně zdravém prostředí, ale ne pokud to zas tak skvělé nebylo.

Celý koncept milostných reinkarnací vám teď vysvětlím. Pravda ohledně vašich milostných reinkarnací vám bude zvlášť zřejmá, když se odhodláte udělat si seznam všech věcí, které jste kdy nesnášeli na svém otci i matce… nebo na těch, kteří se o vás starali. Potom sepište všechno, co jste kdy nemohli vystát ve všech svých primárních vztazích. Nakonec oba tyhle seznamy (vztahující se k vašim partnerům i k vašim rodičům) porovnejte. Zaměřte se na podobnosti a uvidíte, že objevíte jakýsi vzorec. Všimnete si, že vám na vašich partnerech a kamarádech vadí ty samé věci, co jste nesnášeli na svých rodičích nebo pečovatelích! Na základě vztahu, který jste měli s nimi si totiž budujete očekávání ohledně všech svých dalších vztahů.

Zjistíte, že automaticky “reinkarnujete” vztah k rodiči, který pro vás byl po stránce lásky nejméně uspokojivý. Takže pokud máte pocit, že vám rodič, opatrovník, zkrátka někdo zásadní, nedal lásku, kterou jste potřebovali, potom se ten vztah budete snažit stále dokolečka “převtělovat”, protože váš mozek má sebeuzdravovací schopnost. Bude se pokoušet dostat určitý druh lásky, o níž se domnívá, že jí potřebuje od typu člověka, o němž si myslí, že by mu jí poskytnout měl. Takže např. pokud mi táta nedával dost lásky, potom si budu hledat muže, kteří jsou přesně jako on a budu se tu lásku, co jsem potřebovala jako dítě, snažit získat od nich. Protože jedině tak si vztah s otcem vyřeším. Takhle přemýšlí mozek.

Dám vám příklad ze svého osobního života. Většina žen, které v dětství prošly nečím traumatickým, si rády reinkarnují svého tyrana. Já jsem to měla trochu jinak. Můj tyran nebyl můj rodič, byl to někdo mimo rodinu. Ale forma lásky, které se mi nedostávalo od otce, bylo to, čemu by dítě řeklo “ochrana”. Můj otec je neuvěřitelně pasivní. A když říkám pasivní, tak to tak i myslím. V životě jsem toho muže neviděla rozčíleného! A tak jsem se necítila svým otcem chráněná a tedy milovaná. A jak se to projevuje v mých vztazích? Vybírám si muže, kteří jsou extrémně pasivní a potom vytvářím situace, které se tváří jakože jsem v nebezpečí a že potřebuji zachránit. Protože podvědomě se snažím najít někoho, jako je můj otec a přimět ho k tomu, aby mě ochránil. A díky tomu má potom mé vnitřní dítě pocit, že ho táta vysvobodil, což je něco, co jsem jako dítě vždycky chtěla.

Během rozkrývání svých milostných reinkarnací se tedy zeptejte, “Co přesně se od tohohle člověka snažím získat? Co si těmito vztahy chci dokázat?” A potom si všechny tyto potřeby naplňte sami, abyste už k jejich uspokojení nepotřebovali nikoho jiného. Tím, že si budete svých milostných reinkarnacích vědomi, si je pomůžete rozmělnit a postupně zjistíte, že jste přestali přitahovat stále stejné partnery.

8) Pokuste se změnit rozhodnutí, která jste udělali na základě svých zkušeností, stejně jako i chování, které z nich vyplývá
Zamyslete se nad situací, která vám někdy nějak ublížila. Jaké rozhodnutí ohledně lásky jste na jejím základě udělali? Jaký má toto rozhodnutí vliv na vaše chování a volby v každodenním životě? Tak např. s mojí první nejlepší kamarádkou jsme si byly velmi blízko, až se jednou rozhodla, že chce kamarádit s oblíbenějšími holkami, než jsem byla já. A tak si ze mě začala dělat legraci a řekla, že už se kamarádit nechce.

Rozhodnutí, které jsem na základě této zkušenosti udělala bylo, “Na věrnost svých přátel se nemohu spolehnout.” V důsledku toho se potom chovám tak, že si nikoho moc nepustím k tělu, protože pořád očekávám, že mě stejně jednou opustí. Zároveň lidem neumožním, aby mě poznali a proto mě taky opouští, protože si nemyslí, že je mám ráda. Další příklad může být: máma byla pedant na pořádek a všechno v mém životě musela mít pod kontrolou. Rozhodnutí, které jsem díky tomu udělala je, že musím být perfektní nebo mě nikdo nebude mít rád. Výsledkem je, že se pořád snažím všem zavděčit a pak se zamilovávám do lidí, kteří jsou jako moje matka, kritizují každý můj krok a zavděčit se jim prostě nelze.

Ještě jiný příklad: zneužil mě člen rodiny. Závěr, který jsem udělal/a zní: jsem k ničemu a lidé, které miluji, mě proto budou využívat. Proto je klidně možné, že se ze mě třeba stane stiptérka. Sice to není úplně ono, ale alespoň si vydělám dobré peníze. Ale když o tom teď přemýšlím… Moje práce obnáší kontakt s muži, kteří mě využívají pro svoje potěšení.

V minulosti jsem udělala video s názvem “Jak změnit své přesvědčení”. Zkuste tento proces aplikovat na svá zajetá rozhodnutí a přesvědčení ohledně lásky. Pomůže vám to zbavit se rezistence, kterou máte s onou představou spojenou a následně jí změnit. Vedle přesvědčení je ale také potřeba změnit i své chování a činy. Takže pokud např. podle předešlého scénáře věříte, že lidé, co vás milují, vás budou využívat, potom je třeba toto přesvědčení změnit, ale zároveň je důležité podívat se na svůj život a na všechny situace, které se odvíjí v souladu s ním.
Např.: je ze mě striptérka a živím se tím, že mě muži využívají. Tohle musíte začít měnit. Možná je načase začít si hledat práci, v níž se nebudete vystavovat situacím, při nichž by vás muži denně využívali.

9) Říkejte si o to, co chcete a co potřebujete
Možná to teď zní jako protimluv k tomu, co jsem říkala dříve o tom, jak důležité je zajistit si lásku a to, co vás dělá šťastnými sami za sebe. Protože jak víme, pokud klíč k vaší lásce a štěstí drží někdo jiný, potom je to on, kdo má věci pod kontrolou, nikoli vy. Ale ve skutečnosti to protimluv není.
Protože i když se možná na někoho díváte a žádáte ho o něco, co byste chtěli, vlastně tím žádáte samotný vesmír. A možná vám odpověď příjde skrze tu osobu, kterou právě prosíte, ale možná příjde od někoho úplně jiného. Svobodná vůle je absolutní. Takže se nebojte, že někoho žádáte o něco, co vám ve skutečnosti nechce poskytnout, protože to by stejně nefungovalo. To se totiž kdyžtak ukáže, že daná osoba není schopná odklonit se od svého pravého já natolik, aby vám zajistila věci, které vám ve skutečnosti vůbec zajistit nechce.

Ale vesmír, ten má k dispozici neomezený zdroj možností k tomu, aby vám poskytnul přesně to, oč ve vztahu k potřebám, touhám a štěstí žádáte. Odhalování toho, co chceme a potřebujeme předchází ve vztazích emocionálnímu vyprahnutí. Všichni totiž nemáme schopnost mimosmylového vnímání! A přesto většina z nás od partnera očekává, že bude přesně vědět, co chceme a taky že nám to dodá bez toho, aniž bysme mu to kdykoli řekli! Ale to není reálné! A není to hezké vůči němu ani nám samotným.

Lidé vás chtějí milovat, jen prostě nevědí jak! A dokud jim neřeknete, co chcete a co potřebujete, tak se nikam nedostanete. Akorát si ke vztahům vybudujete odpor. Pokud budete setrvávat ve vztahu, o němž víte, že vaše potřeby a touhy nenaplní, potom v sobě budete hromadit extrémní množství zlosti a budete nešťastní do konce svého života.

Tak vznikají vztahy plné závislosti, v nichž vám záleží víc na tom, jestli budete spolu, než jestli budete šťastní. Potom vám slibuji, že jeden z vás a nebo rovnou oba eventuálně “zbloudíte”a najdete si jiný způsob, jak dosáhnout potřeb, které vám váš vztah nepřináší.

Dám vám příklad ze svého vlastního života. Moc neumím žádat lidi o pomoc. Taky si je moc neumím pouštět k tělu. Takže když mám špatný den, tak se raději zavřu u sebe v pokoji, kde si procházím určitým procesem, co mě z té mojí nálady vyvede, než abych volala kamarádům a všechno jim to vyprávěla. Ale tak se tak stalo, že jsem si loni vybudovala jeden neuvěřitelně silný vztah. Velmi blízký vztah s přítelkyní, kterou jste mohli vidět v mém videu o léčitelství. Jmenuje se Kirsty Lewith. Jejím “jazykem lásky” jsou slova ujištění.

To znamená, že má pocit, že její potřeby a tužby ve vztahu jsou naplňované, když s ní někdo komunikuje ohledně toho kdo je, co má na ní má rád a nebo prostě občas zavolá a řekne, “Čau, teďka se mi děje tohle a žáleží mi na tobě natolik, abych ti to řekl.” No a protože to jsem já nedělala, tak jsme samozřejmě narazily. Takže jednoho dne Kirsty přišla a měla odvahu na to mi říct, “Hele, Teal, mně tohle jako moc dobrý vztah nepřipadá, protože mám pocit, že v něm ani nejsem. Nikdy mi nezavoláš, když máš problémy, nikdy mi neřekneš, co se zrovna děje a taky mi nikdy neřekneš, jestli něco dělám dobře nebo špatně.”

Díky tomu jsem si uvědomila, že její potřeby nejsou naplněné kvůli něčemu, co můžu velmi snadno změnit a také to chci změnit, protože naučit se tento jazyk lásky mi ve výsledku prospěje. A tak jsem si začala tak trochu budovat praxi v tom, že když jsem něco zažila, dobrého i špatného, poslala jsem Kirsty smsku nebo jsem zvedla telefon a řekla jí, co se děje. Neumíte si představit, jak moc se náš vztah zlepšil na základě této jedné změny, k níž by nedošlo, pokud by Kirsty neměla odvahu mi říct, co potřebuje.

10)  Projevujte lidem lásku každý den tím, že jim poskytenete tzv. 3 P

 1. Pozornost: Najděte si způsob, jak každý den dát svým milovaným chvíli své plné pozornosti.
 2. Přítulnost: Denně si najděte chvilku na projev náklonnosti.
 3. Pochvala: Udělejte si každý den čas na to vyjádřit slovy svůj vděk nebo jiné ocenění.

Tato 3 P jsou cestou ke každodennímu naplňování vztahů láskou. Pokud pro vás tyto projevy lásky nejsou přirozené, potom si zkuste určit nějaký náhodný interval a nastavte si budík tak, aby vám podle něj během dne zvonil. Až zazvoní, projděte si tato 3 P a vyberte si na jejich základě něco, co byste mohli udělat, abyste tím člověku a nebo lidem ve svém životě vyjádřili lásku. Pošlete jim třeba smsku nebo vejděte do pokoje, kde je váš partner a pohlaťe ho/jí nebo ho/jí polibte. Nebo mu/jí napiště milostný dopis, kupte mu/jí dárek. Ať už je to cokoli, ujistěte se, že to během dne opravdu děláte. Protože vztahy vyhasínají právě tehdy, když tyhle věci dělat přestaneme!

Když pracujeme 24 hodin denně a nikdy tak nejsme spolu, nikdy se nenaučíme říkat druhému, jak moc ho máme rádi, protože předpokládáme, že to prostě ví… A všechny tyhle věci naše vztahy podkopávají. Je jedno, jestli jste manželé 40 let, prostě je na čase jít a svou ženu nebo svého muže obejmout. A kvůli tomu, co jsem teď říkala, je důležité znát 5 jazyků lásky.

Muž jménem Gary Chapman léta pracoval jako manželský poradce a chtěl zjistit, díky čemu vlastně vztahy fungují. A tak začal studovat lidskou interakci a zjistil, že bez ohledu na to z jakého jste kontinentu, jaké jste rasy, že zkrátka my jako lidé máme 5 základních způsobů projevů lásky.
A ty jsou následující:

 1. Slova ujištění
 2. Fyzický kontakt
 3. Skutky a služby
 4. Kvalitně strávený společný čas
 5. Dárky

Ideálně bychom měli hovořit všemi těmito jazyky. Vlastně už na svět přicházíme s tím, že je všechny umíme. Ale jak vyrůstáme, tak se učíme, který způsob projevu lásky je více a méně vhodný. Všichni také přicházíme s jedním primárním jazykem lásky, což znamená, že jeden ze způsobů jejího pociťování i dávání je pro nás nejsilnější. Např. můj způsob je dávat dárky.

Celá myšlenka je ta, že pokud s někým chcete mít spokojený vztah, potom musíte zjistit, jaký je jeho/její primární jazyk lásky a přizpůsobit se mu. Musíte se ten jazyk naučit. A já s tímhle naprosto souhlasím. K člověku, se kterým máte vztah, ať už partnerský nebo přátelský, musíte hovořit jeho jazykem. Je to mnohem jednodušší, než očekávat od druhých, že vystoupí ze své vlastní řeči lásky a začnou mluvit tou vaší. Jak jsem řekla, všichni se můžeme naučit všech 5 jazyků a to je ideální.

Ale zároveň je v pořádku požádat druhého, aby vám projevoval lásku způsobem, který je pro vás nejdůležitější a nejsrozumitelnější. Takže zjistěte, jaký je vás jazyk lásky a všímejte si lidí ve svém životě. Vysledujte, jak nejčastěji přijímají lásku. Protože možná že se jim ji snažíte projevit v rámci vlastního jazyka, kterému oni ale vůbec nerozumí.

Proto třeba taky Blake, toho všichni znáte, žijeme spolu…Blakeův jazyk lásky jsou skutky a služby. Takže během dne ho zastihnete, jak pořád něco dělá. Myje nádobí, na něčem pracuje… A já jsem si dlouho myslela, že mě nemá rád. Byla jsem z toho špatná. Proč? Protože já jazyku skutků a služeb vůbec nerozumím! Mytí nádobí je pro mě něco, co se zkrátka udělat musí. Takže pokud někdo uklízí, tak pro mě to není projev lásky, ale prostě povinnost. Proto jsem to, že Blake se mi snaží dávat lásku každičký den, úplně přehlédla!

A tak jsem ho naučila hovořit mým jazykem lásky, pochopila jsem, že ten jeho jde skrze služby a díky tomu dnes vidím, že náš vztah je jeden z nejláskyplnějších, které mám. Změny, které vám porozumění jazykům lásky přinese, jsou úžasné. A co víc, začnete zjišťovat, že i vaši nejhorší nepřátelé se vám vlastně snaží nějak provejit lásku. Jenomže to dělají způsobem, který zatím neumíte přijímat.

Slibuji vám, že všechny tyto jednoduché kroky povedou k zásadní změně ve vašem životě. Dokáží proměnit opravdu složité vztahy, v nichž zrovna není mnoho lásky, ve vztahy rozkvétající a takové, které budou prospívat vám i vašemu růstu.

Takže nakonec bych chtěla poděkovat já vám za vaši lásku, podporu a pozornost. Moc mi to pomáhá a chci, abyste věděli, že vás mám všechny ráda.

Mějte se hezky

Nahoru

 

Teal Scott youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wy6WzbXcdog
Preklad: Karolína Dobrovská http://www.jakorybicka.cz/
ZDROJ článku: http://www.novazem.info/teal-scott-10-tipu-pro-uspesny-vztah/

 

Linka

Co chceme od LÁSKY?

LáskaCo nás v lásce trápí:

A. TĚLO. Druhý je zdroj fyzického sexuálního potěšení.
B. SRDCE. Svádění partnera, aby se zamiloval, padl k nohám svého dobyvatele, byl ovládnut a podřídil se nejen tělesně, ale celou svou osobností. Po dosažení milovník okamžitě ztrácí zájem o druhou osobu, nad kterou zvítězil. Stanete se pouhou trofejí ve vzpomínkách. "Když je ryba v síti, lov skončil."
C. MYSL. Zamilujeme se do své "představy" o tom, jaký by ten druhý měl, být. Představa bývá vytvořena podle matky či otce, navíc mírně deformovaná romantickými knihami či seriály. Plná očekávání. Bez slitování.

 

 

Co s tím? PŘIJMOUT SEBE!!!

TĚLO, jakožto zdroj tělesné rozkoše a sexuality, za kterou se už nemusíme stydět. Přijmout se co by VÁŠEŇ.
SRDCE, jakožto zdroj usilujícího o oddaní se. NE o bezvědomou závislost. Přijmout se co by ODDANOST.
MYSL, jakožto zdroj usilující o spojení, splynutí v nejhlubších vrstvách duše. Přijmout se co by INTIMITA.

 

Zdroj: FB stránka LOVE-ENERGY-SEXUALITY

 

Linka

Zamilovanost nebo láska?

Autor: Zdeňka Blechová 

Zamilovanost má za následek slepotu, hluchotu, nemohoucnost. Člověk onemocní, protože nevidí nic jiného, než partnera, neslyší sám sebe, ale jen druhého a bez druhého není schopen života. Jsi mojí součástí. Člověk v zamilovanosti jedná spíše hlavou, chce toho druhého vlastnit, bojí se o své štěstí. Takže člověk si myslí v zamilovanosti, že jedná srdcem, ale je to jen rozum. Člověk ve strachu o toho druhého zde žije utrpení.

Láska naopak jedná srdcem. Chceš se mnou být, můžeš. Nechceš, nemůžu tě držet. Vím, že dokážu žít i bez tebe. Že svůj život zvládnu sama a tudíž se o tebe nemusím bát, protože si věřím. Dokážu žít s tebou, ale i bez tebe. Obojí má pro mě stejnou příchuť. Nejsi mojí součástí, jdeš jen životem vedle mne. Tudíž jsem zdravý a schopný. Zde je volnost a mizí strach. Žije se zde život bez utrpení.

Každá žena hledá k sobě hodného muže, ale pokud není silná uvnitř sebe, nemůže jí být hodný muž přidělen. Ona by pod vlivem hodného muže ještě více slábla, místo aby sílila. Záměrem Vesmíru je, aby každá žena zesílila, aby mohla být rovna muži. Pak může dostat hodného muže, protože je již silná a umí s tímto hodným mužem zacházet. Bude si vážit jeho úcty a ne jím pohrdat, že je bačkora. Hodným mužem pohrdají slabé ženy, protože se potřebují ještě učit od silného muže. S hodným mužem je nuda, nic se neděje, protože on jí vše plní a ona nemusí o nic usilovat. Slabá žena se potřebuje ještě hýbat, aby zesílila. Silné ženě stačí zůstat ve svém středu, už se nepotřebuje hýbat, a proto ocení hodného muže, už se nepotřebuje učit a bude jí vyhovovat klid a úcta. Na počátku věků byly silné ženy, které si přestaly vážit hodných mužů, a nyní byly slabé ženy, které si vážily silných mužů. V současnosti mají být silné ženy a vážit si hodných mužů. Vracíme se zpět k počátku a měly bychom nyní dobře pochopit svoji roli.

Proč ta láska tak bolí? Protože vše, co prožíváme, musí mít protipól. Vše je draze vykoupeno. Když potkáme velkou lásku, čeká nás velká bolest, ať už se rozejdeme, nebo o přítele přijdeme jiným způsobem. V nových vztazích už neprožíváme velkou lásku, jsme stále ve svém středu a to znamená, že nemůže přijít ani velká iluze, ani velký smutek. My už jsme rádi, že jsme našli sami sebe a nemíníme se příliš dávat tomu druhému. Stále máme úctu sami k sobě a tím se nemůžeme vychýlit ze svého středu a časem prožívat velkou bolest. Co to znamená? Že jsme rádi, že máme partnera, ale zrovna tak se dokážeme smířit s tím, že by odešel.

Zkuste se vrátit do své minulosti. Napište si na papír všechny partnery, které jste potkali ve svém životě. Ke každému partnerovi napište vše, co se vám na něm líbilo a vše, co vám vadilo.

Vše v posuzování pochází od vás. Jací jsme uvnitř, takového dostáváme partnera. Pokud chceme hodně vlastnit, dostaneme partnera, který nás vlastní. Pokud máme v sobě žárlivost, dostáváme partnera, který na nás žárlí. Pokud chceme být čistí, dostaneme partnera, který je nečistý. Pokud chceme být věrní, dostaneme partnera, který nám bude nevěrný. Pokud jen umíme dávat, dostaneme partnera, který bude jen přijímat. My se totiž musíme poprat se svými zápory, nic nám nesmí být proti srsti. Žádný zápor totiž ve skutečnosti neexistuje, ty zápory jsou jen v nás.

Rozdíl mezi vztahy, které jsme žili a duchovními, které budeme žít?
Duchovní vztahy už nevznikají z velké zamilovanosti, ale ze sounáležitosti. Tyto vztahy vznikají nevinným přátelstvím, porozuměním a postupně sílí. Jsou opakem vztahů ze zamilovanosti, které slábly. Oba partneři vzájemně pracují na harmonii vztahu a postupně se stále více rozsvěcují a čím více se rozsvěcují, tím více svítí jeden druhému a zároveň celé společnosti svojí harmonií a klidem. To, co z nich vychází, není zamilovanost, že jeden vidí jen toho druhého, ale je to láska, která je neomezená, jak pro toho druhého, tak i pro ostatní. Je jí stále dost a stále více se jí z tohoto vztahu rodí i pro ostatní. V duchovním vztahu totiž lidé nežijí jen pro toho druhého, ale žijí pro celou společnost, není zde omezování vztahu k druhým, nesvoboda, majetnictví. V zamilovanosti žili lidé uzavřený okruh jen těchto dvou a láska byla jen pro ně, a ne pro ostatní. Vzájemně se omezovali, aby náhodou jeden nedal druhým více, než partnerovi. Žárlilo se na lásku k druhým, docházelo k omezování lásky k druhým, a proto její pramen ve vztahu časem vyschnu.


Tři stádia vývoje v partnerství:

 • V duchovním vztahu žena dává muži přízeň a muž ji za to oceňuje slovy. Dříve nejdříve muž oblboval ženu a pak mu teprve žena dávala přízeň.
 • Když žena stojí na vlastních nohách, tak může jít společně s mužem. Když žena nestojí na svých nohách, tak se přilepí na muže a jde jen on.
 • Kamarádka mi řekla: „V minulých vztazích jsem hledala oporu a nyní mám ve svém příteli podporu.“

Ve vesmíru fungují tři stádia vývoje duše. Nejdříve má duše představy a chce, aby se jí naplňovaly, a když se jí nenaplňují, zlobí se. Nemá se ráda a chce se mít ráda prostřednictvím druhých. Žije ještě v iluzích a nesnaží se měnit něco na sobě, ale chce měnit vše na druhých. Stále se někam žene, prahne po prožitcích, darech, projevech lásky od druhých. Má strach být sama, neumí to. Chce být stále ve společnosti někoho i za cenu, že se zaprodá. Žije ve falši a lži, protože je slabá a neumí se prosazovat, a zároveň se bojí ztráty těch druhých. Podléhá naprosto partnerovi, jeho náladám, jeho požadavkům, podřizuje se. Nechce měnit myšlení, nechce jít do hloubky citů, zůstává ve všem na povrchu. Člověk je ještě povrchní.
Bude to člověk, který může být zábavný, ale přesto bude prázdný. V tomto vztahu se člověk dusí.

Ve druhém stádiu se duše poznává. Začíná si uvědomovat, jak fungují vesmírné zákony a ve vztahu vše jí vyhovuje a co jí vadí. Učí se mít ráda a tím i přijímat občas svoji samotu. Už jí nevadí. Ví, co nechce, aby jí činil ten druhý, a ví, co nechce činit druhému. Zná zákony příčiny a následku. Začíná být upřímná, už si nechce s druhými hrát. Tím, že se má ráda, je silnější a už se tolik nebojí o lásku druhých, vždyť už jí začíná objevovat v sobě. Už dokáže odejít ze vztahu, který jí nevyhovuje a přes hledání v druhých se učí hledat cestu k sobě. Nebojí se již vstoupit do svého nitra a do svých pocitů, nebojí se nahlížet na věci novým způsobem a uvědomovat si bolest ze ztráty, když mění myšlení.

Bude to člověk, který už nebude tak zábavný, ale budete se s ním cítit lépe, než s člověkem povrchním. V tomto vztahu se člověku ještě občas špatně dýchá.

Ve třetím stádiu se člověk má rád, a proto se již nestará o ostatní. Pobývá rád o samotě, nevadí mu, spíše se z ní těší. Umí si naplnit život sám, je tvořivý, má plno nápadů a i když je sám má mnoho přátel. Lidé z něho cítí sílu, a proto se k němu rádi vrací, neboť se u něho cítí v bezpečí. Tento člověk již nezasahuje do životů druhých, nechá je dýchat a i jemu se dobře dýchá. Nenechá se ničím omezovat a ani nechce nikoho omezovat.
Naučil se mít rád, a proto našel svoji druhou polovinu duše. Vytvořil v sobě klid a harmonii, a proto si stačí sám.

A právě v tomto třetím stádiu vývoje duše k vám může přijít partner, který se má již rád a také si stačí. Už nepotřebuje s nikým žít. V této době Vesmír spojí tyto dva jedince, a oni spolu mohou vytvořit vztah, po kterém všichni toužíme. Vztah plný lásky, pomoci, harmonie, porozumění, něhy, dotyků. Takovýto vztah lze vytvořit teprve v době, když najdeme svoji druhou polovinu v sobě. Už jsme celiství, a proto můžeme přijmout do svého života opět zase jen celistvou duši. Už se nenecháme spoutávat, vydírat, a zrovna tak ten druhý. Proto můžeme spolu vytvořit dvojnásobnou harmonii, kterou máme v sobě. V této době si žijeme pro sebe, ale nebráníme se trávit čas i s ostatními, pokud si to přejeme. Už dokážeme říci ne, nechci, nevyhovuje mi, vadí mi to atd. 

Dokud hledáme někoho pro život, nenacházíme ho. Nebo ho najdeme a zase zjistíme, že to není ono. Teprve, když nikoho nehledáme, Vesmír nám dá člověka, se kterým je to ono. Takže nejdříve musíme hledat sebe a teprve, když se najdeme, Vesmír nám dá druhého, který se také našel. Takže nemusíme hledat partnera, je pro nás již připraven, když se umíme mít rádi.

A tak ve třetím stádiu vývoje partnerství můžeme prohlásit: „V bývalých vztazích jsem hledala oporu v těch druhých, teď je mi můj partnerem podporou. Žena už není slabá, už se nemusí o nikoho opírat, a proto dostává podporu ve svém růstu z Vesmíru prostřednictvím duchovního partnera, který ji chápe a podporuje ve všem, co dělá.

Přijde nám do života někdo, kdo naplňuje naše sny a představy, ale protože už víme, jak křehké dokážou být partnerské vztahy, a máme v sobě poznání z předešlých vztahů, dokážeme být bdělí a obezřetní i v tomto vztahu. Mnohdy vám duchovní partner do života přijde, ale vy to ani nepostřehnete, protože jste zaujatí svými představami. Už víme, jak snadno se dá rozbít vztah, a proto jsme i v tomto vztahu opatrní. Jsme stále u sebe, máme neustále okolo sebe svůj prostor, který si nenecháme vzít, neomezujeme a také se nenecháme omezovat.
Co se děje v duchovním vztahu? Duchovní partner vám vstoupí do života s vědomím srdce: „Tady jsem, dávám se ti celý a nic za to neočekávám a také nic od tebe nežádám.

V duchovním vztahu se muž a žena mají rádi očima. Vpíjí se jeden druhému do očí a zapomínají na celý svět. Skrze oči čtou v nitru toho druhého. Oni se totiž vnímají srdcem, kterým jsou spolu propojeni neustále. I když ten druhý není na blízku, je stále jakoby vedle. Toto jsme ve vztazích dříve necítili. Nemohli jsme, když jsme vše brali rozumem. Buď tu je a já ho vidím a můžu si na něj sáhnout, nebo tu není a já se o něj bojím.

Duchovní partner je nám přidělen
Nalezením sebe dojdeš ke své duši a pak půjdete ke slunci. Budete pod ochranou a vaše láska bude požehnaná. Obohacuj sebe tak, abys měla co dávat. A tak duchovní vztah neboli partner v našem dvojpaprsku může přijít teprve tehdy, když už se máme rádi, umíme říkat věci přímo a vážíme si sami sebe. V této době jsme již celiství, už nehledáme vztah. Už si stačíme, vždyť jsme u sebe. Víme, co chceme a dopřáváme si to. A právě v této době k nám přijde duchovní partner, který je nám přidělen a je to přesně to, co jsme hledali celý život. Naše druhá polovina, naše představy naše touhy, naše snění. Vše v jednom. Už jsme se našli a tím jsme mohli najít i tu druhou naši polovinu z Vesmíru, která všechny životy hledala nás a my jí. Než dojde k tomuto setkání s duchovním partnerem, musíme mít zpracovaný vztah s osudovým partnerem. Musíme si uvědomit chyby, které jsme stále ve všech životech dělali s tímto osudovým partnerem. Musíme si odpustit, a tím i poděkovat osudovému partnerovi, že nás mohl všechny životy učit stále stejné učení. Byly jsme natvrdlí a nechápali, ale nyní přichází ten krásný okamžik, že chápeme. Uvědomíme si, že osudového partnera budeme mít vždy v srdci, ale žít s ním nemůžeme. Splnil svůj úkol, naučil nás a může učit zase někde jinde. A teprve, když dojde v nás k tomuto smíření a my uděláme toto rozhodnutí, může přijít duchovní partner.

I tento duchovní partner nás učí. Musíme spolu projít i krize z minulých životů. Vzájemně si léčíme rány, které jsme si způsobili.
Věděla jsem, že když zvládnu osudového partnera, že přijde vztah za odměnu. Věděla jsem, že přijde muž a řekne: „Tady jsem a dávám se ti celý, nic si neponechávám.“ A k tomu také došlo v době, kdy jsem byla spokojená a opravdu už nehledala žádný vztah, neboť jsem došla k pochopení ve vztazích a věděla, že už tam nemůžu pro sebe nic najít.

Zamyšlení nad sexem?
Aby člověk byl vším, musí projít vším. Když projde vším, stane se vším a cítí jen vnitřní naplnění vším a netouží již po ničem. Nemá ho co naplnit, když to vše již načerpal a teď si to nese v sobě.  A tak je to i se sexem. Aby člověk přestal toužit po sexu a aby se od něho osvobodil, musí si ho nejprve dopřát. Pokud jde duchovní cestou a myslí si, že sex může opominout, a že už ho má zpracovaný, když si ho zakazuje nebo ho odmítá, bude muset touto zkouškou a zkušeností ještě projít.

Člověk aby se dostal do vyšších vibrací, kde už ho sex nenaplňuje, ale naplňuje ho láska v mysli k druhému a ke všem, musí projít všemi zkušenostmi v této oblasti. Musí si uvědomit, že se nemůže milovat za peníze, že se nemůže milovat, když toho druhého nemá rád, že se nemůže milovat z prospěchu, že se nemůže milovat skrze poslušnost, že se nemůže milovat, když ho ten druhý uráží. Těmito a dalšími zkušenostmi musí projít.

Když přijde osudový partner, se kterým v milování splyneme, ale zároveň dostaneme lekci, skrze kterou si začínáme uvědomovat, že vše má své pro a proti, začínáme si uvědomovat své závislosti, stinné stránky a pracovat s nimi. Začínáme se zamýšlet, zda tohle mi stojí za to, co se děje okolo toho a tím se pomalu duše vrací k sobě. Už nechce utrpení z emocí, chce mít klid.
Zde se duše stává celistvou a teprve nyní může přijít duchovní partner, který se umí mazlit tak, jak nikdo před tím, se kterým netoužím po milování, ale po dotycích, při kterých se sexuální energie nabaží a nezůstává v těle jako při sexuálních orgiích. Mazlením se natolik uvolníme, že cítíme na konci slast a pohodu, a ne neklid z nenaplnění po sexu. A tak si toto užíváme, a stále více si začínáme uvědomovat své já a lásku k sobě, a čím více lásky k sobě začneme pociťovat, tím více si začínáme uvědomovat, že je to moc fajn, že ten druhý tu je, ale já už nepotřebuji tolik dotyků. Mám všechny dotyky v sobě a dokáži se dotknout svými pocity všeho a se vším splynout, a to mi dává takovou radost a lásku, že už ji nepotřebuji hledat jinde. Mám ji v sobě, a tak se časem láska duchovních partnerů promítá jen v jejich mysli.

Uvědomují si hloubku svého vztahu a stačí jim objetí, přitulení. Už tam není podmínkou sex, ten může být i nemusí, a ani jeden to od druhého neočekává, a ani jeden se necítí proviněný, že s tím druhým nespí. Tato svoboda dává prostor pro tvoření, a proto si duchovní partneři spíše tvoří svůj vztah hezkými věcmi a společnými zájmy, ze kterých roste jejich společná radost. Sex z nás vždy tahá jen emoce, ze kterých roste utrpení. A proto v duchovních vztazích již sex není, je tam jen láska k sobě a k druhým. Proto se jeden o druhého nebojí. Ví, že bez něj přežije. Nebojí se totiž už o zážitek sexu, o to, že se ten druhý o mě postará, že je mi oporou atd. Všechny závislosti jsou pryč, všechno naplnění mám v sobě, a tak se nemám čeho bát. Umím se o sebe postarat, umím být sám sobě oporou a všechno si nesu v sobě. V této době již souzním s celým Vesmírem a cítím jeho přítomnost ve všem.
 

Zdroj textu:  http://eldhwen.wordpress.com/2013/06/11/zamilovanost-nebo-laska/
 

Nahoru
 

 

Linka

 

Aarti Khurana - Krása ženy

Krása ženy nespočívá ve značkovém oblečení nebo make-upu, který nosí. Její krása je v úsměvu na tváři, protože ona je milována krásně a oduševněle. Nepotřebuje diamantové prsteny, aby její ruce vypadaly krásně, pokud má u sebe muže, který je drží pevně s příslibem, že ji nikdy nenechá odejít. Žena nepotřebuje drahé parfémy, když má vůni oduševnělé lásky v životě. Žena prostě musí být milována skutečně a věčně, protože to je její největší doplněk... její největší poklad.

 

 

Linka

 

Čyři komory srdce

Mnoho původních kultur věří, že srdce je mostem mezi Otcem nebem a Matkou zemí. Tyto kultury popisují srdce, složené ze čtyř komor, které pokládají za zdroj našeho emočního a duchovního zdraví. Každé komoře podle nich patří jedna z následujících vlastností: plnost, otevřenost, jasnost a síla. Podle uvedené tradice je důležité denně prověřovat stav čtyř komor svého srdce otázkou: "Je dnes mé srdce dostatečně:

 • plné,
 • otevřené,
 • jasné a
 • silné?"

Když nemáme plné srdce, přistupujeme k lidem a situacím s vyhladovělým srdcem. Pocit, že něco nechceme udělat a zároveň cítíme, že bychom měli, je živnou půdou pro vyhladovělost srdce. Tento pocit nám oznamuje, že jsme "na špatném místě" a že je na čase, abychom tuto situaci opustili.

Když nemáme otevřené srdce, stáváme se uzavřenými. Mezi signály uzavřenosti našeho srdce patří, když se začínáme bránit, cítíme odpor nebo se chráníme před poraněním. Správnou odpovědí je utišit se a znovu otevřít své srdce.

Když nemáme jasné srdce, jsme zmateni a nosíme v srdci pochybnosti. Tehdy potřebujeme počkat. Stavy nejasnosti a lhostejnosti předcházejí zmatek a pochybnost. Když prožíváme kterýkoli z těchto stavů, připomíná nám to, abychom čekali na vyjasnění, než něco podnikneme.

Když nemáme silné srdce, postrádáme odvahu být autentičtí a říkat pravdu. Se silným srdcem máme odvahu být vším, čím ve svém životě jsme. Slovo odvaha ("kuráž") je odvozeno z francouzského slova pro srdce, coeur, a etymologicky to znamená "schopnost být nablízku svému srdci nebo být nablízku svému jádru (angl. ,core`, pozn. překl.)". Kdykoli dáváme najevo odvahu, předvádíme léčivou sílu pramenící z ochoty věnovat pozornost tomu, co pro nás má srdce a smysl. Spojení srdce a jeho vztahu k autenticitě je věčné téma zpracovávané stále znovu v průběhu věků, jak o tom svědčí i tato aztécká báseň:

Zralý člověk:
srdce pevné jako kámen, srdce silné
jako kmen stromu.
Vznešená tvář, moudrá tvář;
je pánem své tváře
je pánem svého srdce.
Zralý člověk:
vznešená tvář, pevné srdce.

 


Zdroj vč. fotky: FB stránky Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 * 
Angeles Arrienová - Archetypy šamanské tradice (http://www.livre.cz/kniha/archetypy-samanske-tradice_12477)

 

Linka

 

Různé úryvky o lásce

Přejít ze skutečnosti lásky do sna iluzí o ní není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit svůj sen a vstoupit do skutečnosti, která je plná lásky. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen. A my potřebujeme mnoho vůle k tomu neopouštět své sny, ale dávat jim reálnou podobu v naší lásce.

 

Úryvek z knihy Anselma Grüna: Škola odpuštění

Jedním z nejtěžších životních úkolů pro každého člověka je potřeba smíření se sebou samým. Dosti často se hádáme sami se sebou, s různými proudy v nás. Nemůžeme sami sobě odpustit nějakou chybu, která pošramotí navenek náš "image". Nejsme schopni říci ANO k svému životu. Bouříme se proti tomu, že jsme dostali tu a tu výchovu; že jsme se narodili právě do té a té situace světových dějin; že se naše sny o životě nedaly uskutečnit; že jsme byli jako děti tak hluboce zraňováni a tolik překážek brzdilo náš rozvoj.

Mnozí po celý svůj život zůstanou ve stadiu vzdoru proti svému "osudu". Až do konce svého života žehrají na své rodiče, že od nich nedostali tu lásku, kterou by byli potřebovali. Obviňují společnost, že jim nevytvořila šance, které od ní očekávali. Vždy jsou to ti druzí, kteří zavinili jejich bídu. Po celý svůj život se cítí jako oběti a tím omlouvají svůj negativní postoj k životu. Odmítají se smířit se svým životem a současně za něj nechtějí přijmout zodpovědnost.

A protože nejsou s to odpovídat za sebe samé, nejsou ochotni zastávat ve společnosti nějaké zodpovědné postavení. Stále jsou fixováni na lavici obžalovaných. Vinni jsou vždy ti druzí: vláda, starosta, úřady, společnost, církev, rodina. V posledku se svým ustavičným protestem a stěžováním staví proti samému životu. Ve skutečnosti nežijí, nýbrž prožívají sebe jako žalující stranu před soudem tím, že chtějí soudit druhé, aniž se sami vystaví soudu.

Cesta ven k vlastnímu životu vede skrze přijetí sebe sama a skrze odpuštění...

 

Úryvek z knihy Richarda a Kristine Carlsonových: Překonejte nesnáze v lásce

VYHNĚME SE VĚTĚ „MILUJU TĚ, ALE -“
Není pochyb o tom, že nejkrásnější větou v každém jazyce je „Miluji tě“. Sama o sobě dokáže ta jediná větička probudit v partnerovi pocit vřelosti a sepětí. Její krásu a kladný dopad na partnera však snadno může zničit taková maličkost, jako je ke konci dodané slůvko „ale“. Tím totiž své prohlášení plné bezelstnosti a úcty měníte na vyděračské a sobecké kázání.

Kris byla první žena, která mi v tomto směru dala důležitou lekci. Před lety, krátce poté, co jsme se do sebe zamilovali, se mi podívala do očí a položila mi otázku: „Uvědomuješ si, že v průběhu posledních pěti minut jsi dvakrát určil podmínky své lásky ke mně?“ Vůbec jsem nechápal, co tím myslí. Vysvětlila mi tedy, že na jednu stranu samozřejmě oceňuje fakt, že jí tak často připomínám, jak ji miluju, ovšem jakmile k tomu připojím podmínku, moje vyznání jí nepřipadá úplně upřímné. Konkrétně jsem jí řekl: „Miluju tě, ALE byl bych rád, kdybys už nechodila pozdě“ a „Miluju tě, ALE štve mě, když si představuješ, že mám zájem o akce, kde budou i tvoji kamarádi.“ Později se mi Kris přiznal, že se o té věci zmínila z toho důvodu, že tohle se u mě začínalo měnit v zlozvyk a ona ho chtěla vykořenit hned na začátku.

Při první poznámce na toto téma jsem se maličko urazil. Od té doby jsem se však stačil poučit, že jsem se urážel úplně zbytečně. Kris nedávala najevo, že by sama odmítala kritiku či že by se nechtěla bavit o problémech, které na ní vadily zase mně. Naopak, v tomto směru se chovala (a dodnes se chová) neobyčejně vstřícně. Žádala ode mě pouze to, abych svá vyznání lásky nespojoval s výhradami, jež vůči ní mám. Správně poukázala na to, že oba konce spektra (vyjádření lásky a svoboda hovořit o problémech) jsou v upřímném láskyplném vztahu nezbytné, ale spolu nemají vůbec nic společného.

Po chvíli přemýšlení jsem musel uznat, že to je stoprocentní pravda. Když zhodnotíte význam slova „ale“ po větě „Miluju tě“, je jasné, že jediný důvod, proč člověk tyto dvě věci spojuje, je snaha dodat své stížnosti či kritice logiku. Místo abych v sobě našel dost odvahy zmínit se přímo o problému, který mi vadí, nejdřív jsem si dal záležet, abych já vypadal jako hodný hoch a Kris aby se předem cítila provinile. Svým způsobem jsem jí vlastně sděloval: „Jsem hodný, trpělivý a tolerantní mládenec, který tě upřímně miluje. A když jsme si to teď vyjasnili, rád bych ti sdělil, že chci, aby ses změnila a tak si v mých očích zasloužila ještě víc lásky.“

Pokud tohle není směšné, tak co tedy? Ten „podtext“ z celé věty přímo křičí!

Od té doby jsem tyto „dodatky“ slyšel od jiných stokrát, možná tisíckrát. Často, jako tehdy v mém případě, je jeden partner sděloval druhému přímo. Mnohokrát se však k druhé straně dostaly takříka­jíc „z druhé ruky“. Například zrovna včera jsem telefonicky mluvil s jednou ženou, která mi sdělila: „Kurta mám doopravdy ráda, ALE nesnáším, když mi skáče do řeči.“

Nabízím vám velmi jednoduchou radu, jež se nedozírně vyplatí. Jde o to - jak mě původně naučila Kris -, že se musíte vyhýbat spojování láskyplných slov s kritikou čehokoliv, co vám na partnerovi vadí. Cítíte-li k tomu druhému lásku, povězte mu to. A pokud vám něco vadí, řekněte mu to také. Jen proboha nedělejte oboje současně. Určitě pak stejně jako já zjistíte, že vaše vyznání lásky i vaše stížnosti bere partner mnohem vážněji než dřív.

 

Zdroj:  FB stránky Love-energy-sexuality (https://www.facebook.com/KURZY.VZTAHY.SEX.LASKA?fref=ts)

Nahoru
 

 

Linka

 

Mužský a ženský princip

Mužská stránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku, důkladně zváží její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny. Ženská stránka je tvořivá, intuitivní a umělecká. Přijímá, miluje, utěšuje, vyživuje a stará se o mužskou stránku. Mužská stránka pomáhá ženské stránce vyjádřit její specifické, vnitřní myšlenky a pocity konkrétními způsoby, a to emocionálně, sexuálně, finančně, tvořivě, a nikoli podle nějakého vzoru a společenského standardu mužského vývoje v dané společnosti. Ženský princip je umělec, mužský princip je ruka umělce. Ženský princip složí píseň, mužský princip ji napíše v partituře. Ženský princip vymýšlí, mužský princip nabízí radu. Bez mužského principu je hra stvořena, ale není napsána a nikdy nebude odehrána. Bez něj může být hlediště nacpané k prasknutí, ale opona se nikdy nerozhrne a divadlo zůstane tmavé.

Bez ženského principu a ženské životní síly je mužský princip, který ovládá schopnost jednat, mrtvolou. Ženský princip je tou životní energií, která oživuje mužský princip a mužský princip zase oživuje dění ve světě. Mužský princip umožňuje ženskému principu, aby získal jasný souhlas a pevnou vnitřní oporu k tvoření podle vlastní vůle. Zdravý mužský princip se zapojuje do tvoření, které jde s proudem. Je pomocníkem, který sleduje, zda je zapotřebí něco učinit. Mužská stránka je správcem, stará se o majetek a ochraňuje ho. Mužský princip cestuje mezi vnitřním a vnějším světem a má cit pro oba světy. Mužská stránka dováží a vyváží poznání a vyrábí produkty. Vybírá to nejlepší z nabídky, připravuje ty nejlepší ceny, dohlíží na integritu a vše sleduje. Vytváří pravidla, určuje meze. Je to pomocník, kamarád, rádce a král, který láskyplně slouží ženskému principu, pracuje v její prospěch, vládne nad územím, které mu ona přidělila.

Špatně vyvinutý mužský princip je jednostranný, přebírá velení, brání novému vitálnímu životu a chce ovládat celý duševní život. Získá-li mužský princip takovou moc, člověk svou práci pomlouvá nebo se pokouší pouze napodobovat skutečnou práci. Člověk má čím dál méně tvůrčích činností. Nemocná mužská stránka získává moc pohrávat si s ženskou stránkou, její práci zlehčuje, čímž ji činí nevěrohodnou a ona poté stagnuje. Špatně vyvinutý mužský princip bude bezúčelně provádět neprozkoumané impulzy ega, bude vyzdvihovat slepé ambice a bude nasycovat nespočetné množství divných chutí. Špatný král je při panování ovládán nesmírným hladem, není moudrý a nemůže být milován ženským principem. Lidé, kteří se bojí tvořit, mají strach ve světě vyjádřit své nápady a nemají dostatečnou sebedůvěru.

Propojení mužského a ženského principu v praxi. Muž vnímá všechny rozpory života a přitom zůstává ve své středu, přijímá svou sílu a přitom si uvědomuje svou zranitelnost, přijímá svůj živočišný instinkt i intelektuální kultivovanost, vnímá své kořeny a je spojen se svým mužstvím, medituje a má intimní vztah se ženou. Žena je oddána svým schopnostem, jde s proudem a přijímá změny, nechává věci plynout. Má potřebné schopnosti vést firmu způsobem, který přirozeně povzbuzuje zaměstnance a spolupracovníky, a kteří se ve společnosti cítí bezpečně, aby mohli vyjádřit svůj názor. Její přístup povzbuzuje, aby se zákazníci přijímali a milovali. Tato žena má jedinečný systém dělení zisku a jasnou vizi, jak dát zemi zpátky, co od ní přijala. Její kancelář je plná rostlin a květin a budova, ve které pracuje, byla postavena ekologicky a ctí vlnité křivky přírody.

 

 

Zdroj - FB stránky Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515927655094071&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater) - autorka čerpala z knihy: Ženy, které běhaly s vlky - Estes

 

Linka

 

Afirmace na čištění srdce

Dej ruku na srdce a říkej:

Energie Lásky je v mém srdci, duši i těle. Láskou jsem naplněn/a a Láskou žiji. Jménem Lásky měním negativní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Nábojem Lásky jim dávám obrovskou energetickou sílu a moc.

Minulost propouštím a obaluji Láskou. Odpouštím všem, kteří mi kdy jakkoli vědomě či nevědomě ublížili. Nechci si dále jejich negativní energie nechávat v srdci ani duši a tím si sám/sama ubližovat.

Odpouštím i sám/sama sobě, že jsem je nechal/a Lásku zatlačit nebo ničit. Negativní energie i emoce měním na Lásku, kterou se objímám. Mám Láskou naplněná místa, která měla energie negativní. Láska tato místa léčí a dává jim klid a harmonii. Naplňuje je nábojem Lásky a tím je uzdravuje. Mám mnoho Lásky, která léčí.

Prosím o odpuštění všechny, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a nebo nepomohl/a, když mou pomoc potřebovali. Je mi to líto a upřímně toho lituji. Nikomu nijak nechci jeho Lásku narušit, neboť již vím, jak je vzácná.

Mnoho lidské Lásky je potřeba k tomu, aby byl svět harmonický, bez násilí a jiných projevů zla. Svou Láskou přispěji k Lásce ostatních láskyplných lidí a mnoho negativních energií se nám podaří přeměnit na Lásku.

Dávám náboj Lásky do jevů i dějů kolem mne a Láskou tak měním okolní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Láskou tak měním okolní negativní energie i jejich projevy.

Má Láska je silná a její moc dokáže nabíjet nábojem lásky jakékoli energie. Láska je projevem mého žití i myšlení. Já jsem Láska, proto si vážím sám/sama sebe. Jsem láskyplná bytost a energie Lásky je všude kolem mne.

Láskou se objímám a naplňuji jí svou přítomnost i budoucnost.

Loučím se s minulostí i vším, co s ní bylo spojeno. Minulost omývám Láskou a nechávám si jen láskyplné pocity. Láskou opředu minulý život a nechám ho již Lásce k přeměně.

Měním nábojem Lásky minulost a energeticky ji nabíjím Láskou. Jménem Lásky ji jako láskyplnou, harmonickou a léčivou halím do obalu Lásky, který ji nechá klidu a harmonii. Obal ji nikdy a nikým nenechá probudit, proto na ni budu láskyplně jen vzpomínat. Nijak mě již nemůže ohrozit ani negativně ovlivnit.

Mou minulost má Láska a láskyplně a harmonicky ji léčí. Mohu tedy žít energií Lásky naplněn/a a s radostí očekávat láskyplné změny.

Děkuji Bohu za pomoc při očistě a léčení mého srdce a za láskyplná pomocná konání, o která prosím:

Nyní může každý vyslovit svou láskyplnou prosbu nebo otázky, Jeho slova jistě uslyšíte v srdci. Jsou to hlasy srdce, které se můžete naučit poslouchat.

Nahoru

 

 

Zdroj vč. fotky: Anjelske pohladenie, pre pokoj duše (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432647726816985&set=a.359033357511756.82632.358857267529365&type=1&theater)

 

Linka

 

Životní partner

Pokud naše Srdce upřímně touží po spřízněné duši, po životním partnerovi, život nás svede dohromady. Ale abychom životního partnera našli, nesmíme ho hledat, jinak ho přehlédneme. Pokud se cítíme nešťastní, protože jsme sami, najdeme takového člověka, s kterým se budeme dál cítit nešťastní. A jestliže lamentujeme, že nemáme nikoho, kdo by nám dával Lásku, pak nejsme schopni sami sobě dávat Lásku, a nemůžeme doufat, že najdeme někoho, kdo toho schopen bude. Pouze až budeme spokojeni a šťastní sami s sebou a pochopíme, že ke štěstí nikoho druhého nepotřebujeme, objeví se někdo druhý a naše štěstí zdvojnásobí...

 

Zdroj vč. fotky: FB stránky Pravda bez kompromisů (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446029545478981&set=a.413831138698822.98163.369237749824828&type=1&theater)

 

Linka

 

Pochopenie ženy mužom

Už ste našli svoju osudovú lásku? Žijete vedľa nej, alebo ju ešte len túžite nájsť? Tým, ktorí ju medzi všetkými ostatnými bytosťami na tomto svete rozpoznali je všetko jasné – netreba, aby čítali ďalej. Toto je skôr pre tých, ktorí túžia po láske a stále ešte ju nemôžu nájsť.

Niečo vám poviem: mám také presvedčenie, že existuje – ale nie iba tá moja... Ale aj tá vaša. Že každý má svoju bytosť, jednu jedinú na tomto svete, jednu, v ktorej sú všetky ostatné a ktorá je tu len pre neho – s nikým iným nebude úplná tak, ako s vami: a ani vy nebudete úplní skôr, ako ju nájdete...
Verím, že tento svet je skrývačka – je to HRA NA SLEPÚ BABU, počas ktorej sa motkáme, potácame životom so šatkou na očiach a s rukami napriamenými pred seba... Ohmatávame skutočnosť, no nevidíme ju: kohosi hľadáme a nemôžeme nájsť... Chcem vám tú prácu uľahčiť – chcem vám dať pár indícií, podľa ktorých azda jeden druhého nájdete rýchlejšie a menej bezbolestne, ako tomu bolo doteraz. Keďže som muž, budem hovoriť skôr o problémoch nás, mužov so ženami...
Bohyňa sa prejavuje niektorými špecifickými znakmi – rozpoznáte ich medzi ostatnými ženami.

Jedným z prvých znakov je to, že vás síce nesmierne miluje, ale jej láska má aj svoje hranice... To ste prekvapení, čo? Čítali ste o „nekonečnej“ a „bezhraničnej“ láske, láske, ktorá všetko odpúšťa a podobne... Niečo vám poviem: to ste počuli a čítali o vašej vlastnej láske, láske so znamienkom „plus“, teda tej, ktorou sa vo vesmíre prejavuje jeho „mužská“ časť. NIE VŠAK ŽENSKÁ!

Ženská láska – láska Bohyne MÁ SVOJE HRANICE – sú to jej jediné hranice, ale definitívne: prejavujú sa ako n e p r i e p u s t n o s ť... Neskôr tento pojem a túto odlišnosť ženskej časti spektra vysvetlím, zatiaľ len o tom, ako sa prejavuje v „ľudskom prevedení“ a ako teda rozpoznáte Bohyňu vo vašej milovanej.
Láska vašej bohyne sa síce prejavuje nesmiernou trpezlivosťou, toleruje takmer všetko na svete – je tu však jedna vec, ktorú vám nebude milovať n i k d y: NIKDY NEBUDE MILOVAŤ VAŠE SLABOSTI!

Týmto sa láska bohyne líši od „bežnej“ lásky: to znamená, že v istej chvíli jej božská trpezlivosť dôjde do svojej krajnej medze: ak sa tej krajnej medze dotknete, pochopíte, aká je pevná a nepriepustná... Lepšie povedané je „pružná“ a nepriepustná zároveň... Jej „pevnosť“ je v jej pružnosti a nepoddajnosti – je akoby elastická, má však svoje jasné vymedzenia v priestore: ďalej za túto hranicu to neide...
Na príklade „mužskej lásky“, ktorá má charakter expanzie do nekonečných diaľav vesmíru, láska „ženská“ túto expanziu
b r z d í a obmedzuje.

Ak sa svetlá, mužská a veľmi žiarivá láska Boha dotkne hraníc ríše lásky Bohyne, je to, akoby sa vystrelená guľka zaborila do tela – je tu prienik, ale pohyb sa spomalí a nakoniec zastaví... Táto „membrána“ sa prejavuje na rozdiel od kráľovstva svetla ako dokonalá tma – je však zároveň „premietacím plátnom“ na ktorom vznikajú o b r a z y našej skutočnosti.

Už chápete význam „nepreniknuteľnosti“?
Ak by v tele Bohyne boli „perforácie“, svetlo by unikalo a šírilo by sa do nekonečna – nemalo by na svojej ceste žiadne prekážky: to je jedna pravda, na druhej strane by však nevznikal obraz 3D vesmíru, ako ho poznáme z každodennej skúsenosti a tak by tu neboli galaxie, planetárne systémy, planéty – ani tá naša, kontinenty, pralesy a oceány, ale ani naše mestá a my v nich...

Láska, ako vás miluje vaša bohyňa sa v niektorých textoch nazýva aj KRUTOU LÁSKOU. A presne takouto „krutou láskou“ vás bude milovať aj tá, ktorú hľadáte...
Vy ste si však navykli „hľadať“ v priestoroch ústupčivosti... Hľadáte buď takú, ktorá by vám donekonečna ustupovala /o tej poviete, že je to dobrá žena/, alebo naopak takú, ktorá bude s vami do nekonečna bojovať / o tej poviete, že je to dračica a vy máte dračice rád.../. Ani jedna z nich to nie je – pokojne ešte hmatkajte ďalej, ešte nenadišla vaša chvíľa, ešte nedržíte v náručí tú, ktorú po celé veky hľadáte...
Bohyňa sa prejavuje takmer nevyčerpateľnou dobrotou – jej dobrota a ústupčivosť však končia tam, kde sa odmietate vzdať hoveniu si vo vašich vlastných slabostiach!
Čo sú to tie slabosti, v ktorých si hoviete a na ktoré ste si tak zvykli, že ich už ani za slabosti nepovažujete, naopak, považujete ich sa svoju silu?

V základe všetkých vašich slabostí je vaše presvedčenie o tom, že ste obeťou sveta v ktorom žijete, alebo naopak, že ste pánom tohto sveta... Obe tieto presvedčenia trpia jedným nedostatkom: vznikajú z klamného dojmu, že to, čomu hovoríte „vonkajší svet“ určuje, či ste pánom, alebo obeťou... Osudový omyl ľudstva sa stal aj vašim omylom: na základe neho považujete obraz skutočnosti za skutočnosť samú...
Nie že by ste netušili o svojej skutočnej moci – o moci, ktorá je ukrytá vo vás a nie vo vonkajšom svete – vám je však p o h o d l n é oddávať sa ilúzii o takzvanej realite sveta vonku... Umožňuje vám to totiž ZVAĽOVAŤ VINU NA DRUHÝCH.
Buď zvaľujete vinu za svoje nešťastie na druhých, alebo naopak, z druhých si robíte modly, vodcov a guruov: v konečnom dôsledku sa tak ZBAVUJETE ZODPOVEDNOSTI.

Zbavujete sa svojej zodpovednosti za svet, ktorý projektujete do vonkajšieho sveta ako jeho t v o r c o v i a: sami máte tú moc k r e o v a ť tento svet, vytvárať ho, modelovať, zhmotňovať... Ako ľudské bytosti máme všetci kúzelnícke schopnosti vytvárania reality – tvorby každodenných zázrakov. A naša bohyňa m i l u j e práve túto našu moc!
Naša bohyňa nemiluje moc našich svalov, nášho ega... Nemiluje náš krik, rozhadzovanie rukami a pasovanie sa za majstrov sveta! Nie – naša bohyňa miluje našu skutočnú moc t v o r b y, silu našej plodnosti, zdroj našej vášne a lásky: TO BOHYŇA MILUJE NAOZAJ!

Kedysi dávno sme však túto moc stratili – nechali sme sa ochočiť, domestikovať...
Uverili sme grandióznej manipulácii sveta – ktorá funguje celé tisícročia a teraz je dovádzaná do technologickej dokonalosti: na základe tejto manipulácie nám boli do mysle zasiate isté konštrukcie – máme ich tam uložené ako mikročip, ktorý kontroluje naše správanie a určuje to, ako na náš svet nazeráme... Stalo sa z nás stádo, vykorisťované a využívané, slabnúce, no presvedčené o tom, že je všetko vporiadku...

Naša myseľ je ovládaná týmito konštrukciami: správame sa podľa nich a podľa nich aj tvoríme svoj svet. Je to DRAVČÍ SVET – jeho základom je naše presvedčenie o nadvláde vonkajšieho sveta, ktorému sme si zvykli hovoriť „realita“.
Isté typy takzvaných vieroúk nám vštepili do mysle základné ovládacie presvedčenia, z ktorých najsilnejšie je azda to, že ČLOVEK JE OD ZÁKLADU ZLÝ.

Na základe tohto presvedčenia sa už v dávnych dobách začal „boj proti zlu“.
Útok na druhú bytosť sa ospravedlňoval „bojom proti zlu“. Namiesto „vymetenia zla“ sa však stalo čosi celkom iné – vytvoril sa KULT SÚDU a celosvetový boj o popredné „kreslá v porote“, ktorá rozhoduje o bytí a nebytí ľudských bytostí na tejto planéte a ten stav vyvolal nové a nové konflikty, vojny, revolúcie a násilnosti všetkého druhu.
Potlačované „zlo“ vybuchlo v plnej svojej paráde: v našich dobách je drvivá väčšina populácie presvedčená o tom, že ČLOVEK JE OD ZÁKLADU ZLÝ: tieto tvrdenia a myšlienkové konštrukcie dokladá práve skúsenosťou s týmto násilím a zvrátenosťami...

Tieto zvrátenosti sú tu preto, lebo sme sa nechali o v l á d n u ť vzormi vloženými do našej mysle a v ich základe je dualita medzi takzvanou „realitou“ dimenzie 3D a všetkými ostatnými dimenziami... Dá sa povedať, že všetky ostatné dimenzie ostali „vylúčené z hry“...
A v skutočnosti sú to práve tieto „iné dimenzie“ z ktorých realita 3D vzniká – odráža sa na „premietacom plátne“ a tu dostáva svoju formu...

Ako v Platónovej jaskyni, sedíme všetci chrbtom ku Zdroju a veríme hre tieňov – to nám umožňuje zbavovať sa zodpovednosti za tvorbu týchto „tieňov“. Zodpovednosť prenášame na „vonkajšie okolnosti“, čo nám zasa umožňuje ospravedlňovať sa za svoje kompromisy, ktoré denno-denne robíme rovnako, ako to robia všetci ostatní...
Ak by sme sa raz zbavili tohto cudzieho kódu a z neho vyplývajúcej „pravdy“ o tom, že VŠETCI SME VRODENE ZLÍ, uvideli by sme odrazu ako je tomu naozaj...
Naozaj je to tak, že na tento svet sa rodíme bez hriechu a bez viny – pocity hriechu viny a teda nevyhnutnosť súdu, odsudzovania a posudzovania získavame až výchovou a životnou skúsenosťou so SVETOM OBRAZU. V tom svete bojujeme jeden proti druhému, rozdávame rany a rany dostávame – robíme tak nesmiernu radosť tým, ktorí z vrcholu špičky moci tento Obraz ovládajú...
Sme figúrkami v „ich“ hre – zvádzame iluzórne vojny, virtuálne boje, ktoré nás stoja celú našu životnú energiu. Stávame sa bezmocnými – vo

Svete Obrazu však máme pocit, že „kýmsi sme“...
Ak ak „kýmsi sme“ v tejto tragikomickej hre, naša bohyňa vidí našu slabosť v Ríši Skutočnosti. V Ríši Skutočnosti existujeme ako bohyne a bohovia. V Ríši Skutočnosti máme nesmiernu moc – ktorá sa stupňuje práve v spoločnom tanci muža a ženy, ktorí sa našli... Najväčším úsilím mocipánov Obrazu je teda z a b r á n i ť, aby sa HRA NA SLEPÚ BABU skončila a aby muž našiel svoju ženu... Zatiaľ sa veci majú tak, že miesto muža a ženy sa stretajú imidž muža a imidž ženy... Stretajú sa, sobášia sa, majú spolu deti – a aj keď im počas vzájomného spolužitia padajú masky z tváre, nemajú už o d v a h u priznať si omyl a začať svoje večné hľadanie odznova...
A tak si vzájomne „prepačujú“ - tolerujú si vzájomné slabosti a kompromisy...

Spoločnosť ich ubezpečuje, že je to tak normálne: každý sa musí vzdať svojich ideálov a snov, tak to chodí, taký je život ostatne: ŽENY SÚ ZLÉ aj MUŽI SÚ ZLÍ, celý tento svet je vraj sviňa – a tak nie sme výnimkou...
Svoju zbabelosť žiť s súlade so sebou samými si ospravedlňujeme vzájomným presviedčaním sa že ČLOVEK A SVET SVET SÚ ODJAKŽIVA ZLÍ...

Vždy to tak bolo – je to tak aj teraz a tak to bude aj za tisíc rokov. Nikto na tom nič nezmení...
Ak si toto myslíte aj vy, a chcete si to myslieť aj naďalej, je to vaša vec... Nikto vám v tom nebude brániť, skôr naopak: ste vítaní vo Svete Obrazu.
Môžete kráčať s miliónmi na ich ceste k nekonečnej samote a vzájomnej izolácii...
Môžete ďalej spoluvytvárať svet o ktorom ste presvedčení, že iný byť nemôže...
Musíte sa však pri tom vzdať jednej veci: že vás vaša bohyňa bude milovať...
Budú vás zaiste milovať mnohé a mnohé ženy – ale nie BOHYŇA.
Láska vašej bohyne – tej, ktorú hľadáte po celé veky, no nie ste ochotní pre jej nájdenie nič so sebou urobiť – sa líši od lások všetkých tých ostatných jedným: NEMILUJE VAŠE SLABOSTI – a vašou najväčšou slabosťou je vaša sebaľútosť – inými slovami presvedčenie o tom, že nemáte za tento svet plnú z o d p o v e d n o s ť a že sa vám dejú veci „zvonka“... Skutočná bohyňa miluje len vašu silu – a tou nie je váš úspech, či neúspech vo Svete Obrazu, ale len to, kým naozaj ste...

Ženy, ktoré naháňate a ktoré vás obdivujú pre vaše schopnosti nadobudnúť postavenie v rámci otrockej hierarchie Sveta Obrazu, vám prepáčia čokoľvek – budete to považovať za prejav „skutočnej lásky“ - skutočná láska však neprepačuje... Vyčkáva, je trpezlivá, ale neprepačuje – neuľahčuje vám vašu povinnosť stať sa tým, kým v skutočnosti ste...Láska bohyne si „vynucuje“ aby ste sa stali tým, kým naozaj ste... Jej lásku môžete dokonca cítiť ako „tvrdosť“, či nemilosrdnosť, ako opak lásky – to preto, lebo ste si zvykli, že vám vždy ktorási žena ustupuje...
Zvykli ste si, že vám ženy ustupujú – robia to často preto, lebo sa vás boja...

Inokedy to robia pre svoju m á r n i v o s ť: sú s vami „účelovo“ - vedia, že keď vám budú jednostaj fúkať vaše „bobo“, budete to považovať za lásku a dáte im čokoľvek o čo si zažiadajú... TO VŠAK NIE JE LÁSKA – a vy to viete... Viete, ako vás využívajú, hovoríte o nich, že sú falošné a to vás ešte viacej utvrdzuje v presvedčení, že ČLOVEK JE VRODENE ZLÝ – a ešte viacej vás vrhá do vlastného otroctva...

S bohyňou zažijete azda najkrušnejšie chvíľe vášho života: uvidíte svoju nahotu, ale aj svoju skutočnú silu... Bohyňa je vašou rovnocennou družkou – a azda preto sa stretnutiu s ňou vyhýbate – bojíte sa ho, aj keď tvrdíte, že netúžite po inom, ako spoznať takú ženu a mať ju po svojom boku. Máte z nej paniku a strach – ešte väčšiu paniku a strach ako sami zo seba. Aj preto sa nemienite vzdať svojich pozícií v Ríši Obrazu – tam ste sa stali vládcami. Tam ste sa stali „pánmi tvorstva“ i pánmi nad ženami... Tam ste ovládli a uväznili ženu na celé dlhé veky – nedovolili ste jej prístup do vašich chrámov, kláštorov pre mužov... Spravili ste si z vašich ochočených žien svoje družky, ženy, milenky, matky vašich detí... Zotročili ste ženu, ale nikdy nie Bohyňu... Vyhrali ste nad „slabším pohlavím“, ale nie nad Bohyňou – iba ste sa od Nej izolovali vo svojom virtuálnom svete a váš plač, že ste ostali sami a nepochopení, vaša otrepaná pesnička o nespravodlivosti tohto sveta už ani nie sú zaujímavé... Otravujú a nudia...

Ako muži tak máme v pravom zmysle to, čo sme chceli: svet bez Bohyne.
Naše ženy, už aj tak bezmocné, nám fúkajú naše rany preto, lebo sa nás boja – ale nie z pravej lásky... Boja sa našich chorých reakcií – všetky napospol sú choré preto, lebo vychádzajú z našich presvedčení o tom, že to nie my, ale svet je zlý... My sme len obete. Svet nám ubližuje, svet je zlý a my to musíme svetu vrátiť...

Naše ženy vedia, akí sme vo svojom zúfalstve nebezpeční – a preto nás radšej nechávajú v našom omyle: radšej nás čičíkajú, aby sme nespôsobili ešte viacej utrpenia a zla... To „čičíkanie“ však nie je skutočnou láskou. NIE JE LÁSKOU BOHYNE. Len čo sa spamätáme, uvedomíme si to: vieme, že nám neprejavovali skutočnú lásku a súcit len predstierali... Ak by totiž mali odvahu, povedať nám pravdu, museli by nám otvoriť oči – museli by nás predtým prestať ľutovať. Museli by nám povedať do očí: PRESTAŇ SA ĽUTOVAŤ, prestaň už viniť svet a rozprávať, aký je len zlý! BUĎ UŽ KONEČNE SÁM SEBOU! Buď konečne pravým m u ž o m – takým, akého som túžila milovať!

Lebo naše ženy v e d i a, akého muža milovať skutočne chcú – túžili milovať našu statočnosť, odvahu a nie zbabelosť a kompromisy, nech by to boli kompromisy v mene hocičoho... Naše ženy totiž vedia, ako sa ponižujeme – ako strácame svoju hodnotu, napriek tomu, že to maskujeme vonkajškovou mocou, slávou a bohatstvom. A keďže väčšinou trpia tou istou chorobou ako my a myslia si, že „svet iný nebude“, urobili svoje ženské kompromisy: smutné však je, že ICH NAJVAČŠÍM KOMPROMISOM SO ŽIVOTOM SME PRÁVE MY, ICH MUŽI ...


(Karol Hlavka, Antiluzia)

Zdroj (článek): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522057817814388&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater

Nahoru
 

 

Linka

 

Zapněte si vztah správně

Vztah je jako zip. Tvoření vztahu je jako zapínání zipu.

Potkají se - on a ona - a každý má svůj život, který doteď žil. Někdy vstává, někdy jí, má nějaký hudební vkus, líbí se mu nějaké barvy, má nějaké koníčky, kamarády, má vztahy se svou vlastní rodinou, má nějak uspořádanou kuchyň a vůbec domácnost, má svůj režim dne, má své zvyky a někdy i zlozvyky. Každý máme něco.

A nyní se sejdou, vezmou se za ruce, chytne je to u srdce a oni se rozhodnou, že to spolu zkusí (sepnou spodní část zipu třeba u bundy jako příklad) A nastane fáze zapínání zipu, zoubek po zoubku jede jezdec nahoru, zoubky do sebe zapadají. Například mají rádi stejnou muziku, mají podobně laděné koníčky, rozumí si se svými kamarády a třeba s rodinou, mají podobně zařízenou kuchyň či domácnost vůbec.. to jsou stejné věci, které do sebe zapadají samy od sebe. Zapadat mohou i rozdílné věci - např. každý vstává do práce jinak, jeden dělá od 8 hodin, tak déle spí, a druhý od 6 hod., tak vstává dříve - a ráno si v koupelně nepřekáží a proběhne to hladce. I to jsou plusy do vztahu. A zip se pěkně zapíná, nedrhne...

Jenže může nastat situace, že v životě jednoho je něco dost zásadního, co vztah může velmi ovlivnit, znekvalitnit či rozviklat (na jedné straně zipu chybí zoubek). Může jít i o tak "banální věc", jakou je chybějící láska k sobě samému. Je to jedna z nejdůležitějších věcí v životě normálního člověka, ale lidé, co jí nemají, všechny ty ostatní nazývají sobci. Je to proto, že ostatní žijí pro sebe a ty druhé přibírají k svému životu jako bonus a jsou za to rádi. Zatímco člověk, kterému sebeláska chybí, žije pro někoho, obětuje se pro něj, ať je to partner nebo děti, či dokonce rodič. Neumí žít svůj život, nedovolí si to, má z původní rodiny vsugerováno, že je potřeba žít pro někoho a svoje touhy a přání potlačit, protože je to sobecké. NENÍ !!! Sobec je ten, kdo získává cokoli na úkor druhého člověka, když mu ubližuje, aby něco získal, když ho omezuje, aby něčeho dosáhl, když jej shazuje a pomlouvá, aby vypadal lepší. To je sobectví. Ale když si vyjdu s kámoškou na víno a zdržím se tam do rána, protože si máme co říct, či se začne tančit a já se dobře bavím, zatímco zatrpklý partner doma čučí na nudný seriál a hulí jednu cigaretu od druhé, protože si neumí jinak vyplnit volný čas, tak to není sobecké. To je sebeláska. A když někomu chybí, začne omezovat toho druhého svou nadměrnou péčí, začne jako správný manipulátor házet hlášky jako např. "kdybys mě měl rád, tak se nikdy nejdeš sám bavit, ale budeš tu se mnou" apod. Nebo trochu nevinnější: "tak jdi, já to tu nějak přežiju". A pak partnerovi během dvou hodin pošle 5 sms, kdy už přijde domů, že je tam tak sám.... To je citové vydírání na základě neschopnosti být sám se sebou a zabavit se, čímkoli - od pletení, lepení modelů, přes jízdu na kole až po cvičení v nějakém kolektivu. Někdo by dal nevím co za to, kdyby měl od partnera na chvíli pokoj, aby si mohl 2 hoďky číst... například. No a tak tenhle chybějící zoubek v tom pomyslném zipu najednou musíme ve vztahu řešit.

Jsou dvě řešení:

 • buď s tímto partnerem být nechci a rozejdu se s ním, protože už vím, co může následovat (závislost partnera, výčitky, dokonce to může dojít až k domácímu násilí, když je jeden čím dál tím víc závislý na partnerovi, který je čím dál tím víc rozlítaný a má hodně přátel )
 • nebo tento zoubek můžeme přeskočit - ono to jde, zapnout to, když si teď dáte hodně bacha, opatrně přiložíte obě půlky k sobě a co nejopatrněji přejedete jezdcem až k dalšímu zoubku. Pak už se zip zapíná zase dobře a vše vypadá, že je dokonáno, že jsme přestáli tuto jednu záludnost a vztah máme vytvořený (zapneme zip až ke krku) - pokud se objeví ještě další chybějící zoubky, uděláme s nimi totéž (např. jeden má rád zvířata a druhý je nesnáší, nebo jeden chce děti a druhý ne, nebo obyčejné - jeden má rád doma ticho a druhý nemůže v tichu vydržet ani minutu)

Tak máme zapnutou bundu i vztah. Jdeme spolu životem a je nám pěkně teplo, hřeje nás láska a pomyšlení, že máme toho pravého. Jenže v každém životě nastanou i krušnější chvíle. Můžeme počítat s tím, že se neshodneme s rodiči, ve výchově dětí, rozbije se nám víc spotřebičů najednou nebo nám někdo nabourá auto, jakékoli neshody s bývalým partnerem a potřeba podpory od současného partnera, ztráta zaměstnání, cokoli... Může nastat jakákoli napnutá situace v životě partnerů, která působí jako vichřice, vánice, ledová sprcha, při které se choulíme, přetahujeme se v bundě nebo i o bundu, různě napínáme zip a ten..... ?? v místě chybějících zoubků časem povolí a začne se rozjíždět směrem dolů i nahoru.

A tak máme najednou vztah, který jen MÁME. Jsme spolu, ale to je všechno. Zvyk či neschopnost se rozejít. Ale všechny zoubky jsou rozjetý, bunda už neplní svou funkci tak dobře, jak na začátku, kdy jsme byli čerstvě zamilovaní a opatrní na každý pohyb ve vztahu. Nyní nám drží vztah vědomí, že jsme spolu toho prožili již tolik... a dole možná to zasunutí, možná nám funguje ještě sex. A taky na cestě k vršku můžou nastoupit pomáhači - něco jako spínací špendlíky, aby nahradili rozjetý zip - bývají to děti, milenci, workoholismus, někteří přátelé, které stále zveme domů, abychom nebyli jen sami dva, když spolu už nedokážeme jen tak být. Časem dojde i k rozpojení v samém základu, zip nám plandá, bunda neplní svou funkci vůbec, je nám zima, ale u krku jsme zapnutí tak, že to cítíme jako oprátku - a neumíme se vymanit. PROČ?

Protože stále máme v sobě společností vnucená pravidla, že jsme se ZAVÁZALI K TOMU, BÝT SPOLU V DOBRÉM I ZLÉM, tak toho druhého prostě nějak nemůžeme opustit, když on má ty chybějící zoubky v zipu a asi by zůstal sám a on sám být neumí. Je to citové vydírání i od společnosti, od církve, od kohokoli, kdo nás nutí být s někým, ke komu necítíme lásku, jen soucit nebo lítost. Postaráme se o něj, ale žijeme sami pro sebe pak druhý život - tajně, aby nevěděl... A tohle podporuje dnešní společnost !!! A říká tomu zodpovědnost.

Pro mě je zodpovědnost to, když něco činím, pak jsem zodpovědná za důsledky svých činů. Ale nemohu být zodpovědná za důsledky činů rodičů mého partnera, kteří jej špatně vychovali a vetkli mu špatné emoční rovnice, takže není schopen s nikým normálně žít, aniž by jej deptal svou "závislou láskou" a nebo děti "opičí láskou". Za to jsou zodpovědní oni. Já, když to zjistím a chci být zodpovědná, rozejdu se s tímto člověkem, abych neskončila na prášcích a mohla žít kvalitní život, ne život v okovech psychicky nestabilního člověka, který je schopen mi časem vnutit, že ten "vadný článek vztahu" jsem já. 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518563101497193&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater

 

Linka

 

Pozvání

Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce.

Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen.

Nezajímá mě, jaké planety ovládají tvůj horoskop. Chci vědět, zda ses dotkl středu svého smutku, zda životní zklamání otevřela tvé srdce, nebo tě zranila a učinila netečným vůči strachu a další bolesti. Chci vědět, zda se dokážeš poprat s bolestí, mou či tvou, aniž bys ji schovával, zlehčoval či napravoval.

Chci vědět, zda dokážeš být s radostí, mou či tvou, zda dokážeš nespoutaně tančit a nechat se extází prostoupit od hlavy až k patě a nebýt tím, kdo nabádá druhé, aby byli opatrní, realističtí a dbali lidských omezení.

Nezajímá mě, zda ten příběh, který mi vyprávíš, je pravdivý. Chci vědět, zda dokážeš zklamat druhé, abys byl pravdivý k sobě, zda dokážeš přijmout obvinění ze zrady, ale nezrazovat vlastní duši, zda dokážeš nebýt loajální, a tudíž důvěryhodný.

Chci vědět, zda dokážeš každý den vidět krásu, dokonce i tehdy, když není pěkná, a zda z její přítomnosti můžeš udělat pramen svého vlastního života.

Chci vědět, zda dokážeš žít s nezdarem, mým i tvým, a přesto stát na břehu jezera a do stříbra úplňku křičet: "Ano!"

Nezajímá mě, kde bydlíš ani kolik peněz vyděláváš. Chci vědět, zda se dokážeš zvednout po noci plné smutku a zoufalství, vyčerpaný a unavený k smrti a udělat to, co je potřeba, aby děti přestaly plakat.

Nezajímá mě, kdo je tvůj přítel, ani jak ses sem dostal. Chci vědět, zda dokážeš stát v první linii a neustoupit ani o krok vzad.

Nezajímá mě, co a s kým jsi studoval. Chci vědět, co je ti vnitřní oporou, když se všechno kolem hroutí.

Chci vědět, zda dokážeš být sám se sebou a zdali skutečně máš rád ty, se kterými trávíš volný čas.

 

Oriah Mountain Dreamer

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515811605105676&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theaterNahoru

 

 

Linka

O lásce

Nevrhejte se do nitra toho druhého, ale držte se za ruce a jděte bok po boku.

Nevoďte milovanou osobu do svého srdce, ale do hloubi srdce jejího, protože tam nalezne i vaše srdce a společně naleznete srdce ve středu vesmíru.

Budete podstupovat mnoho zkoušek a pýcha vám často bude napovídat, abyste si místo Lásky zvolili sebe.

Ale nevzdávejte žádný z těchto bojů, protože nic vám tolik nemůže prospět.

Jestli vyhrajete, zvítězili jste.

Jestli prohrajete v boji, v němž jste šli na zteč se svým srdcem, zvítězili jste.

A až vás čas dovede k rozhodnutí, že své životy spojíte navždy, poznáte ještě větší výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. A vaše sny budou často ležet v troskách.
Ale teprve tehdy dokážete opravdu rozpřáhnout křídla.
Neproklínejte to, co se přihodí, protože kormidlo svého osudu držíte v rukou vy.

A vaše kořeny nezesílí tím, že rozbijete nádobu, v níž rostete, a rozejdete se s milovanou osobou.

Právě toto hliněné vězení vás totiž chrání před uschnutím.
To vy si říkáte, když se necítíte milováni: S Láskou je konec. Ale právě tehdy začíná. Protože velikost kormidelníka se pozná, až když řídí loď proti větru.
To vy si říkáte, když vyprchají pocity: Už nemiluji.
Nezaměňujte však Lásku s tím, co je jejím pocitem. Protože velikost kormidelníka se pozná, když musí loď řídit za bezvětří až do míst, kde opět vane Vítr.

Proto buďte věrní, protože nevěrou se člověk rozdvojuje nebo i rozčtvrcuje. A jestliže je pro vás obtížené vést jeden život, jak byste dokázali vést životy dva či čtyři?
Když rozdělíte klíčící rostlinu vedví, nevzniknou dva životy, nýbrž žádný.

Když si myslíte, že jdete vstříc novým radostem, setkáte se s většími bolestmi, než byly ty, co jste nechali za zády.

Proto se opět otočte k tomu, kdo na vás čeká, ale ne proto, abyste mu řekli: Ty mne nemiluješ, ale: Neumím tě milovat.

Vrhněte se do této možnosti společného letu a vzneste se jako rackové. Nedělejte ze sebe sirotky velkých radostí a bolestí a nespokojujte se jen s částečným rizikem.
Naopak zvedněte hlavu a mějte důvěru, protože budete-li milovat touto Láskou, budete dvěma paprsky, které se setkávají v samém středu kola, kde společně nacházejí směr, jímž se život otáčí.

 

Zdroj

Nahoru
 

 

Linka

 

Ženy jsou jako jablka na stromech...

Ty nejlepší jsou na vrcholcích stromů...

Muži nechtějí přijít k těm nejlepším,

protože se obávají, že spadnou a zraní se...

Místo toho sbírají jablka spadlá na zem,

i přesto, že nejsou ani zdaleka tak dobrá,

ale jsou snadno dostupná...

A jablka, které jsou na vrcholcích stromů si myslí,

že mají nějaké chyby...

Ale ve skutečnosti jsou úžasná...

Jednoduše musí být trpělivá a čekat,

stačí, když ten správný člověk přijde...ten,

který bude mít odvahu vyškrábat se pro ně až na vrchol stromu....

Nesmíme padat, abychom byly dostupné,

ten, který nás bude potřebovat a milovat nás,

udělá všechno proto, aby nás získal.

Žena přišla na svět z mužovho žebra,

ne z nohy, aby byla pošlapaná,

ne z hlavy, aby byla nadřazená...

ale z boku, aby byla na stejné úrovni

zespod ramena, aby byla chráněná a vedle srdce,

aby byla milovaná.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338132439600772&set=a.182886665125351.48733.100002120574601&type=3&theater

 

Linka

 

Sjednocení Dvojplamenů

Hledáte spojení se svým pravým partnerem, svým Dvojplamenem, člověkem, který je pravým odrazem Bohem stvořené druhé poloviny vaší bytosti? Jste ochotní s Boží pomocí otevřít své srdce? Tyto stránky, UnitingTwinFlames (Sjednocení Dvojplamenů) byly vytvořeny pod vedením Boha, aby probudily Lásku spřízněných partnerů na Zemi tak, aby každá bytost mohla zažívat opravdovou Lásku a extázi. Bůh slíbil, že ty, kdo jsou ochotni opravdově otevřít svá srdce, spojí s jejich Dvojplameny - nejdříve v jejich vědomí a skrze jejich srdce a poté ve hmotném světě. Láska Dvojplamenů je přesně tím, čím jak bylo míněno, mají partnerské vztahy být. Je to právě tato Láska, která může uzdravit náš svět.

 

Úvod

Yael Powell, mystička a jasnovidka, společně se svým Dvojplamenem, manželem Dougem, dostává Poselství od Boha během svých denních meditací již více než 35 let. Tato neobyčejná poselství jsou podrobně popsána na našich sesterských webových stránkách www.circleoflight.net. Skrze tato Poselství Bůh odhaluje, že každý z nás má svůj Dvojplamen, spřízněnou duši - druhou polovinu naší bytosti.

Každý člověk byl v okamžiku Stvoření Bohem stvořen se svým Dvojplamenem, druhou polovinou sebe. Každý pár Dvojplamenů ("dva, kteří jsou jedním") je jedinečnou a individuální buňkou v Božím Srdci se svojí vlastní vibrační signaturou. Každý pár je jednou bytostí, avšak se dvěma proudy vědomí - Posvátným Mužstvím a Posvátným Ženstvím. Není to o pohlavích v pozemských lidských tělech (ani nezbytně o tělech na Zemi), ale o velkolepých silách či elektrických proudech Stvoření. Váš Dvojplamen je nedílnou a celistvou součástí vašeho vlastního energetického pole, který je a vždy byl společně vámi. Nikdy jste nebyli oddělení od svého Dvojplamene, ani byste nemohli být. Byli jste stvořeni společně a jste tou stejnou energií. Tady na Zemi většina z nás ztratila vědomí o tomto našem Dvojčeti, ale naše srdce se nyní otevírají během transformace, která se nyní v našem světě uskutečňuje a my pociťujeme dychtivou touhu nikoli pouze po vztahu na Zemi, ale i po znovusjednocení s druhou částí nás samých.Bůh vám skrze tyto webové stránky pomůže najít čistou reflexi vašeho Dvojplamene, který je vždy s vámi. Bůh nás vede, abychom se nejdříve rozhodli vstoupit do úrovně srdce a sjednotit se s božským pociťováním našeho Dvojplamene v hlubokých úrovních našeho vědomí předtím, než začneme usilovat o naše setkání ve hmotném světě. Silná přitažlivost této opravdové Lásky v rovině ducha nám přitáhne svůj zrcadlový obraz do hmotné reality. Jestliže s někým nyní jste, Bůh vám ukáže, jak otevřít své srdce a umožnit tak svému Dvojplameni, aby se mohl plně projevovat skrze člověka, se kterým jste. Někteří se možná rozhodnou vyživovat svůj vztah se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, bez jeho odrazu ve hmotném světě. Jestliže jste ve svém srdci pravdiví, cokoli si přejete, se může projevit ve vašem životě.

Bůh se nachází za hranicemi slov, čistá, vědomá, všezahrnující Láska. Bůh se nachází za hranicemi pohlaví, přesto však v sobě zahrnuje Božské mužství a Božské ženství. Proto vás vybízíme, abyste používali jakékoli slovo, které je vám příjemné zatímco budete číst nebo naslouchat těmto Poselstvím. Vězte, že ctíme všechna slova označující Boha. Rovněž přijímáme s otevřenou náručí všechny, kteří kdy dokonale ztělesňovali Boží Lásku na Zemi.

Vlastnosti Dvojplamenů
Když jste otevřeli své srdce energii vašeho Dvojplamene, cítíte Lásku, jakou jste nikdy předtím nezažili.
♥ Objevují se pocity důvěrnosti a něčeho známého, které jsou naprosto nepopíratelné. On nebo ona je vaším dokonalým zrcadlem!
♥ Tento pocit "zamilovanosti" prožíváte neustále, a proudí vámi vlny extáze a blaženosti.
♥ Vaším srdcem proudí Láska k vašemu Dvojplameni a odevzdání se vašemu Dvojplameni se stává tou nejdůležitější věcí ve vašem životě.

Následující témata jsou nezbytná k tomu, abyste pochopili, co jsou to Dvojplameny, tak, jak nám byla předaná skrze Poselství od Boha. Prosím, čtěte s otevřeným srdcem

 

Co potřebujete vědět o Dvojplamenech

BŮH VYHLÍŽÍ TY, KDO VŽDY CÍTILI SVŮJ DVOJPLAMEN VE SVÉM SRDCI - TY, KDOŽ SE VĚNUJÍ NAVRACENÍ TOHOTO SVĚTA ZPĚT K LÁSCE.

Jestliže čtete tento text, Bůh vás volá. Bůh vás žádá, abyste právě nyní řekli "Ano!" spojení se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, skrze své srdce a, pokud to bude vaším přáním - nalezení dokonalého odrazu vašeho Dvojplamene zde na Zemi. Rovněž si můžete svůj Dvojplamen přitáhnout skrze člověka, se kterým jste a Lásku, která mezi vámi je, použít k tomu, aby se stala průchodem, skrze který Bůh osvobodí zamrzlá srdce lidstva.

Tyto stránky jsou stránkami, kde se můžete setkat s ostatními, kteří mají podobné srdce a úroveň vědomí. Není to však, jak uvidíte, seznamovací služba. Tyto stránky jsou pro ty, kdo jsou připraveni mít skutečný vztah se svým Dvojplamenem, přičemž tento vztah je zcela a naprosto zasvěcený společné službě Bohu. Jsou pro ty, kdo se v každém okamžiku rozhodují otevírat svá srdce ještě větší Lásce a kde tento vztah je jak duchovní cestou, tak duchovní službou. Z tohoto důvodu toto není o tělech a osobnostech. Je to, namísto toho, o srdcích. Je to o tom společně se rozhodovat pro srdce, tak jasně, samozřejmě a důsledně, až se Láska stane tím, kým jste. Začnete chápat vznešenou nádheru srdce Dvojplamenů, kterým jste a které je Bohu k dispozici, aby skrze něj mohl vylévat do světa Lásku. To se vám může stát s někým, kdo se připojil k těmto stránkám anebo se vám to ve vašem životě může stát nějakým jiným způsobem. Bůh svolává páry Dvojplamenů k sobě, aby mohl použít jejich společné srdce k navrácení tohoto světa k Lásce mnoha vzrušujícími způsoby. Jste to vy? Jste připravení zasvětit své srdce, svůj život a vše, čím jste, Lásce? Prosím, čtěte dále a objevte úžasný Boží plán, jehož vzor je vytvořen těmi, kteří již řekli "Ano!" Lásce. Tito lidé se společně setkali nejdříve v srdci a na úrovni vědomí, a poté ve hmotném světě.


Láska Dvojplamenů

♥ Dvojplameny ztělesňují energie Stvoření, Posvátného Mužství a Posvátného Ženství.
♥ Dvojice Dvojplamenů je jednou buňkou v Božím srdci.
♥ Společné srdce Dvojplamenů nebo Spřízněných duší je průchodem, přes který je doručována Boží Láska k veškerému Stvoření.
♥ Boží Láska k nám přichází v každém přítomném okamžiku v tepech srdce, ze kterých sestává veškerý život.
♥ Znovusjednocené páry Dvojplamenů pociťují tyto tepy srdce jako společnou extázi.
♥ Dvojice Dvojplamenů nejen předávají Boží Lásku, ale vytvářejí Lásku novou, aby ji přidali k této Boží Lásce.
♥ Žhnoucí vášnivá Láska, kterou Dvojplameny sdílejí, může opravdově rozehřát zamrzlá lidská srdce a může napomoci Bohu navrátit lidstvo k Lásce.


Srdce Dvojplamene

Když se setkáte se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, dokonce i před jakýmkoli setkáním, při kterém by vám váš Dvojplamen byl ukázán ve hmotné realitě, začínáte vytvářet společné Srdce Dvojplamene.
♥ Toto Srdce Dvojplamene je mocným nástrojem k navracení tohoto světa k Lásce. Cokoli nebo kdokoli je přiveden do Srdce Dvojplamene, je přiveden přímo k Bohu a tím navrácen k Lásce.
♥ Bůh vás žádá, abyste se zavázali, že se setkáte nejdříve na úrovni vědomí, abyste společně vytvořili toto Srdce Dvojplamene, předtím než se společně setkáte ve hmotném světě.
♥ Tak se na spirituální úrovni vytvoří pevná základna Lásky pro tento vztah.

 

Srdce vs. ego

♥ Proč je tak důležité vystavět vztah Dvojplamenů na úrovni vědomí?
♥ Většina vztahů na Zemi jsou vztahy založené na egu, na starých vztahových vzorcích, na strachu a povrchním posuzování.
♥ Ego vždy vytváří oddělenost a představuje to, co zde na Zemi uzdravujeme.
♥ Ego nás udržuje odchýlené od Lásky a brání nám, abychom byli pravdivě ve svém srdci.
♥ Srdce Dvojplamene je tak mocné, že dvojice musí být odhodlána k životu na úrovni srdce a nikoli ega, pokud si přeje opravdový vztah Dvojplamenů.
♥ Setkání na úrovni vědomí staví základy na Lásce a opravdovém vztahu na úrovni srdce dříve než by při setkání ve hmotném světě mohly vyvstat jakékoli možnosti pro povrchní hodnocení.

 

Setkání nejdříve na úrovni vědomí

♥ Každý už zažil něco, co nazýváme intuicí. Je to vědění srdce, které obchází mysl. Setkání na úrovni vědomí je uvědomění si svého Dvojplamene v rovině ducha, ve svém srdci, v úrovni vědění.
♥ Energie Dvojplamene je tak mocná, že soustředěním se na své Dvojče, přivoláváním jej nebo jí k sobě a posíláním Lásky z hloubi vašeho srdce, se můžete velmi rychle přesunout do nádherného vztahu v oblasti vědomí.
♥ Brzy budete cítit Srdce Dvojplamene, které spolu vytváříte.
♥ Poté, s oboustranným souhlasem, začnete společně fungovat a konat z vašeho Dvojplamenného srdce a budete rozdávat Lásku, nikoli pouze jeden druhému, ale veškerému životu.
♥ Toto vás, jakožto dvojici Dvojplamenů, navrátí k proudu Stvoření, které spočívá v dávání. To, co dáte, se k vám vrátí a váš vztah coby Dvojplamenů bude úžasným způsobem růst.

 

Zrcadlo Dvojplamene

Dvojplameny byly Bohem stvořeny jako jednotka Stvoření, jedna bytost ztělesňující Lásku pro druhou. Takže váš Dvojplamen je dokonalým zrcadlem Lásky, kterou jste tak, jak vás Bůh stvořil, avšak nesoucí opačný náboj (božské Mužství nebo božské Ženství). Jsouce dvě poloviny toho samého srdce, jakmile pohlédnete na svůj Dvojplamen, vidíte sami sebe. A tak Dvojplameny vždy jeden druhému zrcadlí "stav vašeho srdce".

Podle zákona rezonance, se Dvojplameny nemohou sejít dokud se nejsou schopni setkat jeden s druhým v dokonalé Lásce. Toto by bylo obtížné pro většinu lidí na Zemi. Avšak s výjimečným svolením Boha, se zde nyní Dvojplameny nebo Spřízněné duše mohou dát dohromady ještě předtím, než je každý z nich schopen žít dokonalou Lásku. To je pro nás něco vzrušujícího a znamená to obrovskou naději a příslib pro tento svět.

Je důležité, abyste pochopili, že váš Dvojplamen je vždy vaším zrcadlem. Takže pokud si k sobě přitáhnete někoho, kdo je odrazem vašeho Dvojplamene a máte ve svém srdci přesvědčení, která jsou založena na egu nebo na strachu, tak se tyto před vámi rovněž objeví v reflexi vašeho Dvojplamene. Jakmile Dvojplameny řeknou "Ano" Lásce a přitáhnou se k sobě, jsou tři věci, které jsou kriticky důležité.

Zaprvé, každý musí být hluboce a zcela zavázán k tomu, aby uznal jeho nebo její stará ego-přesvědčení a znovu a znovu se přesouval na úroveň srdce a aby každé toto staré přesvědčení odevzdával Bohu, aby je mohl transformovat. Bůh nám dal meditaci Rozpouštění překážek pro otevření srdce k tomu, aby nám pomohla rozpustit tato stará přesvědčení v našich srdcích. (Tato meditace je přiložena na konci tohoto textu).

Zadruhé, oba v páru musí být odhodlaní vidět sami sebe společně jako jednotný celek, dávajíce přednost Lásce před egem. Například, pokud jeden z nich upadne do strachu na základě nějaké staré vztahové záležitosti, je tato situace určená oběma. Jako pár musejí nazírat reakci ega jako něco, co není tím, kým skutečně jsou, jako něco, co není skutečné a jako něco, co mohou transformovat. Jestliže to nemůže jasně vidět ten, kdo se nachází ve strachu, ten druhý musí vždy setrvat v srdci a dávat svému partnerovi nejčistší Lásku.

Zatřetí, dvojice Dvojplamenů musejí denně, dokonce každou hodinu, odevzdávat svoji vůli Bohu a udržovat svoje zaměření se na Lásku a důvěřovat Bohu, aby je mohl přenést "skrze závoj" do dokonalé Lásky. Z Poselství od Boha: " Jestliže dvojice společně udržuje svoje soustředění na Mě, mohou se velmi snadno posunout do Lásky". "Dvojice Dvojplamenů je společně zaměřená na Mě, protože na co se zaměřují, tak to tvoří; a tak byste měli činit. Jakmile se tedy " v tomto světě" Dvojplameny nebo Spřízněné duše setkají, jejich počáteční zaměření je jeden na druhého. Ale poté, co jejich setkání otevírá jejich srdce, musí být toto otevření srdce použito k tomu, aby oba dva společně obrátilo ke Mně. Dvojice, která společně dává a která je zaměřená na Mě, je k dispozici opravdové Lásce a důkazem toho bude pocit extáze a to, že vše kolem nich bude vyjádřením jedinečné pravdy Lásky."

 

Přivedení světa zpět k Lásce

Možná, že jste ve svém životě prožili spoustu zkušeností, které se v daném čase jevily jako negativní, obtížné nebo dokonce traumatické. Nyní, jakmile se setkáte se svým Dvojplamenem, začnete tyto zkušenosti chápat zcela novým způsobem.
Jednou ze součástí Božího plánu pro nás bylo, abychom zakusili každý aspekt lidského života a jakmile se setkáme s naším Dvojplamenem, můžeme poté použít naše Srdce Dvojplamene, aby přivedlo všechny tyto zkušenosti anti-Lásky zpět k Bohu a tím zpět k Lásce.
A tak nyní můžete vidět, že vše, čím jste prošli, bez ohledu na to, jak to bylo obtížné, mělo svůj důvod. Se svým Dvojplamenem to budete přivádět zpět k Bohu a společně s vámi tak dle zákona rezonance budou přiváděny k Bohu všechny podobné zkušenosti na této planetě.

 

Přivádění vašeho Dvojplamene k tomu, s kým jste

Dvojplameny přišly v tomto čase na Zemi, aby přivedly tento svět zpět k Lásce. Zvolily si zakoušet dualitu, ego a jeho bariéry k Lásce z toho důvodu, aby to vše mohly navrátit zpět k Bohu, jakmile si rozpomenou, kdo jsou.
Pokud jste s někým, o kom jste přesvědčení, že není vaším Dvojplamenem, je jasné, že stále máte nějaké ego, nějaká stará přesvědčení o Lásce ve svém srdci, která zrcadlíte jeden druhému, něco, co jste dosud nepřivedli k Lásce. Naší úmluvou s Bohem je to, že čemu věříme ve svém srdci, nám Bůh vytvoří.
Pravděpodobně ve svém srdci máte nějaká skrytá přesvědčení, jako např. že "vás Láska zraní". A tak ačkoli věříte, že chcete, aby vám váš partner byl dostupný, jedna vaše část toto nechce, protože se bojíte, že budete zraněni. Vaše ego z toho bude těžit...Přesvědčení srdce se objevují v jakékoli podobě.
Jestliže se rozhodnete přesunout se pouze k Lásce a odevzdat svoji vůli Bohu, přesvědčení vašeho srdce budou transformována (viz Rozpouštění překážek - velmi důležité). Jakmile rozpustíte zábrany svého srdce vůči Lásce, váš partner bude osvobozen od toho, aby je pro vás projevoval. Když se změníte, váš partner se také změní, aby se tak sladil s vaším vyzařováním.
Ti, kdo se pravdivě rozhodli vyčistit svá vlastní srdce, prožili neuvěřitelné zkušenosti, když přihlíželi tomu, jak se jejich partner posouvá a otevírá až nakonec mohli vidět před sebou svůj Dvojplamen, přímo v tomto partnerovi. Váš Dvojplamen vám bude vždy zrcadlit stav vašeho srdce. Váš Dvojplamen je vždy s vámi, takže čemu vlastně věříte ohledně vašeho Dvojplamene???
Jestliže se přesunete do čistého a otevřeného srdce, spatříte před sebou svůj Dvojplamen - v tom, se kterým jste.

 

Být osvobození od pletek

Pokud jste ve vztahu, ve kterém nastala složitá situace -- když zjišťujete, že vaše sblížení přinese bolest dalšímu člověku --NEBO jestliže si myslíte, že někdo je vaším Dvojplamenem, ale on nebo ona je s někým jiným nebo z nějakého jiného důvodu pro vás nedostupný - znamená to, že vaše vlastní srdce není čisté.
Přitahujete si k sobě energii Dvojplamene nebo se ve vás rodí přání být se svým Dvojplamenem, avšak něco ve vás stále setrvává ve starém nebo udržuje váš Dvojplamen v povzdálí. Bůh nám řekl ve svých Poselstvích, že nalezení našeho Dvojplamene nikdy nezpůsobí bolest jinému člověku. Takže bude nejlepší, když pročistíte svoje vlastní srdce. Obraťte se k Bohu a řekněte "ano" a přečtěte si meditaci Rozpouštění překážek k otevření srdce. Když bude vaše srdce čisté, všechny situace se vyřeší samy od sebe a váš Dvojplamen k vám přijde takovým způsobem, že budete moci být plně
spolu.

 

Setkání se svým Dvojplamenem ve vyšších dimenzích

Tím, jak se na Zemi ztenčují závoje a pravda Lásky se stává stále dostupnější, mnoho lidí se začíná setkávat se svým Dvojplamenem v tom, co Bůh nazývá "Opravdová realita", vyšší dimenze, v rovině ducha. Tím, jak dochází k posunu, se tyto úrovně vědomí (které jsou tím, čím opravdu jsme) stávají stejně tak skutečné nebo skutečnější než naše životy na Zemi. Takovýhle vztah s vaším Dvojplamenem v úrovních Světla přináší mnoho nádherných výhod, protože v těchto případech mají Dvojplameny úplné vědomí pravdy Lásky a mohou pozvednout vtěleného partnera do extáze a čisté Lásky.
Takže pokud jste zjistili, že máte vášnivé, extatické a sexuální setkání s nádhernou bytostí Světla, setkáváte se se svým Dvojplamenem v úrovních Světla. Rychle řekněte "ano!" Otevřete své srdce a především, začněte používat vaše Srdce Dvojplamene, které společně tvoříte, ke službě.
V případech jako jsou tyto, k vám může tento Dvojplamen ve spirituální rovině na Zemi přivést člověka, který pro vás zde bude ztělesňovat váš Dvojplamen. Avšak stále více a více bude takovýhle vztah tak dalece překonávat vše, co je možné mezi dvěma vtělenými bytostmi, že se lidé budou rozhodovat pro to, aby byli vyzvednuti jejich Dvojplamenem do těchto úrovní Lásky spíše než by žádali, aby zde byl jejich Dvojplamen vtělený. Koneckonců ti v "Opravdové realitě" nebo v úrovních Světla nyní žijí v energiích, které již brzy budou i naše. Tak proč čekat? Velmi vám k tomuto tématu doporučujeme naši knihu Věčná Láska Dvojplamenů, Příběh ShannyPra. Je to vzrušující příběh o jednom právě takovém inter-dimenzionálním vztahu v rovině vědomí.

 

Na pohlaví nezáleží

Bůh učinil velmi zřejmým, že setkání Dvojplamenů nemá co do činění s pohlavím pozemského těla. Do těchto těl jsme během našich inkarnací vstupovali v různých pohlavích v různých časech z různých důvodů, jedním z nichž je to, abychom se naučili toleranci a soucitu. Co je však důležité je to, že v každém vztahu Dvojplamenů představuje jedna polovina Posvátné ženství a druhá polovina Posvátné mužství. Tyto osoby mohou být buď obě v ženských tělech nebo oba v mužských tělech. To je často patrné ve vztazích mezi stejným pohlavím. Nyní jste připraveni přečíst si o výjimečném povolení Boha pro Dvojplameny, Božím plánu pro Dvojplameny na Zemi a vstoupit do úrovně srdce a stát se tak členem Sjednocení Dvojplamenů.

 

Výjimečné povolení pro Dvojplameny

Výjimečné povolení pro Dvojplameny je velkolepým darem Boha pro lidstvo. Je to speciální povolení, které umožňuje Spřízněným duším nebo "duším Dvojplamenů", aby se setkaly ještě předtím než se nacházejí ve stavu dokonalé Lásky, který by byl přirozeně nezbytný dle zákona rezonance (tj. podobné přitahuje podobné). Toto znamená, že všichni na Zemi mají nyní přístup ke své Spřízněné duši, jejich jedinému Dvojplameni nebo "Blíženecké duši", právě tam, kde se nacházejí na své cestě probuzení, bez ohledu na to, zda jejich rezonancí je či není pouze Láska. Což znamená, že to umožňuje, aby nyní v životě každého člověka mohla být projevená pravá Láska.

Důvodem pro toto povolení je to, že jakmile je jednou zažívána Láska Spřízněných duší, bude posléze tato Láska otevírat srdce každého člověka. Bude to živým důkazem, že Láska existuje a že Bůh miluje každého z nás tak moc, že Boží Láska je a vždycky byla v našich životech ztělesňována jako náš Dvojplamen. Dychtivá touha po Lásce, kterou jste vždy cítili, do vás byla vložena Bohem a byla určena k tomu, aby vás udržovala v hledání svého Dvojplamene tak, abyste mohli žít v Lásce, společně, na tomto světě.
Z poselství Lásky

 

POSVÁTNÁ SEXUALITA

"... mluvíme o jednotě Lásky, kdy se vaše srdce uvnitř vás otevírá tak široce až to vypadá, že se roztrhne. Kdy se z vás ve vlnách pouze vylévá Láska k vašemu partnerovi. Kdy jste naplnění touhou po tom, aby váš partner nějakým způsobem věděl, jak moc ho nebo ji milujete. Kde mizí hranice vašeho těla, když společně splýváte a stáváte se jedním.
Kdy vás vyvrcholení při vašem milování vymrští z vašeho těla a rozšíří vaše bytí do nejvznešenějších nebes a holubice Míru jemně usedne na vaši hruď. Kde prožitek takovéhle Lásky je balzámem pro vašeho ducha a vnáší pořádek do vašeho života. Kde cítíte, že všechny dosavadní dny na zemi a všechny obtížné překážky, které jste museli zdolávat, absolutně a zcela stály za JEDEN JEDINÝ OKAMŽIK LÁSKY jako je tahle. A kde poznání této Lásky je tak mocné, že tato Láska je důkazem pro každou část vaší bytosti, že Já, Bůh, existuji a miluji vás, protože jsem vám daroval takovouhle úžasnou a extatickou radost." Důvěřujte Lásce. Celým svým srdcem. Celou svojí duší. Protože když důvěřujete Lásce, důvěřujete své vlastní nejvyšší přirozenosti. Když důvěřujete Lásce, říkáte "ano" přijímání všech darů vaší lidskosti, všech darů vašeho božství. Vše, co jsem učinil je Láska. Když důvěřujete Lásce a pouze tím, když důvěřujete Lásce opravdu říkáte "ano" životu!
Z Poselství od Boha

Vstupte do úrovně srdce

 

Pokud jste připraveni, s Božím vedením, si prosím nahlas přečtěte následující prohlášení.

" Rozhoduji se otevřít svoje srdce. Říkám "ano" Lásce.
Odevzdávám svoji vůli do Vůle Boží.
Říkám "ano" svému Dvojplameni a zahajuji proces přitahování svého Dvojplamene do mého vědomí, do mého srdce a do mého života."

 

 

Zdroj: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461162867237217&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater
Copyright © 2008 Uniting Twin Flames
Zdroj: www.unitingtwinflames.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S http://tredoxe.blog.cz/

Nahoru

 

 

 

 

TOPlist