Rady pro finanční hojnost

                1. lekce
                2. lekce
                3. lekce
                4. lekce

 

LinkaLinkaLinka

 

Kritika a nepřejícnost odpuzují vaši vlastní hojnost

"Je přirozené mít se dobře a zdrojů je dostatek pro všechny. Ale neustálé myšlenky na nedostatek, myšlenky, které odsuzují lidi, kteří se mají dobře, ve vás vyvolávají rozpor s vašimi vlastními přáními a s tím, co jste vložili do svého tvořivého víru.

Negativní pocity, které máte při pomyšlení na to, že vás někdo jiný o něco obírá, nejsou o tom, že ten někdo MÁ něco, co kvůli němu NEMÁTE vy. Vaše negativní pocity jsou v každém jednom případě o tom, oč se vy sami obíráte ve chvíli, kdy daný negativní pocit vzniká. A co je ještě důležitější, kdybyste nebyli žádali o hojnost díky svým zážitkům a kdyby ta hojnost už nevířila ve vašem víru a nečekala, kdy ji přijmete, neměli byste negativní pocit z toho, že se o ni připravujete.

Pokud chcete mít vy sami finanční dostatek, musíte se z něho těšit všude, kde ho uvidíte.
Pokud chcete mít sami větší hojnost nebo pokud ji přejete někomu jinému, na kom vám záleží, nemůžete kritizovat lidi, kterým se daří. Když cokoliv kritizujete, odsuzujete nebo proti tomu bojujete, aktivujete vibrace, které protiřečí tomu, co chcete. Platí to vždy a bez výjimky.

Kdykoli něco kritizujete nebo proti něčemu bojujete, bráníte si dostat se do svého víru. Mylný předpoklad, že můžete kritizovat úspěšné lidi a přitom být sami úspěšní, vám brání dostat se do víru hojnosti, a mít tak blahobyt, jaký si zasloužíte. K úspěchu se nemůžete dopracovat kritikou. K blahobytu se nemůžete dopracovat odsuzováním. Negativní pocity, které máte, když jste zklamaní, naštvaní nebo rozhořčení, poukazují na vaše rozporuplné myšlenky. Protiřečíte vlastnímu úspěchu. Bráníte si v hojnosti. Kladete odpor souladu se Zdrojem. Bojujete s vírem, který obsahuje vše, co hledáte."

* * *

- z knihy Klíč ke všem vztahům, Esther a Jerry Hicks 

- zdroj překladu: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/12/kritika-neprejicnost-odpuzuji-vasi.html

 

LinkaLinkaLinka

 

Vaše štěstí vytváří štěstí ve světě

"Peníze jsou ve vašem světě hmotným projevem energie hodnoty. Pokud máte nedostatek peněz, pravděpodobně ve své energii nesete stopy nedostatečné hodnoty. Těžko si přitáhnete hodnotné věci, když vyzařujete přesný opak. Abyste změnili svou energii, je třeba nejprve zjistit, kde přesně se nachází to konkrétní "nemocné" místo.

Ve které oblasti svého života si nedovolujete být sami sebou? Ve které oblasti se podceňujete a nevěříte si? Ve které oblasti dáváte přednost druhým na svůj úkor? Považujete někoho jiného za důležitějšího než sebe samé? Pochybujete v některé oblasti o svých schopnostech? Děláte ve svém životě něco, co podkopává vaši sebeúctu? Ponížili jste sami sebe a svou hodnotu nějakým rozhodnutím? Srovnáváte se s někým jiným a připadáte si horší nebo méně hodnotní?

Existuje mnoho dalších otázek, které si můžete položit, abyste zjistili, zda v některé oblasti svého života nesnižujete svou hodnotu, a tím i energii, kterou vyzařujete.

I tak obyčejné a zažité věci jako je strach nebo pochybnost jsou formou sebePODcenění, a tedy nedostatečné víry ve svou hodnotu. Když máte strach nebo pochybujete, vysíláte energii nedůvěry, nejistoty a nedostatečné víry v sebe samé i v Boha/Vesmír - jinými slovy, sami sebe i Boha/Vesmír PODceňujete. Nebo když máte pocit, že si něco dobrého nezasloužíte, nemáte na to právo, nejste na to připravení, nejste toho hodni, nebo že přijímat je špatné a jen dávat je dobré, apod., pak tím rovněž vysíláte energii nedostatečné vlastní hodnoty, která vám pak následně přitahuje situace, osoby a okolnosti, jež vám vaše přesvědčení potvrdí. Potkáváte pak lidi, kteří vás odsoudí, když o něco žádáte nebo něco přijmete vy sami, zažíváte okolnosti, které vám odráží vaši víru ve svou neschopnost nebo nízkou hodnotu, potkávají vás situace, v nichž je podkopávána vaše sebeúcta... To všechno si přitahujete svým strachem a přesvědčeními o nízké vlastní hodnotě, která se odrážejí ve vaší energii.

Abyste změnili to, co přitahujete, je tedy velmi důležité změnit svou energii. Začněte tím, že odhalíte ony oblasti, v nichž leží skrytý pocit nízké hodnoty. Mohou to být i neodpuštěná stará zranění způsobená jinými lidmi, např. něco ošklivého, co vám někdo řekl nebo udělal, i zranění, která jste si způsobili vy sami svým myšlením nebo jednáním. Uvolněte tyto staré pocity, tuto starou energii, odpusťte si, odpusťte tyto staré zážitky, a umožněte tak jejich vyléčení. Tento akt sebelásky vám velmi pomůže zvýšit energii vlastní hodnoty, a tím i energii, kterou vyzařujete. Když se máte natolik rádi, že se odmítáte trápit, přirozeně se mění také vaše vyzařování na mnohem láskyplnější a hojnější.

Nebojte se být sebevědomí a milovat se. Není to nic špatného. Nemá to nic společného s arogancí, povýšeností, sobeckostí ani agresí. Chtít něco pro sebe a dovolit si být spokojení je naprosto samozřejmé - avšak mnozí tomu nevěříte, protože vás druzí naučili myslet si přesný opak. Pracujte tedy také na změně svého smýšlení o penězích (nebo jiných věcech, které si přejete), o přijímání a o chtění něčeho pro sebe samé. Máte-li strach, že sklouznete k nějakému negativnímu přístupu či chování, požádejte nás, abychom na to dohlédli a pomohli vám ke zdravému přístupu a způsobům, jak se postavit k sobě samým, svému životu a svému dostatku.

Také přestaňte činit rozhodnutí, která vám ubližují a která neberou ohled na vás a vaše štěstí. Přestaňte upřednostňovat všechny a všechno ostatní na svůj úkor. Je v pořádku druhé milovat a pomáhat jim, ale pokud je to na váš úkor, dochází k disharmonii a nejedná se tedy o skutečnou pomoc. Ve skutečnosti tím vytváříte dluh vůči sobě samým, který se nepříznivě odrazí ve vašem vnějším světě, a rovněž tím nepomůžete ani těm ostatním, protože někde uvnitř ponesou skrytý pocit viny. Nesnažte se tedy všem zavděčovat a berte ohled na sebe STEJNĚ tak, jako na druhé. Neznamená to povyšovat se nad ně nebo se považovat za důležitější než jsou oni, ale věnovat sobě samým stejnou péči, jakou věnujete jim. Uvědomte si, kde máte své hranice a pevně si za nimi stůjte. Udržujte si své hranice zdravým a láskyplným způsobem. Nenechte se citově vydírat ani se sebou manipulovat. Na to nikdo nemá právo, ať už je to kdokoli a ať už ho milujete jakkoli. Nikdy nejednejte způsobem, který vám ubližuje, neboť tím se uvádíte do bludného kruhu neustálého a stupňujícího se strádání. A to nikomu, ani druhým, nepomůže.

Pomozte tomuto světu tím, že pomůžete sami sobě. Udělejte svět lepším tím, že uděláte lepším svůj vlastní život. Když změníte sami sebe a svou energii, změníte tím to, čím přispíváte do světové energie. Dokud budete ve své energii nosit strach, pocity nezasloužení si, pochybnosti, víru v neschopnost nebo omezení, pak přesně to budete vysílat do světa a posilovat to v něm.
Na vás a vaší energii záleží! Uvědomte si prosím, že vaše pomoc sobě samým opravdu může ovlivnit pozitivní energii ve světě! Všechno, co děláte, vše, na co myslíte, vše, co cítíte a jak jednáte, to všechno má vliv na vás i na vaše okolí, na jiné lidi, na společnost a na svět. Možná svět nezměníte celý, ale změníte ten podíl, který v něm máte vy. Jste přece jeho přímou součástí! Vy sami napomáháte utvářet tento svět! Dovolte si tedy být šťastní a naplnění už kvůli světu samotnému. Všichni si přejeme, aby tato planeta byla šťastná. A když budete šťastní vy, budete posilovat štěstí i ve světě a pomůžete mu tak růst a rozkvétat. Je to krásné a není na tom nic, čeho byste se měli bát. Ať potřebujete cokoli, pomůžeme vám to získat. Cokoli je pro vaše vyšší dobro, k vám vždy přijde. Je však třeba, abyste tomu uvolnili cestu a otevřeli tomu své dveře. Změňte svou energii a změníte i to, co přitahujete. Pozvěte si dobré věci do svého života. Právě tím můžete nejvíce pomoci sobě, druhým i světu samotnému.

Pamatujte na to prosím. Jste velmi důležití a záleží na vás! Milujeme vás a pomáháme vám, jak jen můžeme. Přestaňte o sobě pochybovat a uvědomte si svou sílu. Věřte si! Milujte se a mějte k sobě a svým potřebám stejnou úctu, jakou máte k druhým a jejich potřebám. Respektujte své hranice, dodržujte je a buďte sami sobě věrní. To všechno se velmi pozitivně odrazí na všem, co v životě zažíváte, a na všem, co vám dosud působilo problémy a těžkosti. Nebojte se a změňte to, co potřebujete změnit. Pomůžeme vám. Když sami sebe milujete a jste naplnění, dělá to šťastnými i všechny ostatní. A to je nejlepší cesta k míru a lásce na celém světě."

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 

zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2014/08/vase-stesti-vytvari-stesti-ve-svete.html

 

LinkaLinkaLinka

 

Hojnost a pocity štěstí

U většiny lidí pramení chtění ze stavu nedostatku. V mnohých případech chtějí věci zkrátka proto, že je nemají, takže vlastnění takových věcí ve skutečnosti nic hluboko v nich neuspokojí, protože vždy bude existovat něco jiného, co ještě nemají. A tak vzniká nikdy nekončící úsilí pokusit se získat ještě jednu věc (ještě jednu věc, která přesto nebude uspokojivá) do jejich zkušenosti: Chci to, protože tohle nemám. A oni si opravdu myslí, že jejich prázdnota se zaplní tím, že tu věc dostanou. Ale to odporuje Zákonu přitažlivosti.

Jakékoli jednání, které je vedené ze stavu nedostatku, je vždy kontraproduktivní a vždy vede k většímu pocitu nedostatku.

Prázdnota, kterou tito lidé pociťují, nemůže být zaplněna věcmi nebo ukojena činností, protože pocit prázdnoty se týká vibrační disharmonie mezi jejich přáními a jejich chronickými návyky myšlení.
Lépe pociťované myšlenky, vyprávění odlišného příběhu, hledání pozitiv, posun k subjektu, který skutečně chcete, hledání pozitivních co-kdyby - to jsou způsoby, jakými tu prázdnotu zaplníte. A když to uděláte, ve vaší zkušenosti se objeví nejzajímavější věc: věci, které jste chtěli, se začnou hrnout do vaší zkušenosti. Ale tyto věci, které jste chtěli, se k vám nezačnou hrnout proto, aby zaplnily vaši prázdnotu - protože ta prázdnota již neexistuje - přicházejí, protože vaše prázdnota již neexistuje.

Určitě ve své zkušenosti nashromáždíte mnoho nádherných věcí.
Naše poselství pro vás není, abyste přestali chtít, vlastnit nebo konat. Naše poselství pro vás je, abyste chtěli a hromadili a konali z pozice dobrého pocitu.

Je velmi důležité si zapamatovat, že kdykoliv vykonáte nějakou činnost, abyste dosáhli štěstí, ve skutečnosti činíte opak. Místo toho využijte svou schopnost zaměřit své myšlenky a slova na věci, které vám přinášejí příjemnější a příjemnější pocit; a jakmile vědomě dosáhnete stavu štěstí, nejen že vás inspiruje k obdivuhodným činům, ale i obdivuhodné výsledky musejí následovat.

Většina lidí svou pozornost obrací k tomu, co se v jejich zkušenosti odehrává právě teď - což znamená, že pokud je výsledky těší, cítí se dobře, ale pokud je výsledky netěší, cítí se špatně. Ale to je ta obtížná životní cesta. Jste-li schopní dívat se pouze na to, co je, pak se věci nemohou zlepšit. Musíte najít způsob, jak optimisticky hledět vpřed, abyste v rámci své zkušenosti dosáhli jakéhokoli zlepšení.
Když se naučíte, jak vědomě soustředit své myšlenky na příjemně pociťované věci, není obtížné nalézt štěstí a udržet si je dokonce ještě před tím, než dosáhnete svého cíle. K pociťování námahy dochází z důvodu nepřetržitého porovnávání toho, kde se právě teď nacházíte ve vztahu k cíli, jehož se snažíte dosáhnout. Když si nepřetržitě kontrolujete skóre a pozornost upíráte na vzdálenost, kterou ještě musíte ujít, umocňujete tím vzdálenost, úkol i úsilí; a proto máte pocit, jako byste se plahočili do kopce.

Když vám záleží na tom, jak se cítíte, a podle toho si volíte myšlenky na základě toho, jak je pociťujete, vytváříte si pak vzorce myšlení, jimiž budete hledět více vpřed. A protože Zákon přitažlivosti následně reaguje na tyto příjemněji pociťované myšlenky, obdržíte více potěšitelných výsledků. Námaha, námaha a zase námaha nikdy nevede ke šťastnému konci. To odporuje Zákonu. "Až se tam dostanu, budu šťastný," nepředstavuje produktivní nastavení mysli, protože jestliže nejste šťastní, nemůžete se tam dostat. Když se rozhodnete, že nejprve budete šťastní - pak se tam dostanete.

* * *

- z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks 

- zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/hojnost-pocity-stesti.html

 

LinkaLinkaLinka

 

Přitahování peněz a manifestace hojnosti

Zatímco peníze nejsou pro vaši zkušenost zcela podstatné, jsou peníze a svoboda pro mnoho lidí synonymy. A protože silné povědomí o vašem právu být svobodní se nachází v samém jádru toho, kým jste, váš vztah k penězům je tím pádem jedním z nejdůležitějších témat vaší životní zkušenosti. A tak se nelze divit, že téma peněz je pro vás tolik citlivé.

Ačkoliv někteří lidé objevili svobodu umožnit velkému množství peněz, aby protékalo jejich zkušenostmi, mnohem častější jsou případy, kdy se většina z vás necítí být svobodná, protože se vám dostává daleko méně peněz, než potřebujete nebo chcete. Naším záměrem je zde srozumitelně vysvětlit, proč existuje tento finanční nepoměr, abyste mohli začít hojnost, kterou chcete a kterou si zasloužíte, vpouštět do své zkušenosti. Neboť jak čtete tato slova a jak začínáte rezonovat s těmito na Zákonu přitažlivosti založenými pravdami, slaďujete své přání s hojností svého světa a důkaz vašeho nově nalezeného souladu se vám i ostatním, kdo vás pozorují, brzy ukáže.

Ať jste tím, kdo již mnoho let pracuje, aby dosáhl finanční hojnosti, anebo v mladém věku právě nastupujete na tuto životní dráhu, cesta k finančnímu blahobytu z místa, kde nyní stojíte, nemusí být dlouhá. A nevyžaduje velké množství času či fyzického úsilí, neboť se vám chystáme v jednoduchých a snadno pochopitelných termínech vysvětlit, jak využít účinek energie, která je vám k dispozici. Chceme vám ukázat absolutní vzájemný vztah mezi myšlenkami, které si o penězích myslíte, způsobem, jakým se cítíte, když si takové myšlenky myslíte - a penězi, které proudí do vaší zkušenosti. Když budete schopni si tento vzájemný vztah vědomě vytvořit a rozhodnete se podle něj záměrně řídit své myšlenky, získáte přístup k síle vesmíru a následně zjistíte, že čas a fyzické úsilí jsou vzhledem k vašemu finančnímu úspěchu spíše vedlejšího významu.

Začneme s jednoduchým předpokladem o vašem vesmíru a o vašem světě: Dostáváte to, na co myslíte. Často nám lidé říkají: "To nemůže být pravda, protože já jsem tak dlouho, jak si jen mohu vzpomenout, chtěl a pomýšlel na více peněz, ale stále se potýkám s tím, že jich nemám dost." A to, co jim pak říkáme, je ta nejdůležitější věc, kterou musíte pochopit, chcete-li svou finanční situaci vylepšit:

Téma peněz ve skutečnosti tvoří dvě témata:
1) peníze, spousty peněz, pocit svobody a lehkosti, které ta spousta peněz může poskytnout;
a 2) nepřítomnost peněz, téměř nedostatek peněz, pocit strachu a zklamání, které myšlenka na nepřítomnost peněz způsobuje.

Lidé se často domnívají, že když používají slova "Chci více peněz", tak o penězích mluví pozitivně. Ale když mluvíte o penězích (či o čemkoli jiném) a v tu chvíli pociťujete strach nebo neklid, nemluvíte o tématu peněz, ale místo toho mluvíte o tématu nedostatku peněz. A ten rozdíl je velmi důležitý, protože první tvrzení peníze přináší a to druhé je drží stranou.
Je pro vás důležité, abyste si uvědomili, jak skutečně o penězích smýšlíte, a ještě důležitější, jaký z nich máte pocit. Jestliže si myslíte a říkáte věci jako: "Ach, tohle je tak krásná věc - ale já si to nemohu dovolit," nenacházíte se ve vibrační pozici, abyste hojnost, po které toužíte, vpustili dovnitř. Pocit zklamání, který je přítomen, když připustíte, že si to nemůžete dovolit, je vaším ukazatelem, že rovnováha vašeho myšlení je vychýlena více směrem k nedostatku vašeho přání než k samotnému přání. Negativní emoce, kterou pociťujete, když připustíte, že si nemůžete dovolit něco, co chcete, je jeden způsob, jak rozpoznat rovnováhu svých myšlenek, a množství hojnosti, které skutečně právě prožíváte, je druhým způsobem poznání.

Mnozí lidé pokračují ve zvěčňování zkušenosti "nedostatku" ve svých životech jednoduše proto, že neuvažují mimo realitu toho, co zrovna skutečně prožívají. Jinými slovy, jestliže zažívají nedostatek peněz a jsou si toho vědomi a často o tom hovoří, udržují sebe samé v této věčné pozici. A tak mnoho lidí protestuje, když jim vysvětlujeme sílu vyprávění příběhu o jejich financích tak, jaký si přejí, aby byl, místo takového, jaký je, protože jsou přesvědčeni, že by měli být v tom, co se jim děje, přesní.

Ale my chceme, abyste pochopili, že když se nadále budete soustřeďovat na to, co je, a mluvit o tom, co je, neobjevíte zlepšení, po kterém toužíte. Můžete vidět přehlídku měnících se tváří a míst, ale vaše životní zkušenost v zásadě neprokáže žádné zlepšení. Chcete-li provést podstatnou změnu ve své životní zkušenosti, musíte nabídnout podstatně odlišné vibrace, což znamená, že si musíte myslet myšlenky, které, když si je myslíte, pociťujete odlišně.

* * *

- z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks 
zdroj překladu: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/pritahovani-penez-zakon-pritazlivosti.html

nahoru

 

LinkaLinkaLinka

 

Hojnost a pocity štěstí

U většiny lidí pramení chtění ze stavu nedostatku. V mnohých případech chtějí věci zkrátka proto, že je nemají, takže vlastnění takových věcí ve skutečnosti nic hluboko v nich neuspokojí, protože vždy bude existovat něco jiného, co ještě nemají. A tak vzniká nikdy nekončící úsilí pokusit se získat ještě jednu věc (ještě jednu věc, která přesto nebude uspokojivá) do jejich zkušenosti: Chci to, protože tohle nemám. A oni si opravdu myslí, že jejich prázdnota se zaplní tím, že tu věc dostanou. Ale to odporuje Zákonu přitažlivosti.

Jakékoli jednání, které je vedené ze stavu nedostatku, je vždy kontraproduktivní a vždy vede k většímu pocitu nedostatku.

Prázdnota, kterou tito lidé pociťují, nemůže být zaplněna věcmi nebo ukojena činností, protože pocit prázdnoty se týká vibrační disharmonie mezi jejich přáními a jejich chronickými návyky myšlení.
Lépe pociťované myšlenky, vyprávění odlišného příběhu, hledání pozitiv, posun k subjektu, který skutečně chcete, hledání pozitivních co-kdyby - to jsou způsoby, jakými tu prázdnotu zaplníte. A když to uděláte, ve vaší zkušenosti se objeví nejzajímavější věc: věci, které jste chtěli, se začnou hrnout do vaší zkušenosti. Ale tyto věci, které jste chtěli, se k vám nezačnou hrnout proto, aby zaplnily vaši prázdnotu - protože ta prázdnota již neexistuje - přicházejí, protože vaše prázdnota již neexistuje.

Určitě ve své zkušenosti nashromáždíte mnoho nádherných věcí.
Naše poselství pro vás není, abyste přestali chtít, vlastnit nebo konat. Naše poselství pro vás je, abyste chtěli a hromadili a konali z pozice dobrého pocitu.

Je velmi důležité si zapamatovat, že kdykoliv vykonáte nějakou činnost, abyste dosáhli štěstí, ve skutečnosti činíte opak. Místo toho využijte svou schopnost zaměřit své myšlenky a slova na věci, které vám přinášejí příjemnější a příjemnější pocit; a jakmile vědomě dosáhnete stavu štěstí, nejen že vás inspiruje k obdivuhodným činům, ale i obdivuhodné výsledky musejí následovat.

Většina lidí svou pozornost obrací k tomu, co se v jejich zkušenosti odehrává právě teď - což znamená, že pokud je výsledky těší, cítí se dobře, ale pokud je výsledky netěší, cítí se špatně. Ale to je ta obtížná životní cesta. Jste-li schopní dívat se pouze na to, co je, pak se věci nemohou zlepšit. Musíte najít způsob, jak optimisticky hledět vpřed, abyste v rámci své zkušenosti dosáhli jakéhokoli zlepšení.
Když se naučíte, jak vědomě soustředit své myšlenky na příjemně pociťované věci, není obtížné nalézt štěstí a udržet si je dokonce ještě před tím, než dosáhnete svého cíle. K pociťování námahy dochází z důvodu nepřetržitého porovnávání toho, kde se právě teď nacházíte ve vztahu k cíli, jehož se snažíte dosáhnout. Když si nepřetržitě kontrolujete skóre a pozornost upíráte na vzdálenost, kterou ještě musíte ujít, umocňujete tím vzdálenost, úkol i úsilí; a proto máte pocit, jako byste se plahočili do kopce.

Když vám záleží na tom, jak se cítíte, a podle toho si volíte myšlenky na základě toho, jak je pociťujete, vytváříte si pak vzorce myšlení, jimiž budete hledět více vpřed. A protože Zákon přitažlivosti následně reaguje na tyto příjemněji pociťované myšlenky, obdržíte více potěšitelných výsledků. Námaha, námaha a zase námaha nikdy nevede ke šťastnému konci. To odporuje Zákonu. "Až se tam dostanu, budu šťastný," nepředstavuje produktivní nastavení mysli, protože jestliže nejste šťastní, nemůžete se tam dostat. Když se rozhodnete, že nejprve budete šťastní - pak se tam dostanete.

* * *

- z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks
- zdroj překladu: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/hojnost-pocity-stesti.html

 

LinkaLinkaLinka

 

Jak si přát peníze

Touha po bohatství je zcela pochopitelná. S bohatstvím si spojujeme krásu, bezpečí, štěstí a radost. Ten, kdo je bohatý, má zdánlivě více ze života. Je obdivován, těší se úctě a uznání, vlastní přemíru všeho a jeho život probíhá s jakousi určitou lehkostí, na hony vzdálen existenčním potížím. Bohatství, jak se zdá, nám nejenom ulehčuje život, ale pro mnoho lidí teprve s bohatstvím začíná život, který stojí za to žít. Proč ale takové množství lidí přesto nedokáže žít bohatším životem? Peníze představují jen směnný prostředek, je to oběživo, tedy vlastně něco, co bychom si mohli bez nějakých obtíží přát. A přesto to mnohým z nás činí velké problémy. Proč tomu tak je?

* * *

Chudoba je pouze blud v našich myšlenkách.

Zásadní příčinou úspěchu nebo ztroskotání je často jen jedna jediná myšlenka. Buď věříme, že: "Peníze si zasloužím", nebo: "Peníze si nezasloužím". "Samozřejmě, že si je zasloužím!" vykřikne teď spousta z vás. A máte naprostou pravdu. Každý z nás má právo na zdraví, blahobyt, štěstí a bohatství. Být bohatý je přirozený stav, kterého můžeme dosáhnout bez špatného svědomí nebo morálních pochybností. Chtít vést úspěšný život je přirozené. Koneckonců svou chudobou nikomu neposloužíme. Nikomu se díky tomu nepovede lépe nebo hůře. Proč bychom se tedy měli neustále omezovat a pohybovat se na hranici životního minima? Přání si bohatství je proto zcela v pořádku. Chceme se přece duševně a duchovně rozvíjet. To nicméně nejde, musíme-li neustále myslet na to, jak zaplatit nájem za byt, jak vyjít s penězi na jídlo a jak dokázat zaplatit ještě další věci. Přát si peníze je docela jednoduché. Člověk si může dokonce přát přesnou částku. Proč to tedy nefunguje u všech lidí? Odpověď na tuto otázku je často nadmíru snadná. Každý z nás si zaslouží peníze, připustíme to ale sami sobě?

Řekněte si několikrát za sebou: "Mám nárok na to, abych byl/a bohatý/á" a pozorujte, zda se ve vás o slovo nepříhlásí pár nenápadných myšlenek odporu.
Většina lidí totiž nevěří tomu, že by si peníze opravdu mohli zasloužit. Mnoho z nás nevyrůstalo s penězi a ještě pořád si pamatujeme na dobu, kdy panoval nedostatek. Proto v sobě máme hluboce zakořeněné utkvělé představy chudoby, které zpravidla brání, aby do našeho života pronikla hojnost peněz. Mnozí lidé mají - aniž by to věděli - k penězům velmi rozpolcený vztah. Peníze sice potřebujeme, ale nepovažujeme je za opravdu pozitivní věc.
Mnoho lidí si rovněž myslí, že usilovat o peníze je nemorální, neslučuje se to s jejich náboženstvím nebo je to zcela egoistické. Dokud jsme ale o takových věcech přesvědčeni, peníze do našeho života nevstoupí. Takto příliv peněz dokonce vyloženě odvracíme.

 • Peníze nejsou nic jiného než prostředek směny.
 • Peníze jsou zcela neutrální.
 • Peníze se "chovají" vždy jen podle toho, jak s nimi zacházíme my.

Celá věc je ve svém principu jednoduchá: Jestliže peníze pokládáme za pozitivní věc, budeme je vlastnit v hojném množství. Jestliže je proklínáme, budou se nám vyhýbat, i když si myslíme, že nutně potřebujeme.

Jestliže ve vašem případě přání si peněz nefunguje, přečtěte si následující věty a posuďte, které z nich by se mohly hodit i na vás.

 • Peníze přicházejí vždy jen k těm bohatým.
 • Ten, kdo má peníze, určitě šel přes mrtvoly.
 • Bohatý člověk je vždy jen vykořisťovatel.
 • Mít hodně peněz je nemorální.
 • Dokud se jiným špatně daří, nemůže se mně dařit dobře.
 • Peníze člověk vydělá jen tvrdou prací.
 • Peníze kazí charakter.
 • Peníze vyvolávají závislost.
 • Od té doby, co zbohatl, změnil se k horšímu.
 • Chudí lidé jsou šťastnější než bohatí.
 • Proti chudobě nejsou žádné morální námitky.
 • Peníze probouzejí chamtivost.
 • Peníze jsou ďáblův vynález, aby s jejich pomocí mohl manipulovat s lidmi.
 • Bohatí lidé si vše přihrávají mezi sebou, chudí lidé nemají vůbec žádné šance.

Věříme-li jen v jednu nebo dvě takovéto věty, nebudou peníze v našem životě nikdy příliš vítány. Lidé, kteří takovéto věty říkají nebo si je myslí, většinou při bližším prozkoumání sami moc peněz nemají a nežijí v dostatku. Proč tomu tak je? Za těmito myšlenkami se podprahově vždy nachází také nepřejícnost a závist. Člověk to ostatním nepřeje. A když člověk někomu něco nepřeje nebo mu to závidí, pak se zámožností, tedy stavem, kterého by sám rád dosáhl, spojuje negativní myšlenky. Nepřejícnost a závist znemožňují vysněné bohatství.

Proto mluvte o lidech, kteří mají peníze, jen v dobrém. Konečně, chcete být přece sami mezi nimi. Zvykněte si na myšlenku, že i vy sami máte peníze. Nejlépe se vám to podaří, když budete mít radost z bohatství druhých, protože tak se rychle přesunete do pocitu radosti z blahobytu. Na blahobyt jiných lidí pohlížejte jako na vlastní cíl, o který stojí za to usilovat, a proto o nich nepronášejte nic negativního. V opačném případě se budete od svého přání stále více vzdalovat, v podstatě totiž své přání odsuzujete. Přejete si sice bohatství, ale zároveň ho odsuzujete, protože blahobyt podle vašeho mínění není nikdy bez poskvrny.

Člověk ztrácí to, čeho si neváží.

Zpravidla se v našem každodenním životě objevují ještě další vžité představy a jejich afirmace, které rádi téměř denně vyslovujeme:

 • Jsem na mizině.
 • Nikdy nepřijdu k penězům.
 • Stav mého účtu v bance je většinou mizerný.
 • Jsem v úpadku.
 • Nedokážu zaplatit nájem.
 • Jsem outsider.
 • Nemůžu si to dovolit.
 • Svět je stále horší.
 • Nechci být nemajetný.
 • Nikdy to nedokážu.
 • Nemám peníze.
 • Jsem chudý.
 • Mám vždycky smůlu.
 • Když to půjde takhle dál, skončím na ulici.
 • Nikdy nic nevyhraji.
 • Neumím hospodařit s penězi.

To všechno jsou pro Universum "afirmace k vytlačení peněz z našeho života a upevnění chudoby a nedostatku". Většinou si vůbec neuvědomujeme, že si takovéto věty neustále myslíme a vyslovujeme je. Nezřídka začínají lidé na mých přednáškách své otázky týkající se pěněz následovně: "Nemám peníze. Nikdy jsem žádné neměl. A když nějaké mám, vždycky hned zmizí. A tak to jde pořád. Většinu času jsem na mizině. Co proti tomu můžu dělat?" Velmi často tedy lidé chtějí vědět, jak mohou něco ve svém životě změnit, ale nejprve manifestují zcela mocně svůj nepříjemný stav tím, že o něm znovu a znovu mluví. Tyto negativní afirmace působí na naše přání velmi silně. Proto se dobře zamyslete nad tím, které negativní myšlenky ohledně peněz chováte, protože se stávají vaší skutečností.Naštěstí může člověk vyslanou negativní energii zpětně neutralizovat. Nejúčinněji se to dá udělat tak, že se člověk naladí pozitivně, čímž negativním myšlenkám odebere energii. Chceme-li se tedy zbavit všech svých negativních přesvědčení o sobě samých a o penězích, soustřeďme se na to, čeho chceme dosáhnout.

* * *

nahoru

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh

zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2013/10/jak-si-prat-penize.html

 

LinkaLinkaLinka

 

 Lekce andělů hojnosti

1. lekce andělů hojnosti: Žádejte o pomoc

První lekcí andělů hojnosti je naučit se žádat o pomoc. Může se vám to zdát zcela očividné, ale bývá to přehlíženo, což je důvod, proč tolik lidí trpí, i když by nemuseli. Dokud nepožádáte, nikdo - dokonce ani Bůh - vám nemůže pomoci. Kvůli Zákonu svobodné vůle, který respektuje vaše právo vybrat si svou životní cestu, Bůh ani andělé nemohou zasáhnout bez vašeho svolení. To znamená, že si nejprve musíte říct o to, co chcete. Ať už potřebujete jakoukoli pomoc, Bůh a andělé vás vždy podpoří. Žádné dílo pro ně není příliš velké nebo příliš malé na to, aby vám mohli poskytnout své milující vedení a podporu. Vy se na ně jednoduše potřebujete obrátit s žádostí o asistenci.

Někdy se nás lidé ptají, proč by měli mluvit k andělům, když je Bůh tak snadno přístupný. Odpověď je: Bůh i andělé jsou jedním a není mezi nimi žádné oddělení. Slovo anděl znamená "Boží posel". Pomyslete na anděly jako na myšlenkovou podobu Stvořitele. Když mluvíte s Bohem a nasloucháte mu, posíláte a dostáváte anděly. Bůh je rovněž jedním s vámi, s Ježíšem, svatými a všemi ostatními. Žádosti andělům o pomoc mohou mít mnoho podob, které zcela záleží na vás a vašich přesvědčeních. Andělé nenáleží k žádnému náboženství, nejsou omezení a milují bezpodmínečně. Jsou to ministři, prostředníci a poslové Boží vůle míru. Andělé mohou i měnit fyzikální zákony, aby pomohli těm, kteří je zavolají.

Když jsem já (Doreen) psala svou knihu Zázraky archanděla Michaela a Léčivé zázraky archanděla Rafaela, velmi na mě zapůsobily pravdivé příběhy, které mi lidé zaslali k publikaci. Každý příběh vyprávěl o osobě v nouzi, která duchapřítomně zavolala anděly ve chvíli, kdy je potřebovala. Ať už se bála nemoci, nehody, útoku nebo napadení, tito lidé se zastavili a modlili se za pomoc.
Obdivuji tyto lidi, protože by bylo o tolik jednodušší prostě začít křičet nebo proklínat tyto děsivé situace. Ale namísto toho, aby reagovali ze strachu, zachovali rozvahu a požádali o Božský zásah. A protože si řekli o pomoc, dostali ji.

Někteří lidé se bojí říct si o pomoc, protože mají pocit, že si ji nezaslouží. Mají dojem, že musejí být svatí a dokonalí, aby si zasloužili pomoc Nebes. Kdyby to byla pravda, nikdo by pomoc nedostal! Pomoc není odměna; je to odezva. Příčina a následek znamená, že vy něco uděláte (příčina, která je v tomto případě žádost o pomoc) a pak se objeví následek (dostanete pomoc). Nezáleží na tom, jak Nebesa o pomoc požádáte, ale jen na tom, že si o ni řeknete. Můžete požádat Boha, Ježíše, svaté, nanebevzaté mistry a anděly prostřednictvím tradičních modliteb, meditací, afirmací, vizualizace, hudby, psaní nebo jiné tvořivé činnosti; nebo vyjádřením svých upřímných pocitů Nebesům skrze rozmluvu od srdce k srdci.
Zde je příklad modlitby, kterou můžete pronést:

"Drahý Bože a andělé, potřebuji pomoci s [vysvětlete svou situaci]. Cítím se [vyjádřete své upřímné pocity] a prosím vás, abyste pomohli mně i všem, kterých se to týká. Děkuji vám a amen."

Bůh již ví, co potřebujete, jak se cítíte a s čím chcete pomoci. Důvod, proč se modlit, je ten, že tím pomůžete sami sobě k úlevě a uvolnění. Když vyjádříte své pocity, zmírníte jejich potlačenou stresující energii. Je to jako vypouštění vzduchu z přeplněného balónu. Když probíráte své pocity, dostává se vám vhledů do důvodů vašeho rozčilení a můžete také obdržet náhledy týkající se řešení.
Rovněž je důležité se modlit, protože žádost o pomoc vyžaduje soulad se Zákonem svobodné vůle. Je to jeden z vesmírných zákonů, podle nichž všechno funguje. Dostali jsme svobodnou vůli k tomu, abychom se mohli sami rozhodovat, a tím se učili a rostli.
Vaše modlitba může být formální a tradiční, nebo zcela uvolněná a od duše. Můžete svou modlitbu vyslovit nahlas nebo si ji jen myslet (protože Nebesa slyší i vaše myšlenky). Můžete svou modlitbu napsat jako dopis Bohu a andělům. Můžete ji Nebesům zazpívat. A nebo, ve chvíli frustrace, ji můžete i zakřičet.

Křišťálově jasné záměry
Chvíle, kdy jste nahněvaní, jsou často těmi, kdy jsou modlitby zodpovězeny okamžitě. Důvodem je to, že vaše frustrace vám pomůže se naladit a soustředit na to, o co žádáte. Andělé hojnosti nás učili, jak je důležité mít "křišťálově jasné záměry". To znamená vědět, co hledáte.
Zhmotňování se zablokovává, když jste neustále na vážkách. Možná si nejste jistí, co vás udělá šťastnými, nebo bojujete se svými pocity nezasloužení si. Pro některé lidi je problémem nedůvěra. Prostě nevěří, že by se jejich přání opravdu mohlo splnit.
Pojďme se tedy pobavit o tom, jak tyto překážky odstranit:

1. Když si nejste jistí, co vlastně chcete
Je v pořádku, když neznáte bližší podrobnosti o tom, o co žádáte. Můžete požádat o určitý pocit. Například můžete poprosit o pocit bezpečí, finanční jistoty, respektu, naplnění a tak dále. Podmínky, které tyto pocity obnášejí, budou vedeny Božskou neomezenou moudrostí, takže se nemusíte starat o detaily.

2. Když se bojíte, že požádáte o něco "špatného"
Naším opatřením proti výše uvedenému strachu je přidat ke své modlitbě ještě tuto žádost: "Toto, nebo něco lepšího." Tato modlitba bere v potaz, že Boží vůle má pro vás vyšší standardy, než které si přisuzujete vy sami. Můžete si přát to nejmenší, ale Bůh - který je milujícím rodičem s neomezenými zdroji - si pro vás přeje naprostý mír. A tak žádejte o to, co si přejete, ale nechte i volný prostor Bohu, aby vaši modlitbu mohl ještě vylepšit. My sami jsme zažili mnoho skvělých zkušeností s modlitbou za vedení ohledně svých přání. Žádejte o cokoli, s čím potřebujete pomoci - včetně pomoci s žádostí o pomoc.

3. Strach, že si pomoc Nebes "nezasloužíte"
Tento strach někdy pramení z náboženských učení, která podněcují strach a vinu. Pokud jste byli vychováni ve víře, že laskavosti Boží se dostává pouze svatým lidem, prosím, věnujte nějaký čas modlitbě a rozmluvě přímo s Bohem... a pak si to rozmyslete. Přímé spojení s Bohem je přirozené právo nás všech. Bůh, bytost tvořená 100% láskou, vás bezpodmínečně miluje. Nemusíte si Boží lásku a pomoc zasluhovat, neboť je volně poskytována nám všem, bez jakékoli potřeby se pro ni kvalifikovat.
Někteří lidé sami sebe podceňují, protože mají nízké sebevědomí. Bojí se, že budou druhé obtěžovat, včetně Boha, se svými problémy. A tak tiše a osaměle trpí. Není to utěšující vědět, že Bůh je všudypřítomný (všude, s každým a současně)? Nepomáhá vám vědomí, že není nijak možné Boha "obtěžovat" svými žádostmi, protože Stvořitelova nekonečná moudrost je vševědoucí?

4. Strach, že budete "sobečtí"
Pokud vás učili, že nesmíte nic chtít pro sebe, můžete se zdráhat požádat Nebesa o pomoc. Strach ze sobectví však můžete přehodnotit, když pomyslíte na to, kolik lidí, zvířat a oblastí bude mít z vaší nově objevené hojnosti přínos. Čím více přijmete, tím více můžete dávat.
Vaše přijímání neznamená obírání někoho jiného. V duchovní pravdě je skutečně nekonečná zásoba všeho pro všechny. Můžete být tím, kdo napomůže rovnocennému rozdělení bohatství!

5. Nedůvěra
Pokud nevěříte, že vaše modlitby budou zodpovězeny, pak v první řadě tyto modlitby možná ani nevyslovíte. Možná jste byli v minulosti zklamáni, protože se vaše žádosti nenaplnily. A tak se snažíte vyhnout budoucímu zklamání tím, že nežádáte o nic.
Tento sklon můžete uzdravit tím, že se zaměříte na chvíle, kdy se vám vaše modlitby splnily. Pomyslete na situaci, kdy jste byli příjemně překvapeni, protože jste dostali to, co jste si přáli. Nedovolte prosím velkým zklamáním, aby zastínila všechny "menší" zázraky, které k vám přicházejí.
Víra nám pomáhá pokračovat dál i skrze životní zklamání. Je důležité svou víru udržovat naživu, i když se vám zdá neopodstatněná.
Optimismus je pozitivní energie, která k vám přitahuje hojnost a všechny dobré věci. Bez víry a optimismu vám může i uniknout odpověď na vaši modlitbu! Svou víru můžete posílit tím, že požádáte archanděla Michaela, anděla odvahy a síly, aby vstoupil do vašich snů. Když spíte, spí také vaše ego, a tak nemůže ani přehlušit vaše Božské vedení. Když budete usínat, řekněte tiše nebo nahlas:
"Drahý Bože a archanděli Michaeli, prosím, vejděte do mých snů a očistěte mě ode všech strachů, které v minulosti zablokovaly mou víru. Oživte, obnovte a osvěžte prosím mou víru, tak abych věřil/a vám i svému vnitřnímu vedení. Amen."

Jak si vyjasnit svá přání
Možná se bojíte, že požádáte o něco špatného. Nebo se možná neustále rozmýšlíte a měníte svá rozhodnutí o tom, co chcete. Pamatujte, že Bůh již ví, co chcete, a také ví, co by bylo pro váš tím "nejvyšším a nejlepším". Avšak kvůli Zákonu svobodné vůle musíte nejprve požádat o pomoc, než ji dostanete.
Žádost o pomoc Nebes je přesně totéž, jako když si objednáváte jídlo v restauraci. Když si řeknete o avokádový sendvič, přesně ten také dostanete. Pokud si však nejste jistí, co si objednat, můžete se zeptat: "Co byste mi doporučili?" Stejným způsobem můžete zkrátka zavřít oči, zhluboka se nadechnout a říci nahlas nebo tiše:
"Drahý Bože, děkuji Ti za to, že naplňuješ všechny mé pozemské potřeby. Prosím, abys mě nadále jasně vedl ke všemu, co potřebuji k naplnění svého životního poslání a abych byl/a schopný/á zajistit bezpečný a zdravý život sobě i svým milovaným blízkým. Amen."
Jakmile vyslovíte tuto modlitbu, všímejte si jakýchkoli myšlenek, pocitů nebo vizí... i když mohou být nejasné. Tyto vjemy jsou odpověďmi na vaši modlitbu, v nichž je vám ukázáno a skrze něž jste vedeni k tomu, jak můžete dostat to, co potřebujete. Ze strany Nebes jsou to doporučení, o co byste si měli říkat.
Pokud jste žádné vjemy neobdrželi, stane se tak, jakmile se uvolníte, např. při meditaci, sezení v přírodě, při masáži, při usínání nebo probouzení. Každá žádost je zodpovězena, i když nám někdy může chvíli trvat, než si odpovědi všimneme.

Jak často žádáte?
Potřebujete požádat pouze jednou. Také byste nenásledovali číšníka až do kuchyně a neustále mu připomínali, že chcete svůj avokádový sendvič. A stejně tak potřebujete Nebesa požádat pouze jednou, abyste jim to umožnili podle Zákona svobodné vůle.
Když požádáte vícekrát, není to problém. Můžete žádat tak často, jak jen chcete. Není však nezbytné žádat víckrát než jednou.
Ačkoliv - a toto je opravdu velké a zásadní "ačkoliv" - pokud upadáte do pochybností, strachů, nejistoty a pesimismu ohledně vyslyšení vašich modliteb, určitě žádejte i o obnovení vaší víry.

Udržte si víru!
Víra je nezbytná k tomu, abyste si nebránili v přijímání toho, o co jste požádali. Jinak můžete také utéct z restaurace ještě dřív, než vám váš avokádový sendvič donesou!
"Prosím, Bože, pomoz mi udržet si svou víru, důvěru, naději a optimismus."
Můžete také poprosit archanděla Michaela, aby vstoupil do vašich snů, zatímco spíte. Pamatujte, že je to bezpodmínečně milující, všudypřítomný anděl, který nepatří k žádnému náboženství a který vám pomůže uvolnit váš strach. Až budete usínat, řekněte nahlas nebo tiše:
"Archanděli Michaeli, žádám tě, abys vstoupil do mých snů a očistil mě od všeho, co mi brání plně věřit."
Když spíte, vaše ego vám nebrání v Božském vedení, jako to dělá v bdělém stavu.
Jakmile jednou pozvete archanděla Michaela do svých snů, bude láskyplně a bezpečně jednat jako kominík, který očistí vaše vědomí a city od všeho škodlivého. Můžete se během tohoto procesu i probudit, neboť jeho očišťování pocítíte.
Ráno se budete cítit pozitivně povzneseni. Možná se budete cítit trochu unavení po celém tom procesu, ale vaše naděje a víra budou šťastně obnoveny. A s vírou se můžete sebevědomě pohnout kupředu!

"Děkuji Ti, Bože, za...."
Jak už jsme zmínili, nezáleží na tom, jak Nebesa o pomoc požádáte, ale že je požádáte. Studie prokazují, že modlitby všech náboženství mají měřitelný pozitivní efekt. Tyto studie například prokázaly "placebo efekt" pozitivního myšlení na efektu, který měly modlitby na rostliny, děti a zvířata.
Zajímavé je, že - jak vyplývá ze studií i našeho vlastního průzkumu - afirmativní modlitby mají o trošku lepší efekt než snažné prosby. Tyto termíny znamenají:

- Snažná prosba je modlitba, kdy pláčete o pomoc. Prosíte, žadoníte a naléháte, aby vám Nebesa pomohla. Někdy je tato forma modlitby vyslovována klidně, jindy intenzivněji. Tato podoba modlitby je obzvláště účinná, pokud jste v koncích a víte naprosto jasně, co chcete. Dokonce i vyslovení prostého "Pomozte mi!" směrem k Nebesům přinese své výsledky.

- Afirmativní modlitba je, když děkujete Bohu za pomoc, o kterou žádáte. Vyjadřujete plnou víru, že vaše modlitby budou, a vždy jsou, zodpovězeny. Říkáte: "Děkuji Ti, Bože, za [doplňte si]."

Síla modlitby
Všechny typy modliteb přinášejí andělům radost. Coby odevzdaní a milující poslové Boha jsou andělé plni radosti, kdykoli nám mohou pomoci přiblížit se k našemu Stvořiteli.
Pokud vám modlitba není příjemná kvůli minulým zážitkům či asociacím, pak vás andělé silně povzbuzují k tomu, abyste tuto konverzaci s Bohem obnovili právě teď. Když tak učiníte dle svých vlastních podmínek, dosáhnete rychlých výsledků a také si tím můžete pomoci k vyléčení jakékoli zbývající bolesti, kterou jste v sobě možná nosili. Síla modlitby je neomezená.
Je důležité poznamenat, že se nemodlíme přímo k andělům, včetně andělů hojnosti. To by nedávalo smysl, protože oni jsou pro Boha tím, čím jsou pro nás naše paže a ústa: jsou důležitými součástmi, ale ne celým celkem. Anděly neuctíváme.

Jste-li zmateni předmětem této kapitoly, nejste sami. Pro mnohé lidi je modlitba pouze záložním plánem "pro případy nouze". Užívání modliteb pro něco tak světského, jako jsou peníze, lepší práce nebo povýšení může některým připadat malicherné, dalším zase rouhavé. Naštěstí to tak není.
Modlitba je jednou z nejmocnějších metod, jak nabýt ve svém životě čehokoli. Byli jsme sem sesláni Božskou bytostí společně se všemi ostatními v této existenci. Je k tomu důvod, a to ten, že v dosahu Stvořitele je vše a může nám to být propůjčeno, dokážeme-li o to požádat a je-li získání daných věcí v našem nejvyšším zájmu. Máme svobodnou vůli, a to jak k lepšímu, tak k horšímu. To znamená, že i když Božství ví přesně, co je pro nás nejlepší, nemůže vždy zakročit k našemu prospěchu. Kdyby se z nějakého důvodu Božství rozhodlo rozvinout před námi červený koberec plný hojnosti a luxusu, jaké lekce bychom se mohli naučit a jak bychom mohli vyrůst? Neznamená to, že musíme žít život plný nedostatku a utrpení, abychom se něco naučili, ale že se rozhodně musíme naučit žádat o dobré věci ve svém životě.

Žádost se dá uskutečnit různými způsoby. Někdy může být i tvrdá práce formou žádosti, neboť skrze ni ukazujeme, že jsme ochotni vynaložit úsilí pro to, co chceme. Každý z nás potřebuje udělat první krok, aby vykročil vstříc Božství na půli cesty, a musíme se rozhodnout sami za sebe, která cesta je pro nás nejpříjemnější a nejpřirozenější.

Když se modlíme, navazujeme rozhovor s naším Božským Zdrojem, a dostáváme příležitost dovolit Vyšší Moci, aby nám pomohla k lepšímu. Tak jako dobří rodiče nezasahují do společenského života svých dětí, dokud nejsou požádáni nebo pokud jim nehrozí nebezpečí, musíme i my požádat o jakoukoli pomoc, kterou si přejeme.

Způsob, jakým se modlíte, je čistě na vás. Můžete se modlit k jakékoli Božské bytosti lásky a světla, s níž souzníte. Může to být tichá modlitba, jednoduchá modlitba, promluva a hlasitá modlitba, nebo vážná obřadní řeč. Můžete si také vybrat, zda se budete modlit v chrámu či kostele, doma nebo někde venku. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete modlit, výsledek bude vždy stejný. Některá náboženství mají velmi specifické návody, jak se modlit, a pokud se rozhodnete je následovat, bude to zcela přijatelné. Stejně tak pokud se rozhodnete nehledět na konvence a modlit se tak, jak sami chcete, je to také v pořádku.

Když se modlíte za hojnost, není až tak důležité si ji vizualizovat, jak byste si mohli myslet. Božství ví přesně, co si přejete. Vaše mysl je v podstatě velmi bezpečná ohrádka, ale když jde o modlitbu, může být také jako otevřená kniha. Můžete ve vizualizaci předmětu, který by se vám líbil, pokračovat, protože to vaší mysli pomáhá zůstat soustředěná (jak si vysvětlíme v následujících kapitolách), ale nebuďte na sebe příliš tvrdí, pokud se vám to vždy nepodaří.
Je možné modlitbu úspěšně použít i bez jakýchkoli jiných manifestačních metod. Protože je modlitba přímo namířena k Božskému Zdroji, je stejně tak mocná jako ostatní metody. Avšak u vizualizací a afirmací se nikdy neřeší, zda to bude či nebude fungovat, možná jen jak rychle. Z těchto důvodů je použité samotné modlitby v pořádku, ale užití kombinace všech metod je doporučena.
Pokud zjistíte, že jsou vaše modlitby tak účinné, že nepotřebujete žádné další metody, je to v pořádku. Vy jste ti jediní, kteří o tom rozhodují, a nikdo jiný vás nebude nikdy zpochybňovat za to, zda využíváte všechny své prostředky, nebo zda preferujete jeden nebo druhý.

Často slýcháme o tom, že někteří lidé se bojí "obtěžovat" kterékoli božstvo svými žádostmi. To se nikdy nestane. Váš Stvořitel netrpělivě čeká na to, aby vám mohl pomoci, a jakákoli komunikace z vaší strany je kdykoli vítaná. Množství lásky vycházející od vašeho Božského rodiče je téměř nepřekonatelné, a tak čím více se modlíte, tím více se budete cítit milováni. Brzy se budete cítit velmi utěšeni a podpořeni a žádání o pomoc se pro vás stane přirozeností.
Někteří lidé mají pocit, že musí za Božskou asistenci nabídnout něco na oplátku. Ujišťujeme vás, že to vůbec není nutné. Je krásné projevovat laskavé činy, které vám dají dobrý pocit, ale obchodování není součástí modlitby. Neodrazujeme vás samozřejmě od dobročinných aktivit, cítíte-li se k nějakým vedeni, ale i kdyby se vám nedařilo je vykonávat, neovlivní to sílu vaší modlitby.

Modlitba je metoda, kterou my sami užíváme častěji než kteroukoli jinou. Ne proto, že by byla účinnější, ale protože je nám nejpříjemnější. Máme velmi blízké přátele, kterým modlitba tolik nevyhovuje, avšak využívají jiné metody se stejně skvělými výsledky. Jakmile máme z některé metody dobrý pocit, o to lépe s ní uspějeme.

Typická modlitba, kterou já (Grant) využívám, je něco jako toto: "Bože, přeji si mít čas na vyučování a psaní. Cítím potřebu mít více peněz, které mi budou dostupné, tak abych mohl věnovat více času těmto projektům než práci pro někoho jiného. Pomoz mi prosím vydělat více peněz, tak abych mohl pomoci více lidem. Děkuji Ti."

Je to jednoduchý příklad, ale většinou bohatě stačí. Nejdůležitější je, aby to bylo upřímné. Můžete svou modlitbu ještě zjednodušit, např.: "Prosím, pomozte mi získat více peněz."

Nebo ji můžete naopak rozšířit. Jak už jsem zmínil, nejdůležitější je být upřímní. Když opravdu věříte a máte velkou dávku důvěry, mohou se dít zázraky - a také se dějí. Pokud však jen testujete, zda vám modlitba opravdu zafunguje, pak vaše výsledky asi nebudou tolik hodnotné.

Je-li vám kdykoli nepříjemné použít modlitbu ke zhmotnění peněz, pak je dobré přestat. Jediný důvod, proč použít modlitbu, je ten, že vám zní pravdivě a cítíte při ní mír. Pokud to není váš případ, bude pro vás lepší uchýlit se k jiným metodám.

Tři z hlavních metod manifestace jsou: modlitba, vizualizace a afirmace - modlitby vyvolávají v začátečnících ohromení, neboť je považovali za úctyhodné zdroje, které se využívají pouze v mezích organizovaných náboženství. I když tyto praktiky a organizace mají ve světě své místo, v některých případech fungují na úkor osobní svobody.

Síla modlitby může být užívána pro mnohem více věcí než je prostá finanční hojnost. Ve skutečnosti je finanční hojnost pouze jedním z menších úkolů. I když je zhmotňování hojnosti primárním zaměřením této knihy, tak pokud jste se naučili praktikovat modlitby a dosahovat s nimi úspěchů, zjistíte také, že téměř každá oblast vašeho života se začíná zlepšovat také.

První nefinanční oblastí, kde lidé začínají vidět zlepšení, je jejich zdraví. Přiznejme si to na rovinu - vaše zdraví je vaším bohatstvím, takže to není žádná maličkost. Někdy je zlepšení zdraví hlavním prospěchem modliteb, které byly pro tyto účely využívány již po staletí. Mnohe studie rovněž prokázaly účinnost modliteb v oblasti medicíny. Většina studií prokázala, že modlitba byla účinná, i když subjekty nevěděly o tom, že se za ně někdo modlí, i kdy lidé, kteří se modlili, nevěděli, za koho se modlí. To je velmi zajímavé.
Tyto studie také přišly s dalšími zajímavými informacemi v případech, kdy modlitba nezafungovala. Může se vám zdát divné zabývat se případy selhání, ale v tomto případě to vedlo k pozitivním vylepšením. Jak studie shrnuly, hlavní příčinou selhání bylo pronese modlitby bez víry. Neupřímná modlitba je účinná asi stejně tak jako vůbec žádná. Některé studie prokázaly i to, že se symptomy zhoršily, když byla modlitba neupřímná, avšak tyto informace jsou zřejmě překroucené. Je velmi nepravděpodobné, že by energetická síla, která odpovídá milující modlitbě, mohla uškodit nemocnému kvůli jednání někoho jiného.

Z těchto důvodů, pokud se chystáte modlit se, udržujte si otevřenou mysl. Upřímnost neznamená, že si musíte osvojit určitá náboženská přesvědčení nebo se začít modlit pravidelně. Neznamená to, že musíte každému říkat, co děláte, a rozhodně to neznamená, že byste měli svůj život měnit, pokud se k tomu necítíte vedeni. Vše, co upřímnost znamená, je to, že věříte tomu, že upřímně hovoříte s Vyšší Mocí a důvěřujete, že tato síla je schopna vám pomoci.

Zázraky hojnosti
Když jsem já (Doreen) byla mladá žena v domácnosti s omezeným příjmem, zažívala jsem zázraky hojnosti prostřednictvím afirmativních modliteb. Jednou, když jsem měla málo peněz a potřebovala jsem nakoupit potraviny, řekla jsem: "Děkuji Ti, Bože, za peníze k zaplacení jídla." Podívala jsem se dolů a u mých nohou ležela 100dolarová bankovka! Byly to peníze seslané přímo z Nebes. Šla jsem přímo do obchodu a koupila své rodině jídlo, pozornost od Boha.

Stejně tak se mnohokrát peníze nečekaně objevily podobným způsobem, rovněž na odezvu afirmativní modlitby. Jednou jsem od srdce napsala Bohu dopis, ve kterém jsem mu děkovala za dostatek peněz k zaplacení účtů. Umístila jsem ten dopis na stůl, u něhož jsem se modlila a meditovala. O týden později jsem obdržela šek na přesně tolik peněz, kolik stály mé účty!
Jindy jsem šla koupit dárek své drahé přítelkyni. Objevila jsem šátek, který byl pro ni dokonalý a věděla jsem, že by se jí moc líbil. Ale v obchodě přijímali pouze hotovost a já jí s sebou neměla dost na zaplacení šátku. Měla jsem šeky a kreditní karty a v obchodě nepřijímali ani jedno. A tak jsem podržela svou peněženku a řekla: "Děkuji Ti, Bože, že mám právě teď dostatek hotovosti ve své peněžence, abych mohla své kamarádce koupit dárek." A když jsem pak peněženku otevřela, bylo tam 20 dolarů, o kterých jsem věděla, že tam předtím nebyly. Mohla jsem tak kamarádce koupit šátek a dostala tím také cennou lekci o síle víry a modlitby!

Potkali jsme i mnoho dalších lidí, kteří zažili zázraky hojnosti, když se modlili za pomoc Nebes. Pamatujte, že jediné, před čím nás Bible varuje, je přílišná láska k penězům. Pokud žádáte o peníze, abyste si mohli naplnit své potřeby, a děláte přitom svou část práce a jste dobrým člověkem, není vůbec nic špatného na tom požádat Nebesa o pomoc. Je to doslova mana z Nebe!
Nádherné "Kázání na hoře" nám slibuje, že Bůh naplní potřeby nás všech, a je to pravda! A čím více si dovolíte přijímat tuto štědrost, tím více jí budete moci sdílet s druhými.

Shrnutí
Zákon svobodné vůle funguje vždy u každého a u všeho. Tento zákon říká, že máte svobodnou vůli rozhodovat sami za sebe. Nikdo nemůže zasahovat do vašich rozhodnutí bez vašeho svolení. A tak, i když Bůh už ví, co chcete a potřebujete, musíte nejprve požádat o Nebeskou pomoc, než vám bude dána. Vždy si pamatujte: Nezáleží na tom, JAK požádáte, ale jen na tom, ŽE o ni požádáte.

nahoru

 
 
 

2. lekce andělů hojnosti: "JAK" je na Bohu

Nejčastějším blokem v hojnosti jsou starosti o to, JAK se vaše modlitby naplní. Všechna vaše dobrá práce, kterou děláte skrze modlitby, vizualizace a zhmotňování, je jako šlápnout na pedál plynu, a starostmi stejně tak šlapete na brzdu. A tak se ve výsledku nedostanete nikam.

Hlavní příčinou starostí je mysl ega (ta naše část, která ničemu nevěří a bojí se), která se snaží zjistit, "jak" se všechno vyvine a jak to dopadne. Mysl ega chce znát každý detail cesty, po které k nám hojnost přijde. Ego chce pevná řešení a ujištění, že všechno bude v pořádku.

To se děje, protože ego chce mít naprostou kontrolu. Ego je skutečně základem všech problémů kontroly. Ego je opakem víry. Protože je Bůh čistou vírou a vy jste byli stvořeni k jeho obrazu, jste v duchovní pravdě rovněž čistou vírou. V duchovní pravdě nejste vaše ego, nejste svými starostmi a ani nemáte problém s kontrolou. Avšak ego umí být velmi hlasité a tíživé, kdykoli vycítí, že nad vámi ztrácí kontrolu. Ego se vám vždy začne snažit vymluvit víru, že se o vás a vaši rodinu Bůh postará.

To můžeme snadno odhalit, když si budeme afirmovat: "Děkuji Ti, Bože, za to, že se staráš o mou rodinu i o mě a dáváš nám všechnu svou milující podporu." Nyní si všimněte, jak se cítíte ihned poté, co jste na tuto větu pomysleli nebo ji vyslovili. Stáhnul se vám žaludek? To vypovídá o strachu a starostech. A nebo jste pocítil hřejivé teplo a štěstí u srdce? To vypovídá o víře. Dále si všímejte myšlenek, které se vám honí hlavou. Máte nějaké pochybnosti nebo starosti? Snažíte se odhalit logickou cestu, kterou by vám Bůh mohl přinést více hojnosti? To znamená, že se bojíte. A nebo máte chuť opěvovat Boha za to, že se o nás všechny dobře stará? To znamená, že věříte.

Logické a nelogické
Ego se snaží řešit problém užíváním logických scénářů. Chce všechno vědět předem a mít kontrolu nad výsledkem. A tak začnete přemýšlet "Co když se stane tohle?" a "Co když se stane tamto?" A tyto posedlé ustarané myšlenky vás ovládnou a obírají vás o čas i energii.
Může vám pomoci pomyslet na něco krásného a nečekaného, co se vám již v životě stalo. Pomyslete na chvíli, kdy jste byli příjemně překvapeni. A myslete na nepředvídatelné obraty, které se ve vašem životě udály poté. Věděli jste snad předem, že se tyto věci ve vašem životě stanou?
Pravdou je, že o všechny vaše potřeby je postaráno v průběhu celého vašeho života. Stále jste naživu, což je jasný důkaz toho, že vy i váš životní úděl jste v tomto světě stále potřební. Dokud žijete, všechny vaše potřeby budou naplňovány a budou vám poskytovány, neboť jste s Nebesy dokonale sehraným týmem.
To znamená, že dostanete Božské vedení k určitým aktivním krokům. Musíte si být vědomí tohoto vedení a také ho následovat, aby se mohly vaše modlitby naplnit.
Samozřejmě že nastanou i chvíle přímých zázraků (jako ona 100dolarová bankovka, kterou jsem našla na zemi poté, co jsem se pomodlila za peníze na jídlo pro naši rodinu). Avšak ve většině případů budete  pozitivní výsledky, které jste si přáli, spoluutvářet.

Způsob, jakým se modlitby naplňují, přesahuje hranice logického chápání. Když se ohlédnete zptáky, zjistíte, to bylo logické. Ale také nepředvídatelné. Nemohli jste vědět, jak se všechno obrátí a vyplní se vám vaše modlitby. To proto říkáme, že to JAK je čistě na Bohu. Bůh je mysl. Bůh je nekonečná inteligence. Bůh je všudypřítomný. Bůh je vševědoucí. A vaše skutečné já i vaše mysl jste s Bohem zajedno.

Vaše skutečné já si nikdy nedělá starosti, protože - stejně jako Bůh - zná pouze lásku, zdraví, hojnost, radost a mír. Vaše skutečné já proto může již vidět řešení k jakémukoli zdánlivému problému, který se objevil.

Když zůstanete plni víry, můžete snadno slyšet své Božské vedení. Budete přesně vědět, které kroky máte podniknout. Ale pokud budete následovat mysl svého ega, které špiní vaše myšlení starostmi, neuslyšíte své Božské vedení, které je odpovědí na vaše modlitby, snadno. Božské vedení je opakující se informace, která k vám přichází ohledně nějakého činu, který máte vykonat.

Božské vedení mohou být například:

 • Myšlenky a nápady
 • Intuitivní nebo fyzické pocity
 • Znamení z nebes

Když dostanete nějaký nápad, myšlenku, pocit nebo znamení více než třikrát během krátého času, je to pravděpodobně Božské vedení. Znamení je něco, co upoutá vaše fyzické smysly. Například vám může být třikrát doporučena nějaká kniha. To může být znamení, že si máte tuto knihu přečíst.
Božské vedení vás ponouká k tomu, abyste podnikli pozitivní a zdravé kroky, které vám i vašim milovaným rozhodně prospějí. Božské vedení také podporuje vaše životní poslání, takže napomůže i tomu, aby z vaší mise měli prospěch i vaši klienti a další lidé.

Někdy si lidé stěžují na to, že se cítí zablokovaní a nevnímají žádné vedení. To obvykle znamená, že je tato osoba rozptylována stresem, škodlivými látkami nebo strachem. Své kanály pro přijímání a porozumění Božství můžete otevřít tím, že se budete vyhýbat škodlivinám a naučíte se zvládat stres aktivitami jako jsou modlitby, denní fyzické cvičení, úprava jídelníčku, trávení času v přírodě nebo meditace.
Samozřejmě nemusíte vyznávat dokonale zdravý životní styl, abyste mohli slyšet hlas Boha a andělů. Cokoli, co je v souladu s vyrovnaným životem, vám pomůže zlepšit vaši schopnost přijímat Božské vedení.

Skutečné vs. falešné vedení
Jak poznáte, zda opravdu přijímáte Božské vedení, nebo zda si to jen představujete? Jak víte, že to není jen zbožné přání - nebo ještě hůř, nízké energie, které se vás snaží podvést a navést špatným směrem? Možná jste v minulosti své vedení následovali a nakonec se to nevyvedlo, a tak jste ztratili víru ve svou intuici. Jsou to oprávněné otázky a nemusí nutně vycházet ze strachu ega. Je dobré být opatrní, než se pustíme do velkých životních změn. A tak si všímejte znamení, která vás budou ujišťovat, že opravdu slyšíte posly z Nebes.

Příklady Božského vedení
Poté, co se pomodlíte za pomoc, dostanete opakující se nápady, myšlenky, pocity, vize nebo znamení, které vás povedou k nějaké akci, např.:

 • Zavolej určité osobě nebo společnosti
 • Změň své stravování nebo cvičení
 • Přečti si určitou knihu nebo článek
 • Připoj se ke skupině
 • Udělej výzkum
 • Jdi na seminář
 • Piš
 • Jdi na výlet
 • Přestěhuj se do jiné oblasti
 • Pracuj na emocionálním léčení
 • [...atd.]

Božské vedení se vždy zaměřuje na aktivní kroky, které potřebujete udělat právě teď a které zlepší vaši budoucnost. Možná vám neukáže celý obraz o vaší budoucnosti, ale povede vás krok za krokem, aby se naplnily vaše modlitby.
Vše, co musíte udělat, je následovat každý krok!

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance) překlad: Magda Techetová

* * * 

nahoru

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

 

3. lekce andělů hojnosti: Pocity zasloužení si a jejich síla pro zhmotňování

Jako dodatek k žádosti o pomoc Nebes potřebujete o pomoc žádat také druhé lidi. Pokud nejste zvyklí žádat o asistenci nebo ji přijímat, bráníte si v přijímání hojnosti. Andělé hojnosti učí, že dávání a přijímání jsou rovnocenně posvátné a důležité. Na výdechu záleží stejně tak jako na nádechu. Jednou přichází příliv, pak zase odliv. U těch, kteří mají bloky ve svém zhmotňování, je obvyklým problémem jejich neochota přijímat.

Jak například reagujete, když vám druzí nabídnou pomoc? Jak se cítíte a co uděláte? Přijmete jejich nabídky? Nebo je zdvořile odmítnete? Děláte si starosti, že druhé obtěžujete nebo že je obíráte o štěstí, když je žádáte o pomoc nebo ji přijímáte? Máte pocit, že druzí si štěstí a úspěch zaslouží více než vy? Bojíte se, že když si dovolíte přijímat hojnost, že se stane něco špatného?

Všechny tyto strachy pramení z pocitu nezasloužení si, což znamená, že máte pocit, že si nezasloužíte přijímat. Pokud se cítíte nehodni přijímání, nezáleží na tom, co všechno si nastudujete a jak moc budete praktikovat techniky zhmotňování. Dokud nebudete cítit zásluhu, budete sabotovat svůj úspěch i své štěstí. Budete odhánět všechny odpovědi na své modlitby, protože se necítíte připravení nebo máte pocit, že si je nezasloužíte.
Pokud to uhodilo hřebík na hlavičku a vyvolalo to ve vás emoce, dopřejte si chvíli na dýchání, pláč a nová uvědomění. Toto je proces hlubokého emocionálního léčení, který vám umožní přijímat pomoc. Když si dovolíte vidět pravdu, budete pak otevřeni přijímání hojnosti ve všech podobách.

Vaše vzory o bohatství:
Nevěříme, že by nějak pomohlo obviňovat druhé za vaše finanční těžkosti. Obviňování je nízká energie a zhmotňování se děje rychleji, když je vaše energie duchovně i fyzicky vysoká.
Takže se nyní podíváme na vaše vzory o bohatství skrze z hlediska poučení se - namísto kritizování. Mnohá vaše přesvědčení o hojnosti pramení z toho, co jste se naučili dříve. Nyní se tedy prosím soustřeďte, několikrát se nadechněte a vydechněte, utište svou mysl a své tělo. Všimněte si prvních odpovědí, které k vám přijdou, jakmile si přečtete každou z těchto otázek:

 •     Co si pamatuji, že říkala moje matka o penězích?
 •     Co si pamatuji, že říkal můj otec o penězích?
 •     Měl jsem nějaké výrazné vzory v jiných dospělých ohledně přístupu k penězům a chování vůči nim?
 •     Jakým způsobem utráceli nebo spořili peníze?
 •     Jak významní dospělí v mém životě hovořili o "ekonomice"?
 •     Jakou energii měli mí rodiče, když mi měli dát mé kapesné nebo peníze na oběd?
 •     Vydělal/a jsem si peníze, když jsem byl/a mladý/á? Jak mě to ovlivnilo?
 •     Jak se má rodina stavěla k dárkům?
 •     Které stereotypy jsem slýchal/a o bohatých lidech?


Tyto zážitky ovlivnily vaše přesvědčení o hojnosti. Mohli jste se někde naučit, ať už vědomě nebo nevědomě, že...

 •     ...není dostatek zdrojů ani bohatství.
 •     ..."ekonomika" ovlivňuje vaše osobní bohatství.
 •     ...byste měli vinit ostatní za svou finanční situaci.
 •     ...je "bezpečné" přijímat dárky od druhých.
 •     ...je radostí či naopak břemenem dávat dary druhým.
 •     ...byste měli věřit, že dobré časy budou i nadále.
 •     ...jste cenní a zasloužíte si přijímat dobro od druhých.
 •     ...peníze jsou kořenem všeho "zla".
 •     ...peníze jsou plné bakterií od všech lidí, kteří je drželi.
 •     ...bohatí lidé jsou "špatní" nebo jiní než vy.


Když čtete tato přesvědčení, vaše tělo vám signalizuje, které způsoby smýšlení o penězích a bohatství jsou prospěšné a které nikoli. Hluboko uvnitř víte, že peníze jsou jako každý jiný materiální objekt: seskupením molekul tvořených atomy. Je to energie, stejně jako vy! Peníze se staly schváleným prostředkem pro obchody s věcmi a službami. Samy nemají žádnou vlastní hodnotu (a nezačínejme o Federálním rezervním systému ani o Zlatém standardu!).

Hovor k penězům
Vaše emocionální reakce na peníze hrají obrovskou roli v tom, kolik přijímáte, dáváte a máte. V následujícím cvičení určíme jakákoli dysfunkční přesvědčení o penězích, které by mohly blokovat váš příliv hojnosti.
Toto cvičení zabere asi 15 minut. Berte tento čas jako investici, která se vám bohatě vyplatí! Protože toto cvičení děláváme na našich seminářích, možná jste ho už dříve absolvovali (nebo nějaké podobné s jiným učitelem). Je to cvičení - stejně jako fyzické procvičování v posilovně - které je třeba pravidelně opakovat.

Zde jsou kroky:

 1. Vezměte do rukou papírové peníze jakékoli hodnoty.
 2. Dopřejte si chvíli na hluboké dýchání a soustřeďte se.
 3. Zaměřte se na peníze ve svých rukou a uvědomte si, že jsou složeny z energie, stejně jako všechno hmotné.
 4. I když se to může zdát nelogické, prosím, zkuste to: Řekněte penězům (tiše nebo nahlas), tak jako byste s někým mluvili: "Peníze, jaký z vás mám opravdu pocit?"
 5. Poslouchejte odpovědi, které se uvnitř vás objeví ve formě myšlenek, pocitů nebo vizí. Všímejte si prvních odpovědí, které vám přijdou na mysl. Vypište si je, pokud chcete.
 6. Dále jim položte otázku: "Peníze, jak s vámi zacházím?" Všimněte si odpovědi, která vás možná překvapí.
 7. Pak se zeptejte: "Peníze, jak bych vás mohl/a mít více?" a opět si všímejte odpovědí.
 8. Nakonec se zeptejte: "Co dalšího byste mi ještě chtěly říci?" Pozorujte a vypisujte si (chcete-li) všechny odpovědi, i jakékoli další myšlenky a pocity.

Dobře? Došli jste k nějakým uvědoměním týkajících se omezujících přesvědčení o penězích? Byli jste překvapeni?

Z průzkumu našich posluchačů z celého světa jsme díky tomuto cvičení zjistili, že lidé obvykle objeví, že:

 •    Nerespektují peníze, protože je nevidí jako reprezentaci své tvrdé práce (nebo práce někoho blízkého), kterou vykonávají, aby si peníze vydělali.
 •    Se peněz bojí, protože se jimi cítí ohrožováni a nerozumí "pravidlům" jejich tvoření a spravování.
 •    Se cítí jako outsideři, jako by peníze měli pouze druzí lidé.
 •    Jsou na peníze nahněvaní, protože se jim vyhýbají, i kvůli špatným finančním systémům ve světě.
 •    Se za penězi honí, ale peníze jim stále utíkají.


Energie těchto postojů peníze odpuzuje. Hojnost je přitahována pozitivními, milujícími a vřelými emocemi. To se týká hojnosti lásky, času, nápadů, sebedůvěry, motivace... i peněz. Peníze jsou také přitahovány energií respektu. Respektujte peníze, které již máte, tím, že je budete mít úhledně uložené ve své peněžence. Zmačkané a pokrčené peníze vypovídají o tom, že vám na vašich penězích ve skutečnosti nezáleží.

Vděčnost je magnetická a má moc k vám hojnost přitáhnout. Jedno tajemství hojnosti spočívá v tom, že napíšete slova "Děkuji ti" na každý šek, který vyplníte. Posílejte vděčnost každému, komu vypisujete šek, včetně úřadů a veřejných služeb. Děkujte za to, že máte dost peněz k zaplacení těchto účtů. Nahraďte odpor vděčností a sledujte, jak peníze na vašem účtu narůstají.

Překonání nedostatku a omezení
Čím více si budete afimovat hojnost a děkovat za tu, kterou již máte, tím více nečekaných peněz budete dostávat. I když právě teď nevidíte žádný možný zdroj a nemáte ponětí, jak zaplatíte své účty, afirmujte si hojnost i tak. Řekněte: "Děkuji Ti, Bože, za to, že naplňuješ všechny mé potřeby snadno a pohodlně," a pak následujte jakákoli vnitřní volání, jimiž budete vedeni k aktivním činům. Naproti tomu blokem v hojnosti bývá víra, že dobra je jen omezené množství. Pokud nevěříte, že si zasloužíte dobro, budete se cítit provinile, když ho přijmete, protože budete mít strach, že jste o něj připravili někoho jiného. Nekonečné zdroje jsou afirmací, že je dostatek hojnosti pro všechny. Jen proto, že máte hezký domeček a bezpečné vozidlo, neznamená to, že jste sebrali dům a auto někomu jinému. Totéž platí pro všechny vaše ostatní naplněné potřeby.

Můžete se ptát: Ale co lidé bez domova a žebráci? Ti nevypadají, že by měli dostatek. Jak by mohla existovat neomezená hojnost, když tolik lidí finančně strádá?

Tato pozorování jsou pravdivá. Avšak afirmováním chudoby nijak nepomůžete ke zmírnění utrpení. Už nápomocné kroky, k nimž jste vedeni, budou stačit. Můžete se stát bohatými filantropy, kteří darují peníze chudým. Nebo se můžete zapojit do nějaké úžasné dobročinné společnosti. Nebo možná také budete učit druhé, jak si zhmotnit naplnění svých vlastních potřeb.

Jste cenní!
Tady je pravda: Peníze nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou neutrálním předmětem, jemuž lidé vštěpili hodnotu a význam. Lidé o ně soutěžili a zabíjeli se kvůli nim. Trávili čas odloučení od rodin, aby je získali. Ale peníze jsou jen papír a kov s uměle přisouzenou hodnotou.
Hodnota peněz je váš čas. Kolik času vám zabere, než vyděláte peníze, které máte? Ocenění sebe samých vám pomůže ocenit i peníze, které si vyděláte.
Jste velmi cenní! Bůh vás stvořil s láskou, moudrostí a inteligencí. Máte velmi potřebné životní poslání, které můžete naplnit jen vy.

Bez ohledu na to, co jste v tomto životě udělali nebo neudělali, jste cenní!
Bez ohledu na to, co vám kdo řekl, jste cenní!
Na vás záleží a jste potřební!
Zasloužíte si respekt!

Propuštění minulosti
Pocity nezasloužení si mohou také pramenit z minulých životů, kde jste možná coby jeptiška nebo mnich složili sliby chudoby a sebezapření. Nevědomě vás ovšem tyto sliby ovlivňují v průběhu času i dnes. Bohatství ve vás možná vyvolává podezření a ostražitost přede vším kromě skromné soběstačnosti.
I když nevíte, zda jste tyto sliby chudoby složili nebo ne, pomůže vám jejich uvolnění i tak. Vzdát se svých starých slibů chudoby a utrpení vás může rozesmutnit, ale také vám může velmi pomoci. Abyste se oprostili od těchto slibů, udělejte si chvíli o samotě v tichosti a řekněte nahlas nebo v duchu:

"Drahý Bože, Vyšší Já, Ježíši a archandělé Michaeli a Razieli [jehož jméno znamená "Boží tajemství"], jsem připraven/a propustit všechny sebezničující sliby, které jsem vyslovil/a v jakémkoli životě. Žádám vás, abyste ode mě oddělili, sejmuli a rozvázali ode všech slibů chudoby, sebezapření nebo sebeničení. Prosím, aby následky všech těchto slibů byly nyní a navždy vymazány ve všech směrech času pro všechny, jichž se to týká. Amen."

Můžete cítit mrazení nebo chvění, zatímco probíhá uvolňování karmy. To vaše DNA propouští starou potlačenou energii, tak abyste se mohli osvobodit ode všeho, co vás dříve svazovalo a blokovalo. Jako dodatek ke slibům, vaši hojnost v tomto životě mohly ovlivnit také kulturní odlišnosti z minulých životů. V minulých životech bylo společné bydlení ve vesnicích a klášterech, kde vám bylo poskytováno jídlo, nápoje, oblečení i přístřeší. Každý pracoval a o všechno se dělil.
Pro mnohé lidi je toto jejich první západní kapitalistický život, v němž se musejí zaopatřit sami. Pro ty, kteří strávili celé životy dělením se se všemi jako tým, je velmi složité se tomu přizpůsobit. V oněch životech neexistovaly žádné šekové nebo bankovní systémy, poplatky nebo účty. A tak v nich může myšlenka na vlastní finanční zodpovědnost vyvolat negativní reakce! A negativní reakce blokují příliv hojnosti.
Je velmi nápomocné uvědomit si, že i v tomto životě jste stále součástí komunity. Nakonec, máte schopnost zhmotnit si bohatství, a tak se můžete dělit s dalšími, kteří to potřebují. Pokud vám není příjemné zhmotňovat peníze pro sebe, udělejte to pro pomoc, ve kterou věříte! Můžete se stát andělským lidumilem a přispívat svými penězi hodnotným dobročinným organizacím nebo praktikovat "desátky", kdy darujete 10% svého příjmu.

 

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance) překlad: Magda Techetová

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

nahoru

 

4. lekce andělů hojnosti: Rozviňte si bohaté myšlení

Zhmotňování znamená, že si uvědomujete, že všechno a všichni jsou složeni ze životní energie vašeho Stvořitele. Vaše tělo se skládá z čisté, milující a inteligentní energie Boha. Stejně tak i vaše duše, vaše mysl a každý váš další aspekt. Všechno fyzické i nefyzické na Zemi a ve vesmíru také pochází ze stejné energie. Proto je vše láska, čistá láska. Ano, dějí se bolestivé a kruté věci, které nejsou příkladem lásky. Jsme si vědomi i temné energie na tomto fyzickém světě. Ale porozumění obojímu, tedy světlé i temné energii, je základem k tomu, abychom se naučili zhmotňovat.
Ve fyzickém světě existuje dualita, což znamená protiklady. Existuje zde horké a studené, tvrdé a měkké, mokré a suché, láska a strach, zdraví a nemoc, bohatství a chudoba, atd.

Žádný boj ani honba
Mnozí z nás, kteří si pamatují nedualistický svět Nebes, plýtvají velkým množstvím času na snahu bojovat proti dualitám fyzického světa. A tak odháníme dluhy, zranění, strach, atd. Avšak andělé hojnosti nás naučili velmi důležité poselství: Boj proti něčemu znamená, že odháníme energii, která se však přitom rozvíří, a tak naruší naše jinak míruplné životy. Je to podobné starému přísloví: To, čemu kladete odpor, přetrvává.
A tak místo abyste se rozzlobili nebo se cítili frustrovaní kvůli své finanční situaci, soustřeďte se na pozitivní protiklad. (Pobavíme se o tom brzy podrobněji.) Ve zbývajícím čase však věnujte pozornost druhé části této lekce od andělů: Za čímkoli se honíte, to vám bude utíkat.

Honba za penězi nebo čímkoli jiným znamená, že se vám to bude neustále vyhýbat. Nic nechce být pronásledováno, neboť je to děsivá energie. Honba za úspěchem, láskou, štěstím nebo penězi znamená, že hluboko uvnitř se bojíte, že se to možná ani nestane. Tento strach vás vede ke snaze to "zařídit", namísto abyste věřili milující energii, že vám to bude ochotně dáno. Honba je formou nátlaku na něco a vesmír nátlaku odolává. Honba za penězi nikdy nefunguje. Honba znamená, že se bojíte, že svého nedosáhnete jinak než soutěživou energií. Energie strachu v jakékoli formě však blokuje hojnost.

Bůh nás miluje stejně jako každý milující rodič a chce, abychom byli šťastní, zdraví a hojně zajištění. Bůh si přeje pro nás všechny totéž! O ty, kteří žijí v chudobě, protože nerozumí energiím ve vesmíru, je třeba se postarat prostřednictvím těch, kteří jim rozumí. Když prosperujeme, můžeme poskytovat více zdrojů pomoci druhým.

Ekonomika s vámi nijak nesouvisí!
Ego je připoutané k vnějším okolnostem, protože žije obviňováním druhých za své neštěstí. Jedna z věcí, která hojnost blokuje, že právě obviňování druhých a nebo starosti o "ekonomiku". V duchovní pravdě neexistují žádné vnější vlivy. Existuje pouze Božská mysl, láska a duch, které jsou 100% zdravé a hojné - vždy. Pokud se zaměříte na vnější okolnosti jako např. jak druzí lidé utrácejí, budete ovlivněni svým egem namísto svého Vyššího Já a Božského Ducha. Ego je vždy o problémech, nedostatku a nouzi. Vy přece nechcete, aby vám vládlo ego!

Adam Smith, známý jako otec moderní ekonomické teorie, napsal o ovlivňujícím faktoru v ekonomice spis zvaný "neviditelná ruka". Smith a neoklasičtí ekonomové dneška říkají, že trhy se vždy samy vyrovnávají jako výsledek chování spotřebitelů.
Pokud spotřebitelé věří, že není dost peněz, přestanou utrácet a celá ekonomika utrpí. Ale pokud věří v hojnost a utrácejí hojně, celá ekonomika se zlepší. To také platí v individuální rovině. Pokud schraňujete peníze, třesete se kvůli každé koupi a každé minci, budete ovlivněni "neviditelnou rukou" ve svých osobních financích a nikdy nebudete mít pocit, že máte dost peněz. A ať už budete mít v bance sebevětší množství peněz, stejně budete mít starosti o peníze a strach, který vás bude pronásledovat.

Každý den se lidé pouštějí do vlastního podnikání s novými nápady a objevy a jsou velmi úspěšní emocionálně i finančně. Každý den se noví lidé stávají úspěšnými a nejsou nijak odlišní od vás. Když ukazujete prstem na druhé a viníte je za svůj nedostatek hojnosti, vzdáváte se své vlastní síly. Vezměte si ji nyní zpátky a potvrďte si svou autoritu nad svými vlastními zážitky!

Ano, existuje mnoho nespravedlivých a nemorálních mocných lidí, kteří sobecky ovlivňují světovou finanční politiku. Ano, z minimální mzdy se téměř nedá žít a korporace si kupují politický vliv. Ale víte co? Můžete se nad tyto skutečnosti povznést, stát se velmi úspěšnými a využívat své nově získané peníze a vliv k vytváření pozitivních změn v tomto světě! Stěžování si na moc elit nepomůže vám ani nikomu jinému. Ale když se sami stanete vůdcem, jenž žije v integritě a má cit pro etiku, určitě pomoci můžete!

Netrapte se kvůli "soutěžení"
Obdobně jako propouštění starostí o ekonomiku je důležité nepoutat se k "soutěžení". Energie soutěžení je založena na víře, že jedna osoba vyhrává a druhá prohrává. Soutěžení znamená, že zdroje jsou omezené a že není dostatek pro všechny.
Jeden z důvodů, proč se citliví lidé zdráhají zhmotňovat hojnost, je ten, že o ni nechtějí připravit někoho jiného. Existuje nevědomé přesvědčení, že pokud vyhrajete, někdo jiný prohraje. Ale pokud opravdu porozumíte tomu, že je dostatek všeho pro všechny, už si tyto starosti dělat nebudete. Když důvěřujete, že vaše peníze pomohou i ostatním - včetně vaší rodiny, klientů a dobročinných organizací - otevřete stavidla hojnosti.

Vyvarujte se energie závisti
Nikdo vás ve vašem životním poslání nemůže "porazit", protože nikdo jiný ho nemůže naplnit. Není to žádný závod, ani žádná soutěž. Bůh nemá oblíbence. Jste prostě stejně tak milováni a podporováni jako všichni ostatní. Slibujeme! Závidět druhému člověku jeho úspěch znamená říkat Vesmíru: "Jak to přijde, že ona to má a já ne?" Vše, co z této věty Vesmír slyší, je to, že nemáte to, co ona. A Vesmír vám vždy přináší to, co si afirmujete a co očekáváte.
Obdobně se také vyvarujte lidí, kteří mohou žárlit na váš úspěch. Budou se vědomě či nevědomě snažit sabotovat váš pokrok. A nikdy se nedělte o své sny se skeptiky nebo lidmi plnými odporu, kteří se vás budou snažit odradit od cesty kupředu. Energie závisti, ať už vaše vlastní nebo někoho jiného, je pro hojnost vždy škodlivá. Andělé vám chtějí pomoci zhmotnit situace, v nichž vyhrávají všichni. Vyhrajete vy, vyhrají i ostatní. My všichni vyhrajeme!

Andělská slova hojnosti
V naší knize Andělská slova jsme uvedli mnoho příkladů toho, jak lidé zlepšili svou finanční situaci a jiné oblasti svého života prostě tím, že změnili slova, která říkali. Zde je výňatek, který vám s tímto důležitým bodem může pomoci:
Já (Doreen) dostávám mnoho žádostí o pomoc prostřednictvím mých webových stránek, rádiového vysílání a seminářů. Často se mě lidé ptají na andělské odpovědi na otázku, jak vyřešit stresující finanční a pracovní situace. Neustále zjišťuji, že lidé - kvůli svému stresu - používají omezující slova, když svou současnou situaci popisují. Často si nejsou vědomi toho, že používají negativní afirmace (např. "Jsem bez peněz") nebo jiné věty, jimiž si zajišťují, že jejích stresující podmínky budou pokračovat i nadále.

Žena jménem Carolyn vlastnila metafyzický obchůdek v Nova Scotia pět let. V minulosti, kdykoli se jí někdo zeptal, jak jí jde obchodování, odpověděla pokaždé "No, asi nikdy nebudu boháč, ale účty tím zaplatím." Carolyn tuto frázi vyslovila nespočetněkrát již dříve, než zjistila, jaké to má důsledky.
Jednoho dne si povídala s blízkým přítelem o tom, jak by mohl být její obchůdek zlatý důl, když je přece jenom jediný v této oblasti, se spoustou zákazníků a skvělými doporučeními. Přemýšleli o tom, proč tedy její obchůdek neprosperuje lépe? Proč vydělává jen tolik, aby Carolyn mohla nakupovat zboží a platit účty? Carolyn dostala svou odpověď, když se jí jeden zákazník opět zeptal, jak jí jde obchodování. I když už měla na jazyku své klasické "No, nikdy asi nebudu bohatá...", najednou měla vidění a místo toho odpověděla: "Fantasticky! Je to zlatý důl!"  Řekla to s takovým přesvědčením, že sama uvěřila každému slovu. To bylo před rokem a kdykoli se jí od té doby někdo zeptá "Jak jdou obchody?", Carolyn nadále odpovídá, že je to fantastické a že to místo je zlatý důl. V minulém roce její prodej vzrostl o 40 procent jejího původního prodeje... a stále stoupá! Všechno, co Carolyn změnila, byla její slova - místo omezujících tvrzení začala říkat ta, která oplývají pozitivní energií. Její slova vytvořila její zlatý důl.

Slova, která vyslovujeme, mají přímý dopad na naše finance, stejně jako v případě Carolyn. Žena jménem Livia Maris Jepsen prošla podobnou proměnou. Před několika lety si Livia přála zjistit, proč jsou její modlitby a žádosti vždy zodpovězeny "tak akorát" a nikdy více. Například, když potřebovala něco zaplatit, vždycky obdržela přesně takovou částku, jakou žádala, a nikdy ani pár mincí navíc. Nebo když potřebovala nějaký dodatečný čas, aby něco dokončila, vždy dostala přesný čas, který potřebovala k dokončení věci, přesně na minutu... a tak podobně. Jednoho dne Livia navštívila svou velmi úspěšnou a prosperující přítelkyni v domě její matky. Poté, co měly naservírováno vynikající jídlo, zeptala se kamarádčina matka: "Máš dost?" A kamarádka řekla: "Ó ano, mami, mám toho bohatě!" Přesně to potřebovala Livia slyšet! Uvědomila si, že ona vždy žádala a afirmovala si "přesně akorát".
Livia říká: "Když prosíte anděly přesně o tolik, kolik potřebujete, pak přesně tolik také dostanete. Zkuste žádat o hojnost a bohatství a vždy dostanete něco mnohem lepšího, než jste si představovali." Od doby, co změnila svůj slovník, je mnohem lépe finančně zajištěná.

Když při žádosti o hojnost peněz cítíte nepříjemné pocity nebo je vám to nevlastní, ujišťujte se stále, že peníze navíc budete moci dobře využít, třeba i pro dobročinné sbírky, pro pomoc svým blízkým a pro finanční podporu svého Božského životního poslání. Váš zvýšený příjem vám dovolí o to více dávat!

Diana Mey je další žena, která se naučila, jakou moc mohou mít slova nad financemi. Po většinu svého života říkávala: "Nemám dost peněz na..." to či ono. A protože pokračovala v tomto negativním afirmování, stále dokola se ujišťovala, že nikdy nebude schopná si dopřát to, co by chtěla.
Pak začala Diana vidět všude číslo 818 - na hodinách, na účtech, v telefonních číslech i na receptech. Potom našla jeho význam v mé knize Andělská čísla, která popisuje poselství skrývající se pod číselnými řadami. Kniha vysvětlovala, že andělskou zprávou pod číslem 818 je vedení k tomu, aby zůstávala pozitivní ohledně peněz a aby si afirmovala: "Jsem nyní finančně zabezpečená a mám mnoho peněz navíc, které mohu utrácet i darovat."
Diana si začala tuto afirmaci často opakovat a dnes je finančně zajištěna, s bohatstvím peněz navíc, které může utrácet a dávat. Řekla mi: "Dnes se na svět dívám úplně jinak, když přijde na peníze."

Když jsem napsala měsíční sloupek pro časopis vlastníků knihkupectví, dostala jsem mnoho dopisů od lidí v hrozné finanční situaci. Stále mi říkali, že město, ve kterém měli své knihkupectví, nebylo dobrým místem pro podnikání. A tak jsem je požádala, aby užívali pozitivní slova, když popisují ekonomiku ve své oblasti (a také ve světě obecně). (Nakonec, když někdo říká, že je ekonomika špatná, jaký myslíte, že to na něj bude mít vliv?)

Žena jménem Lorraine Mills zjistila, že její negativní afirmace o městě, v němž žila, měly také negativní vliv na její podnik. Když se Lorrain přestěhovala do Japonska ze své rodné Anglie, stále tvrdila, že na jejím novém místě není dostatek zákazníků, kteří by podpořili její podnikání v oblasti holistického léčitelství. Samozřejmě pak podnik Lorraine, který ve Spojeném království prosperoval, začal pomalu upadat. Po několika letech těžkostí se Lorraine plánovala odstěhovat zpět do Anglie. Vytvořila si plán podnikání a vizualizovala si, jak má po svém návratu do Spojeného království plně využívanou praxi. Zajímavé bylo, že právě tehdy jí začali přicházet zákazníci v Japonsku! Lorraine zjistila, že její negativní afirmace o ekonomice v Japonsku bránily jejímu podnikání. Řekla mi: "Afirmovala jsem si, že v Japonsku nemám žádné zákazníky, a to jsem také dostala." Když si vizualizovala úspěch, bylo to jako by se ke vchodovým dveřím její praxe rozvinul červený koberec.

Někdy nás bolestivá situace vede k tomu, abychom se probudili a uvědomili si, jak velkou roli hrají naše slova, podobně jako to objevila Caryn Connolly. Poté, co byla propuštěna ze svého inženýrského zaměstnání, začala lidem říkat: "Jsem nezaměstnaná." Caryn zoufale hledala novou práci, ale bez úspěchu. Pak zjistila, že když neustále vykládá, jak je nezaměstnaná, tak si stále tuto situaci vytváří. Proto přestala tato slova používat a krátce poté jí byla nabídnuta jiný inženýrská pozice, která jí pomohla zaplatit všechny její účty. Caryn říká: "Změnou slov, která jsem užívala sama i při hovorech s ostatními, jsem byla schopna zhmotnit si bohatství velmi rychle a přitáhnout si ho do svého života." Caryn neříkala pozitivní slova ani afirmace. Jednoduše však přestala říkat negativní afirmaci "Jsem nezaměstnaná"... a vše se změnilo.

Hojnost začíná nejprve v mysli
U zhmotňování dostáváte přesně to, co očekáváte, pokaždé a bez výjimky. Nikdy se v historii lidstva nestalo, že by byl člověk bohatý, chudý nebo někde mezi, pokud to dotyčný neočekával nebo se nenacházel v takovém stavu bytí. Někdy se učíme od svých rodičů nebo od společnosti nedělat si velké naděje a udržovat svá očekávání nízko, a tak nikdy nežádáme o víc. Hojnost se zdá být něčím, co se děje jen druhým lidem. Abyste mohli změnit svůj život k lepšímu a propustit negativní návyky z minulosti navždy, je třeba abyste změnili způsob, jakým přemýšlíte a jakým hovoříte. Kromě toho, že si svým myšlením a mluvou nebudete způsobovat problémy, rychle také zjistíte, že pokaždé, když to naopak uděláte, promarníte příležitost. Žádná situace na Zemi nemůže být zlepšena strachováním se nebo stěžováním si, zatímco téměř každá situace může být zlepšena tím, že se na ni podíváme pozitivně.
Proč je to tak? Především proto, že pozitivní náhled na věci uznává, že existuje naděje. Tento pohled nám dovoluje myslet tvořivě a vyřešit problém, namísto prohlášení, že je to všechno ztracené a vzdát se. Naděje a víra jsou kouzelně přitažlivé energie, které přitahují řešení, odhodlání a příležitosti.
Prakticky to znamená, že s pozitivními lidmi se snazší trávit čas než s těmi, kteří tíhnou ke stěžování si nebo jsou přehnaně negativní. Je součástí lidskosti pomáhat lidem, kteří podnikají aktivní kroky ke zlepšení svých životů. A stejně tak i ostatní rádi pomohou nám, když se snažíme dívat se na světlé stránky života. Za těmito praktickými výsledky přitom leží duchovní důsledky našich myšlenek a slov.

Během průzkumu a psaní své předchozí knihy Andělská slova bylo více než jasné, že jak slova, která říkáme, tak i způsob, jakým je říkáme, nesou skutečnou energii. Pozitivní slova mají mnohem vyšší energii než ta negativní, a proto mají také mnohem větší dopad na svět kolem nás. Každé slovo, které vyslovíme, opouští naše ústa rychlostí zvuku. Křišťálové sklo může být na mikroskopické úrovni leptáno zvuky, a tak lze předpokládat, že všechny fyzické objekty, které jsou si na atomární úrovni tak podobné, reagují podobným, ne-li stejným způsobem. Věda prokázala, že naše myšlenky také obsahují energii, a tak lze také usoudit, že pozitivní myšlenky jsou vyšší i ve své energii než ty negativní.

Kdybychom všechny tyto koncepty o energii přijali v nominální hodnotě, vypovídají hodně o tom, jak si zhmotňujeme vše, co si přejeme, a nikoli o tom, čemu bychom se měli vyhnout. Naštěstí pro nás jsou pozitivní slova a myšlenky mnohem mocnější než ty negativní. Proto můžeme okamžitě zrušit jakoukoli ošklivou věc, která k nám míří, tím, že své tvrzení změníme na pozitivní, jakmile si jen svou negativní myšlenku nebo slovo uvědomíme.
Asi nejjednodušším způsobem, jak si představit zhmotňování, je podívat se na to jako na jídlo v metaforickém smyslu (podobně jako avokádový sendvič v první kapitole). Restaurace, v níž jste si objednali toto jídlo, má nejširší menu, jaké si jen umíte představit. Téměř každé jídlo, jaké si lidé vymyslí, je na tomto menu k dispozici. Zní to skvěle, avšak obsluha nemá žádný vlastní názor. Když si objednáte to nejhorší jídlo, ani nemrknou. Stejně tak když si objednáte to nejlepší, opět se vám nedostane žádné reakce; obsluha si prostě přeje vám sloužit na základě jakýchkoli pocitů nebo názorů. Pokud jste si objednali omeletu, když jste přitom chtěli sendvič, předpokládá se, že to, co jste řekli, jste také mysleli. A stejně tak je to i v našich životech.

Specifikace se tedy musí stát naší prací číslo jedna, snažíme-li se dosáhnout nějakého cíle. Nemůžeme kolísat ve svém absolutním přesvědčení, že uspějeme. I když z negativních zážitků rosteme a učíme se z nich, je třeba naučit se disciplíně, abychom měli na paměti, že negativní myšlení je spíše výjimkou, nikoli pravidlem. Téměř každý důvěrně zná pořekadlo: "Buď opatrný na to, co si přeješ." Nikde není toto tvrzení pravdivější než když se snažíme zhmotnit si svá přání, protože nikdy nevíte, kdy dostanete to, na co myslíte. Mohlo by to být dobré, mohlo by to být špatné, ale v každém případě nikdy nevíte, kdy se to objeví.

Většinou přicházejí do našich životů dobré věci; přesto si však čas od času metaforicky objednáme odporné jídlo, které pak dostaneme. Přesto pokaždé, kdy očekáváme něco dobrého, to do našeho života přijde (a nebo něco lepšího). To vás může na první pohled překvapit, protože se vám samozřejmě již stalo, že jste si něco přáli a nedostali jste to. Ale proč? Na dané přání mohlo zapůsobit několik faktorů. Možná jste to nechtěli tak moc, jak jste si mysleli, a tak i když jste to jednou chtěli, později jste si to rozmysleli, i když to už bylo na cestě k vám. Možná jste prostě ztratili naději nebo zaměření a jak se říká, vzdali se pět minut před zázrakem. Nejčastěji jde však o to, že to, co jste si přáli, by neposloužilo vyššímu smyslu vašeho života. V podstatě to tedy pro vás nebylo dobré. Ať se stalo cokoli, je důležité takovou chvíli nepovažovat za pokus o zhmotňování, který selhal. I když nevíte, proč to nefungovalo, buďte si přesto jisti, že k tomu existoval dobrý důvod.

Pamatujte, že očekávání jsou přání. Můžete o něco požádat, ale hluboko uvnitř přitom nečekat, že se to skutečně stane. Rušíte tak svá přání, když lpíte na pesimistických myšlenkách, že vaše přání stejně nejsou uskutečnitelná. Je naprosto nezbytné věřit v možnost splnění toho, co si přejete! Pokud žádáte o zvýšení platu a povýšení v práci, ale hluboko uvnitř pochybujete, že se to stane, vaše pochyby jsou přáním, které blokuje váš pokrok.
Lpění na tom, proč jste nedostali to, co jste chtěli, vám nepomůže v žádné oblasti vašeho života, ani v samotném zhmotnění skutečného bohatství. Je mnohem důležitější se soustředit na budoucnost v jasném a optimistickém světle. Budete-li se udržovat v pozitivním naladění mysli, pomůžete tak zajistit, že do vašeho života přijde to, co skutečně chcete, namísto toho, čeho se bojíte. Musíme strach precizně překonávat, protože my, coby lidské bytosti, jsme velmi nadaní na zhmotňování toho, na co myslíme. Naštěstí pro nás všechny na nás dohlížejí Božské bytosti každou minutu každého dne, a proto nemáme žádný důvod se bát.
Když na to budete pamatovat, můžete pak zapomenout na všechny ty věci, které byste ve svém životě raději neměli, a dovolit si soustředit se na to, co vám slouží. Pokud se necítíte zrovna nejlépe nebo nemáte dobrý pocit ze své situace, je velmi důležité sledovat své myšlenky a slova. Právě když jste na houpačce silných emocí se totiž vaše myšlenky a slova zhmotňují nejrychleji. V těchto okamžicích jste si však také nejvíce jisti tím, co chcete, a proto jste také jasní ve svých požadavcích - což je klíčem k bohatému myšlení.


* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
překlad: Magda Techetová

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

nahoru

 

 

5.lekce andělů hojnosti: Vysoká energie = rychlé zhmotňování

Potřebujete-li rychle peníze (nebo cokoli jiného), můžete své zhmotňování urychlit tím, že zvýšíte úroveň své vlastní energie. Čím rychlejší a vyšší budou vaše vibrace, tím rychleji se vaše myšlenky zhmotní do fyzické podoby. Andělé hojnosti nás učili o nešťastném bludném kruhu, do něhož se všichni dostáváme velmi často: Člověk je ze svého života zoufalý, a pak se zdá zablokováno i všechno ostatní. Je to situace typu "když prší, tak leje"! K překonání této "smůly" je třeba, abyste udělali první krok. A to znamená zvýšit úroveň své energie, tak abyste se mohli spojit s rychlými a vysokovibračními energiemi Vesmíru. Pokud tento krok přeskočíte, neznamená to, že nebudete moci vůbec zhmotňovat. Znamená to však, že to půjde pomaleji, než by se vám to zamlouvalo.

Prakticky znamená zvýšení vaší energie dělat věci, na které se teď možná necítíte - třeba cvičení, očišťování, lepší stravování, dobrý noční spánek, a tak dále. Můžete si pomyslet: "Budu se o sebe lépe starat hned, jakmile dostanu ty peníze a budu se cítit bezpečně." Ale to je velký krok zpět! Naštěstí vám andělé mohou pomoci. Můžete zavolat archanděla Rafaela, jehož jméno znamená "Bůh léčí", aby vám pomohl zhmotnit motivaci, čas, peníze, péči o děti, přepravu nebo jakoukoli jinou podobu podpory, kterou potřebujete, abyste se o sebe mohli starat. Zde je modlitba, která vám může pomoci posílit vaše přání zdravějšího života:

"Drahý Bože a archanděli Rafaeli, pomozte mi, prosím, starat se o mé fyzické tělo. Přeji si cítit se dobře a být vitální a plný/á energie.Uvolněte prosím jakékoli obavy, které možná mám ohledně vyrovnaného života. Posilte prosím mou motivaci ke cvičení, zdravé stravě a skvělé péči o mé fyzické tělo. Děkuji vám a amen."

Zdravé stravování v rámci rozpočtu
Mnozí lidé říkají, že by jedli zdravěji, jen kdyby měli více peněz. Že by si kupovali organické jídlo v obchodě se zdravou výživou. Avšak toto je opět typ myšlení, které je krokem zpět. Jíst zdravě je ve skutečnosti investicí do všeho - včetně vašich peněz.
Pokud nakupujete na místních farmářských trzích, družstvech, farmách nebo si pěstujete své vlastní jídlo, jsou ceny organických potravin srovnatelné s produkty ošetřenými pesticidy. Navíc kvůli zdravotnímu ohrožení nekvalitními potravinami zaplatíte za jejich jedení jinou cestou.
Každý by se měl snažit jíst co nejvíce organické, geneticky neupravené jídlo, tak jak je to jen možné. Budete se chtít ujistit, že vaše ovoce, zelenina a obilí jsou organické. Existuje pověra, že organické jídlo je příliš drahé na průměrný spotřebitelův rozpočet. I když mohou některé trhy požadovat více peněz než v obvyklých obchodech, ceny klesají s tím, čím více lidí se rozhoduje pro organické jídlo. Pokud váš místní trh nenabízí organické produkty nebo jiné doplňky, požádejte prodejce, aby je objednal... a pak si tyto produkty kupujte i nadále, abyste obchod podpořili k nákupu dalších. Farmářské trhy, místní farmy, družstva a vaše vlastní zahrádka jsou nejméně nákladné způsoby, jak jíst ovoce a zeleninu. Navíc tím mnoho získáte s ohledem na ekologii, společnost a vlastní energii, když nakupujete a jíte potraviny, které vyrostly ve vaší oblasti! Mnohé rodiny již nahrazují své trávníky domácími zahradami. Pomyslete na tu zábavu, kterou prožijete se svými dětmi, když spolu budete zahradničit a sklízet vlastní produkty. Můžete snadno pěstovat jídlo také v květináčích na balkoně, pokud nemáte pozemek. Existují také hydroponické rostliny, které nevyžadují žádnou půdu ani sluneční světlo. Každý si může vypěstovat své vlastní dědictví a organické jídlo!

Chůze: Postrčení správným směrem
Jako dodatek ke zdravému stravování vaši energii také velmi zvýší fyzické cvičení. Ne každý se radostně pustí do fitness programu. Mnozí berou cvičení jako něco otravného a bolestivě si vzpomínají na namáhavý tělocvik ze školy, kdy museli uběhnout deset koleček okolo hřiště. Někteří řeknou: "No, vyzkouším ostatní tipy z této knihy, ale tuto část o cvičení přeskočím." Ti, kteří šest měsíců či déle pouze sedí, udělají dobře, když se prozatím vyhnou cvičení jako je aerobik a spíše budou postupně cvičení začleňovat do svého života.
Chůze je bezbolestný způsob, jak jemně uvést cvičení do svého života, a pomůže vám spalovat tuk i kalorie. I když to není aerobik (alespoň pokud nechodíte rychle), pomůže vám to vydat se správným směrem a může vás inspirovat k dalšímu, intenzivnějšímu cvičení.

Program chůze zahrnuje tři aktivity, které můžete přidat ke své denní rutině:

 1. Pokud jedete autem, vždy zaparkujte své auto na vnějším okraji parkoviště. Pokud jedete hromadnou dopravou a je to proveditelné, vystupte z vlaku nebo autobusu o jednu zastávku dříve, než byste obvykle vystoupili. To vám dá příležitosti projít se po okolí a možná vám to také ušetří peníze za parkování.
 2. Choďte po schodech namísto ježdění výtahem. Dost možná se také vyhnete davům a dostanete se do cíle dříve, než kdybyste čekali, až přijede výtah.
 3. Jednou denně si vyjděte na půlhodinovou procházku okolo sousedství nebo oblasti, ve které pracujete. Udělejte to svým pevným pravidlem a vždy to dodržte. Lidé, kteří jedí ještě po večeři, udělají dobře, když si osvojí návyk odejít z kuchyně, z domu a vyjít ven na čerstvý vzduch. Lidé, kteří pracují v domácnosti, pracovníci na směny i ti, kteří pracují mimo svůj domov se mohou procházet ráno, aby nakopli svůj metabolismus a předešli tak přejídání během dne. Někteří by si mohli vzít s sebou do práce pohodlné boty a jít se projít během polední přestávky. Je to přirozený způsob, jak spalovat kalorie a vyhnout se pokušení přejíst se obědem.

Jakmile jednou začleníte cvičení do svého životního stylu, bude to mít efekt vlnění, které nadále bude vytvářet všeobecné zdravé myšlení. Když jste věnovali čas a úsilí svému cvičení, nebudete si chtít svou snahu pokazit dalším přejídáním. Pokud vám váš časový rozvrh neumožňuje procházku, protože se vracíte domů pozdě v noci (nebo se ve svém okolí necítíte bezpečně), projděte se po místním obchodním centru. Jen se nepřibližujte k obchodům s dezerty! Také můžete pochodovat na místě nebo použít běžecký pás na pomalé rychlosti, když se díváte nasvůj oblíbený pořad v televizi.

Který druh cvičení preferujete?
Prosím, nedělejte tu chybu, že byste čekali, až budete mít na cvičení správnou náladu, protože ten den možná nikdy nepřijde. Namísto toho se přimějte k tomu, abyste dělali něco fyzického právě teď. Pokud nechodíte do posilovny, možná je načase s tím začít. Cvičení doma o samotě vyžaduje obrovskou dávku sebedisciplíny - kterou většina z vás nemá, když zrovna začínáme novou dietu nebo fitness program. Vyberte si posilovnu, kde se cítíte dobře, která je blízko vašemu domovu nebo pracovišti, tak abyste tam mohli zajít alespoň čtyřikrát týdně.

Mnozí lidé se stydí začít chodit do posilovny, protože si myslí, že jsou příliš při těle, než aby mohli cvičit v kraťáskách před cizími lidmi. Rozumím této nelogické logice, protože já sama (Doreen) jsem si před lety myslela totéž. Je to podobný pocit jako chtít uklidit svůj dům, než přijde hospodyně, aby si nemyslela, že jste bordeláři. Nespadněte však do této pasti, protože tělocvična je právě od toho, aby vám pomohla zpevnit své svaly a zbavit se přebytečné váhy. Navíc jsem zjistila, že většina lidí, kteří v tělocvičně cvičí - muži i ženy - jsou příliš ponořeni do svých vlastních světů, než aby si všímali těch, kteří cvičí kolem nich. Je velmi důležité, abyste si vybrali činnost, kterou si budete užívat, jinak bude ještě těžší se do cvičení přemluvit.

Až si budete vybírat typ cvičení, popřemýšlejte o svých přirozených potřebách:

 • Jste raději sami? Pak pro vás bude asi nejlepší cvičit doma. Protože však nebudete mít nikoho, kdo by vás do cvičení přiměl, budete muset cvičení začlenit do svého pevného životního stylu. Můžete si ho spojit s druhou aktivitou, která už ve vašem rozvrhu je, například ve dvě hodiny, když bude váš oblíbený seriál, nebo ve čtyři, když bude v rádiu vaše oblíbené vysílání. To se pro vás stane připomínkou, že když nastane čas sledovat svůj oblíbený program nebo poslouchat vysílání v rádiu, nastal také čas vyskočit na trampolínu.
 • Jste raději s dalším člověkem? Pak si můžete užít sporty pro dvě osoby, jako je např. tenis nebo badminton. To může být zcela ideální podobně jako když se se svým parťákem budete nenásilně "tlačit" do cvičení během dní, kdy se vám nebude chtít.
 • Jste rádi ve společnosti mnoha dalších lidí? Pak se vám určitě budou líbit posilovny, aerobik, jóga, bojová umění nebo lekce tance. Na těchto místech máte možnost seznámit se s novými přáteli.
 • Jste raději vevnitř? Pak si vyberte cvičení, která se pořádají v tělocvičnách, studiích, tanečních halách nebo ve vnitřních prostorách jako jsou kryté bazény nebo tenisové kurty - a nebo cvičte doma.
 • Jste raději venku? Pak by vám mohly sedět aktivity jako jsou tenis, jízda na kole, týmové sporty, sjíždění řeky, běh, turistika nebo rychlá chůze.
 • Chcete snížit svůj stres? Pak budete nejšťastnější ve fitness programu, který se věnuje mysli, tělu i duši, jako je například jóga, tai-či nebo horolezectví.
 • Chcete zpevnit své svaly? Ideálním sportem pro vás budou hmotnostní cvičení jako cvičení s činkami, posilovací stroje, jóga, běh na písčité půdě nebo cvičení s gumičkou.

Dále je důležité myslet také na další věci - například váš rozpočet. Některé programy cvičení jako tenis nebo členství v posilovnách mohou vyžadovat velkou část peněz, když platíte členství v klubu, sportovní oblečení nebo boty na cvičení. Když jsem já (Doreen) patřila k členům tělocvičny, používala jsem hlavně eliptický trenažér a činky. Zjistila jsem ale, že by bylo o hodně levnější pořídit si svůj vlastní trenažér a činky a ušetřila bych také peníze za poplatek za měsíční členství v klubu (a vyhnula se také řadám, které se vytvářely až ke schodům). Jiná cvičení  jako je např. rychlá chůze nebo cvičení podle videa nestojí v podstatě nic (ujistěte se však, že máte adekvátní obuv bez ohledu na cvičení, které si vyberete).

Udržujte si svou motivaci
Kolikrát jste se už přihlásili do cvičení, zakoupili nějaké zařízení na cvičení nebo si slibovali, že začnete běhat, jen abyste to po měsíci vzdali? Pokud jste jako většina lidí, pak zřejmě odpovíte: "Až příliš často, než abych si to pamatoval/a."
Cvičení coby důležitá součást jakéhokoli fitness programu je obvykle první věcí, která jde stranou, když se váš časový rozvrh zaplní. Pro některé je nejtěžší začít, ale pak se pro tyto lidi stane cvičení rutinou a začnou si ho užívat natolik, že se ho nehodlají vzdát. Ale pro většinu z nás je vytrvat ve cvičení velmi těžké. Budeme běhat, posilovat a plavat až do dosažení požadované postavy, a pak cvičit přestaneme, ať už z jednoho důvodu nebo z jiného. A když přestaneme cvičit, často se také vrátíme k přejídání. Tentokrát je v plánu udržet si svou zdravou rutinu!

Pamatujte si, že ve cvičení neexistují body, kdy přestat. Nefunguje to tak, že bychom jednou dosáhli dobré postavy a řekli si: "Dobrá, cvičení už stačilo. Teď s tím navždy končím." Zde jsou některé tipy, které vám pomohou vytrvat ve svém programu cvičení. Vyzkoušejte je - opravdu pomáhají!

 • Pokud se vám sport, který jste si vybrali, líbí, budete s ním raději pokračovat. Pamatujte, že najít činnost, která je pro vás ta pravá, může trvat nějaký čas, a tak buďte trpěliví, pokud vám současná aktivita příliš nesedí. Namísto toho, abyste hned úplně skončili se cvičením, vyzkoušejte jiný typ.
 • Zahrňte cvičení do svého dne stejně tak jako každou jinou důležitou činnost. Napište si do kalendáře, které dny budete cvičit. Snažte se být realističtí, až si budete čas na cvičení vyhrazovat, abyste se vyhnuli pocitům frustrace. Také si cvičení plánujte na dobu, kdy máte nejvíce energie (například pokud jste "ranní ptáčata", naplánujte si cvičení na ranní hodinu), a bude se vám cvičit lépe.
 • Nedívejte se na cvičení jako na pouhou možnost. Stejně jako byste si ani ve snu nedovolili nepřijít na důležitou schůzku nebo kontrolu u lékaře, dodržte svůj slib a cvičte pokaždé, kdy je to napsáno ve vašem kalendáři.
 • Pokud začnete sami se sebou argumentovat o tom, proč nemáte na cvičení čas, přestaňte s tím! Nedejte si šanci ani na zvažování toho, že byste necvičili! O sprchování přece také neargumentujete, nebo ano? Samozřejmě že ne! Řekli jste si někdy: "No, nemám čas si česat vlasy nebo čistit zuby" ? Ne. Zařaďte cvičení do této kategorie činností, které přirozeně děláte, jako je oblékání se a péče o sebe.
 • Kupte si nové sportovní oblečení a boty na cvičení. Nic jiného než pocit přitažlivosti vám nedá takový podnět ke cvičení. Tak jako byste nejraději vyrazili do práce v nových šatech, budete se cítit více nažhavení na cvičení, když budete vědět, jak vám to sluší.
 • Odměňujte se za cvičení, ale počkejte s tím až do chvíle, kdy budete mít cvičení skutečně za sebou. Například počkejte se svou večerní svačinkou až poté, co si zacvičíte. Nebo hoďte nějaké peníze do pokladničky pokaždé, kdy budete cvičit, a pak je jednou týdně či jednou měsíčně utraťte pro své potěšení.
 • Modlete se za duchovní vedení při ustalování své motivace dobře se starat o své tělo. Bůh zajišťujte všechny naše potřeby včetně těch emocionálních. Musíme však o pomoc žádat, jak už jsme si řekli v první kapitole.
 • Týmové sporty mohou být velmi zábavným cvičením a rovněž vás udrží motivované. Poptejte se mezi místními komunitami, zda byste se k nim nemohli připojit na volejbal, fotbal nebo softbal.
 • Zvažte, zda si nenajmout osobního trenéra. Tato osoba vám pomůže sestavit fitness program, který bude v souladu s vašimi cíli a potřebami. Trenér vás také bude celým cvičením doprovázet - ať už doma nebo v tělocvičně - aby zajistil, že každé cvičení dokončíte bezpečně a zcela. Jedna má chytrá kamarádka si předplatila svého osobního trenéra na tři měsíce cvičení. Tak si zajistila, že nebude cvičení vynechávat, tak jak to dělala dříve. Navíc dostala velkou slevu díky předplacení. Zkuste se poptat na cenu osobního trenéra v místních tělocvičnách.
 • Cvičení s kamarádem je další způsob, jak si udržet vysokou motivaci, bavit se a mít někoho, s kým můžete mluvit, zatímco cvičíte. Dohodněte se, že nebudete přijímat žádné výmluvy proč necvičit a že budete jeden na druhého dohlížet, abyste si udrželi svůj návyk cvičit.
 • Založte si procházkový klub se svými sousedy. Čtyři nebo pět z vás můžete společně chodit na procházky a přitom udržovat konverzaci. Také se budete cítit bezpečněji, když se budete procházet ve skupině.
 • Naplňujte svůj program cvičení postupně. Nastavte si nižší cíle a buďte trpěliví, zatímco postupně posilujete svou výdrž nebo ztrácíte váhu. Snažte se nesrovnávat s jinými lidmi, s výjimkou případu, kdy vám to pomáhá určovat si své cíle do budoucna.
 • Žádné výmluvy proč necvičit (s výjimkou nemoci nebo zranění) nebudou přijatelné. Jste-li k sobě opravdu čestní ohledně svých důvodů a zjistíte, že opravdu nemůžete cvičit hned ráno, jak jste plánovali, pak přehoďte cvičení na večer. Pamatujte, že výmluvy vaši energii nepozvednou natolik, abyste mohli přitahovat hojnost.
 • Někteří lidé cvičit přestávají, protože to s cvičením přehnali a dostali se na dno. Buďte při tvoření svého rozvrhu realističtí a dodržujte zdravou rovnováhu mezi "příliš málo" a "příliš mnoho" cvičení.
 • Jedete na víkend do hotelu nebo na konferenci? Nenechte si tím svou zaběhlou rutinu cvičení narušit. Tyto věci často přeruší návyk cvičit a mohou úplně pak všechny dohromady úplně zastavit váš program cvičení. Ubytujte se v hotelech, které mají k dispozici posilovny, běžecké pásy, tělocvičnu nebo informace o spřízněných sportovních klubech, které poskytují své služby hostům hotelu.
 • Mnozí lidé zjišťují, že cvičení jako aerobik přímo prýští tvořivými nápady. To souvisí se zvýšeným příjmem kyslíku a produkcí serotoninu. Z toho důvodu si možná vezměte s sebou diktafon nebo papír a tužku, kam si zaznamenáte své nápady, které dostanete. To také posílí vaše odměny ze cvičení.
 • A na konec, pokud je vaše motivace ke cvičení opravdu nízká, vyzkoušejte mou "15-ti minutovou osobní smlouvu". Řekněte si: "Budu cvičit 15 minut. Po této době, když budu mít chuť skončit, skončím. 15 minut cvičení je pořád lepší než nic." A mohu vám čestně slíbit, že po těch 15 minutách budete chtít pokračovat.

Pravidelné cvičení je stejně důležité jako všechny ostatní kroky, které zvyšují úroveň vaší energie, a tak ho prosím nevynechávejte! Pamatujte: cvičení není pouhá možnost!

Andělská detoxikace
Andělé vám mohou pomoci zbavit se všeho a všech, kdo snižují vaši energii. Nezapomínejte, že JAK se pozitivní změny stanou, je na Bohu. Nedělejte si prosím starosti s tím, JAK detoxikovat svůj život, neboť starosti jsou jednou z nejškodlivějších činností, které vás o energii obírají.
Pomyslete na svůj život jako na horkovzdušný balón, který stoupá výš a výš. Která závaží potřebují být vyhozena z balónu ven? Jaká první odpověď vám přišla na mysl? Věřte této odpovědi! Požádejte Boha a anděly, aby vám dodali podporu k pozitivním životním změnám, ale také si pamatujte, že čekat, až budete mít více peněz, abyste se mohli pohnout kupředu, je krokem nazpět. Nejprve podnikněte ony pozitivní změny, a pak se hojnost rozproudí.


* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
překlad: Magda Techetová

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

nahoru

 

 

6.lekce andělů hojnosti: Dělejte, co je třeba!

Zhmotňování hojnosti znamená nést svou váhu a vykonat svůj podíl jako tým s Nebesy. Často se tomu říká "spolutvoření".
Nestačí jen sedět a pozitivně myslet. Ano, pozitivní myšlenky k vám přitáhnou úžasné příležitosti. Ale stále je třeba také projít jejich dveřmi.
Velmi nás rozčilují knihy, které lidi učí, že tajemstvím ke zhmotňování je pouze pozitivní myšlení. To lidem přináší mnoha zklamání! Ztrácejí víru v pozitivní myšlení, protože to nefungovalo tak, jak knihy slibovaly! Skutečné tajemství je, že pozitivní myšlení je pouze jednou z ingrediencí v rámci celého receptu zhmotňování. Ostatní jsou uvedeny v této knize. Také byste nečekali, že upečete vynikající koláč pouze z mouky jako jediné ingredience, avšak spoléhání se pouze na pozitivní myšlení je přesně totéž.

Toto poselství od andělů hojnosti odkazuje na to, že je třeba dělat i naše vlastní lidské kroky. Například: Abychom mohli napsat tuto knihu, museli jsme si sednout a fyzicky tato slova napsat. Kniha se nezhmotnila jen tak zázračně z nějakého obláčku z Nebes. Bez ohledu na to, jak moc jsme si představovali dokončenou knihu, a na to, jak pozitivní jsme měli myšlenky, tyto stránky by tu nebyly, kdybychom neuskutečnili fyzické lidské kroky v podobě vlastního psaní. A toto psaní také znamenalo říct Ne všemu odrazování ega, které se nás snažilo zdržovat od dokončení knihy.

Odkládací taktiky
Andělé nás učili o způsobech, jakými se nás ego snaží zdržovat od našeho životního poslání. Andělé tomuto procesu říkají "odkládací taktiky".
Odkládací taktiky jsou jakékoli chování, které vás obírá o čas a energii, kvůli němuž pak nemáte dost času ani energie na to, abyste se soustředili na své skutečné priority. Odkládací taktiky jsou obvykle taková chování, která vás neodolatelně bez ustání zaměstnávají, a tím kompenzují vaše obavy.
Těmi nejčastějšími jsou:

 • Přejídání
 • Zneužívání návykových látek
 • Návykové surfování po internetu
 • Nutkavé nakupování
 • Dělání si starostí

Dobrá péče o sebe samé zahrnuje také to, že se minimálně jednu hodinu denně, bez výjimky, budete odevzdaně věnovat svým vášním, prioritám a životnímu poslání (což je obvykle vše jedno a to samé). K tomu je třeba mít odvahu postavit se svým závislostem a jiným odkládacím taktikám. Pokud jste nad svou závislostí zcela ztratili kontrolu, vyhledejte odbornou pomoc, včetně online nebo osobních bezplatných setkání v podpůrných skupinách jako jsou Al-Anon a Anonymní alkoholici. Tato setkání 12 kroků jsou téměř pro každou závislost včetně poruch přijímání potravy, nutkavého utrácení, spoluzávislých vztahů a zneužívání návykových látek. Mnohá z těchto návykových chování obvykle vycházejí z pokusů dosáhnout většího štěstí a míru. Ego vám namlouvá, že když si dáte ještě jednu sklenku alkoholu, ještě jednu cigaretu, koupíte jedny další šaty, navážete ještě jeden nový vztah, atd. atd.... pak budete konečně šťastní a v míru.

Buďte k sobě upřímní a přiznejte si, že vám ve skutečnosti vaše odkládací taktika pomohla k přesnému opaku a vaše štěstí, zdraví i životní poslání pouze narušila. Promluvte si se svou odkládací taktikou a rozlučte se s ní. Buďte ochotní si odpustit a odpustit také všem, kdo vám tuto odkládací taktiku umožnili.

Každý zážitek, který jste kdy prožili, vám posloužil jako učitel i jako příležitost se něco naučit a vyrůst. A tak všechny odkládací taktiky, ve kterých jste uvízli, vás mohly také něco naučit a přinést vám požehnání, i když je v nich třeba teď nevidíte.
Účelem odkládacích taktik je zdržovat vás od pohybu kupředu. Představují způsob, jakým se vás vaše nevědomá mysl a ego snaží ochránit přes zklamáním a odmítnutím, s respektem k vašim snům. Odkládací taktiky umožňují vašim snům, aby stále setrvávaly ve stavu možného naplnění, aniž byste přitom museli čelit bolesti v případě, že by se nesplnily, kdybyste se za nimi vydali.

Zariskujte a překonejte strach
Neustále odkládáme aktivní kroky, protože naše ego nám namlouvá, že jít za svými sny je nebezpečné. Říká, že selžeme, že budeme zesměšněni nebo odmítnuti, a že možná přijdeme o všechno a o všechny. Ale naše sny, podobně jako lístky do loterie, mohou uspět jedině tehdy, když jim dáme šanci a vsadíme si na ně. Pravdou je, že každý úspěšný člověk prožíval a stále prožívá pocity nejistoty. Nikdo nemá rád selhání nebo odmítnutí! A přesto všichni úspěšní lidé museli podniknout citový, finanční a někdy i fyzický risk k tomu, aby si své sny naplnili. Maloobchodníci musejí riskovat své peníze, když otevírají nový obchod. Autor knih musí riskovat odmítnutí a ztrátu času, který strávil během mnoha hodin psaním a rozesíláním svých materiálů nakladatelstvím. Umělec riskuje ponížení, když ostatní neocení jeho dílo. A aktivisté riskují, že budou označeni za konspirační teoretiky, negativní nebo paranoidní, protože promlouvají o sociálních problémech otevřeně.

Hra na jistotu vás v životě nikam nedostane. Hra podle pravidel vám v životě nepřinese žádnou jedničku s hvězdičkou. Na Nebesích není nikdo, kdo by neustále hodnotil každý váš čin.

Na cestě zhmotňování budete zažívat nezdary a chvíle, které nebudou příjemné. I my jsme museli přetrpět mnoho lidí, kteří se nám vysmívali nebo hůř. Být veřejně známí znamená i být otevření domácím kritikům.
Ale víte co? Každý z těchto zážitků byl pro nás cennou životní lekcí. A pro vás je to tímtéž. Pokud vás někdo kritizuje, znamená to jen, že on nebo ona mají mnoho přebytečného času, kterým plýtvají na souzení druhých. Tento čas by daná osoba mohla věnovat svému vlastnímu životnímu poslání, nemyslíte?

Každý den věnujte alespoň jednu hodinu realizaci svých snů. Nezáleží na tom, co děláte, ale jen na tom, že děláte něco - cokoli - pro své sny... a hojnost pak bude přirozeně následovat.

 

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
překlad: Magda Techetová

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

nahoru

 

 

7.lekce andělů hojnosti: Vizualizujte si úspěch

Andělé hojnosti mají za úkol přinést do světa mír tím, že eliminují stres pocházející z nedostatku a omezení. Tito andělé podporují náš životní úděl tím, že nám pomáhají vizualizovat si naše přání. Vědí, že co si představujeme, to také dostaneme, a tak nám jemně připomínají, abychom si udržovali pozitivní, láskyplné obrazy, které si skutečně přejeme zhmotnit. Především z tohoto důvodu nás andělé vyzývají k tomu, abychom se drželi stranou od obrazů a filmů, které obsahují negativitu nebo násilí. Andělé chtějí, abychom se dívali na věci, které nám přinášejí radost, nikoli bolest. Naštěstí je vizualizace pozoruhodně jednoduchá k vysvětlení i praktikování. I když může být vizualizace prováděna i složitě, můžeme vás ujistit, že nejčastěji je to něco, co už dávno děláte.

Kouzlo představivosti
Jak už jsme zmínili dříve, my všichni jsme se narodili se silou představivosti; někteří z nás pouze zapomněli, jak ji používat. Zvažte skutečnost, že děti mají mnohem pozoruhodnější schopnost představivosti ve srovnání s dospělými. Je to proto, že jsme se nechali postupně ošálit "skutečným světem"? Nebo jsme snad mohli zapomenout, že náš svět není jediný "skutečný" v této existenci? Když zapomeneme nebo popřeme, že kouzla existují, přímo si tím omezíme své zážitky v našem moderním světě. Umíme samozřejmě porozumět argumentům, které mnozí lidé užívají, jako např. že nemají čas na takové dětinské nesmysly. Další budou argumentovat tím, že problémem je ekonomika, nebo že jim v něčem brání jejich rodina. I když to může být ve fyzickém světě pravda, jejich nedostatek času má více co do činění s tím, že se nechali ošálit "skutečným světem" natolik, že nedokážou pochopit, že by mohl existovat ještě jiný. Rovněž odmítají využívat své prostředky, jimiž by si mohli více času zajistit.

Vizualizace je prostě metoda, při níž vyvoláváte obrazy ve své mysli. Ano, tak je to jednoduché. Představte si to, co jste měli dnes na snídani v co největších detailech. Vizualizujte si nádobí, které jste použili a příbory, jimiž jste jedli. Představte si vzhled, vůni i chuť tohoto jídla. Dokážete skutečně toto jídlo vidět ve své mysli? Je to téměř tak skutečné, že byste to mohli ochutnat? Gratulujeme! To je vizualizace. Nerozčilujte se, pokud se vám nepodařilo si jídlo představit v takových detailech, jaké jsme popsali v tomto cvičení. Tato technika potřebuje ke svému zdokonalení praxi. Praktikování může vyžadovat nějakou práci, ale považujte to za trénink pro své nové zaměstnání: zhmotňování si svých přání - a to ne jen tehdy, kdy něco chcete nebo potřebujete, ale v každém okamžiku každého dne. Ve skutečnosti téměř neustále vizualizujete a zhmotňujete a vždy tomu tak bylo. Stejně jako každou novou dovednost si můžete zlepšit i svou schopnost vizualizace. 

Jednou z metod, jak si své dovedosti vypilovat, je dívat se na nějakou věc, a pak zavřít oči a v mysli si ji vybavit. Otevřete oči, znovu se na věc podívejte, a pak je zavřete a představte si tu věc, a tak pořád dokola, dokud se nebude vaše vnitřní vize shodovat s fyzickým vzhledem dané věci. Čím více detailů jste schopni v mysli vidět, tím lépe.
Neprotestujte prosím tím, že "nejste vizuální typ", protože to není pravda. Každý má vrozené schopnosti vizualizace. Ve skutečnosti je nejlepší cestou, jak vyjasnit své vize, afirmovat si: "Jsem velmi vizuální." Vždy si afirmujte to, co si přejete, namísto stěžování si na to, čeho se vám zdánlivě nedostává. Afirmace dobro přitahují, zatímco stížnosti ho od vás odpuzují. Pokud jste z jakéhokoli důvodu nespokojeni s úrovní detailů své vizalizace - nebo své schopnosti představit si mentální obraz toho, čeho si přejete dosáhnout - je načase začít na tom pracovat. Toto je technika, kterou si budete přát dokonale zvládnout, ještě než budete pokračovat dále. Chápeme, že i když toto cvičení, které jsme popsali, může být jednoduché, může vás také stát nějaký čas. Rovněž může být těžké začlenit do vašeho už tak nabitého rozvrhu další aktivitu. Avšak zvažte během plánování svého rozvrhu následující body:

 • Zaprvé, tuto techniku můžete cvičit téměř kdekoli. Vizualizace během řízení auta může být samozřejmě nebezpečná, ale rozhodně ji můžete vyzkoušet během oběda. Můžete se věnovat cvičení vizualizace, zatímco čekáte na telefonu nebo sledujete televizi. Můžete ji cvičit i v době, kdy ležíte v posteli; dokonce pak pro vás bude snazší se uvolnit a usnout. 
 • Zadruhé, odměna za zvládnutí této techniky může být vskutku mimořádná.

Důvod, proč vás vybízíme k častému praktikování vizualizace, je jednoduchý: Jste-li spokojeni se zvládáním detailů při vizualizaci, bude pro vás tato technika mnohem snazší. Nebudete se už zdržovat přáním, abyste to uměli lépe. Kromě toho, kvalita vaší vizualizace úzce souvisí s tím, jak dobře se vám daří zhmotňovat. Když si přejete zhmotnit nějakou velmi specifickou věc, samozřejmě budete potřebovat hodně detailů. Pokud víte, že si přejete Chevrolet Corvettu '58 a ne '57, budete si muset vytvořit mnohem specifičtější obraz než většina lidí. Obdobně, když si zhmotňujete vysněný domov nebo kariéru, potřebujete dosáhnout co nejkonkrétnějšího obrazu ve své mysli.

Na druhou stranu "nastiňování řešení" je pro zhmotňování blokem. Nastiňování řešení znamená, že říkáte Bohu, jak vám má pomáhat, a snažíte se kontrolovat způsob, jakým mají být vaše modlitby zodpovězeny. Vizualizace znamená povznést vaše očekávání, ale nezasahovat do výsledků zhmotňování svým strachováním se a snahou o kontrolu. Je-li to etické a míruplné, nezáleží na tom, jak se vaše modlitby zhmotní... ale že se zhmotní! Navíc, někdy máme své představy nastavené mnohem níže, než si pro nás Nebesa přejí. Jako každý milující rodič si Stvořitel přeje jen to nejlepší pro vás i pro všechny ostatní. Velmi se nám líbí tato modlitba, zmíněná také v prvním poselství, která eliminuje strach z toho, že požádáte o něco "špatného":
"Toto, Bože, a nebo něco lepšího."

Vizualizujte si všemi smysly! Když se budete sami na sebe dívat jako na bohaté, ciťte ten pocit také ve svém těle. Představte si ten pocit naprostého bezpečí. Soustřeďte se na něj a požádejte Nebesa, aby vám pomohla se takto cítit vždy. Pamatujte, že všechny modlitby jsou vždy zodpovězeny, včetně vaší modlitby za bezpečí a jistotu.

Z našich zkušeností se zdá, že lidé si dělají až zbytečné starosti, že udělají něco špatně. Zcela upřímně, jediná špatná věc, kterou může člověk udělat se vším respektem ke zhmotňování, je ani to nezkusit. Když lidé zapomínají, že mají tuto moc, pak tíhnou k negativitě a náhodně si zhmotňují všechny možné věci, které nikdy skutečně nechtějí. Pomyslete například na člověka, kterému se říká "strašpytel" - což je osoba, která si dělá starosti až příliš, a to i bezdůvodně. Nepochybně jste ve svém životě někoho takového už potkali. Nešťastnou skutečností u těchto osob je ta, že i když mohou mít ty nejlepší záměry, neustálé strachování se k nim nevyhnutelně přitahuje mnohé věci, kterých se bojí. Kdyby si tohoto faktu byli vědomi, vyhýbali by se přehnanému strachování téměř bez výjimky.

Nástroje vizualizace
Někteří lidé považují za velmi nápomocné fyzické obrázky. Jste-li mimořádně vizuální osobnost, může pro vás být užitečné pořídit si nástěnku z nejbližšího papírnictví a vystavit si na ni obrázky věcí, jež se snažíte si zhmotnit. Nebo si můžete takovouto "nástěnku snů" vytvořit z archu papíru velikosti plakátu, na který nalepíte obrázky a slova, která představují vaše přání. Tyto vizuální nástroje vám pomáhají dosáhnout dvou cílů: za prvé vám pomáhají pamatovat na přesný vzhled toho, co si přejete, s velkou přesností, a za druhé vám připomínají, že máte zůstat soustředěni na to, co chcete. Když jde o vizualizaci a zhmotňování, nejlepší, co můžete udělat, je zaměřit se na danou věc stejně jako laserový paprsek.

Když si vizualizujete to, co si přejete nebo co potřebujete, nacházíte se v procesu zhmotňování. Opravdu to může být tak prosté a nenucené. Čím více se soustředíte, tím více se můžete dobře naladit přesně na to, co vám do vašeho života přijde. Když mluvíme o onom nevypočitatelném předmětu jménem štěstí, ve skutečnosti hovoříme o zhmotnění. Znamená to tedy, že vyhrajete v loterii, když si to zhmotníte? Možná, ale obvykle to tak není. Spíše zde diskutujeme to, co lidé typicky přisuzují náhodě - například když dostanou poštou nečekaně vyplacené peníze od své energetické společnosti. Věřte nebo ne, to je přesně ten typ věcí, které se lidem typicky dějí, když si začnou zhmotňovat hojnost. Někteří dostanou poštou anonymní šeky, nebo třeba dar od dávno ztraceného příbuzného, avšak podstata je všude stejná. Lidé třeba dostanou menší vedlejší zaměstnání zrovna v době, kdy potřebují peníze navíc. Samozřejmě, člověk si může zhmotnit podstatně více peněz než jen tyto drobné výplaty. Protože je tato hojnost darem od vesmíru, skutečná částka není nijak omezena.

Jak tedy člověk dosáhne masivní podpory skrze vizualizaci? Jednoduše: sněte ve velkém!

Pokud chcete být výkonným ředitelem společnosti, nežádejte o práci v podatelně; žádejte o vysokou pozici. Samozřejmě, třeba ji možná ani nedostanete, zatímco práce v podatelně by byla jistá, ale šance na úspěch tu je a stojí za ten risk. Úplně stejný princip se uplatňuje i zde. Chcete-li si zhmotnit svou knihu jako bestseller, pak bude nejlepší začít si vizualizovat sebe samé jako úspěšné autory. Potřebujete se skutečně vidět, jak píšete knihu, nacházíte vydavatele, schvalujete návrh obálky a všechno ostatní, co je s dosažením tohoto snu spojeno. Rovněž je třeba pohlédnout s respektem na to, jak se vidíte po dokončení knihy. Opravdu si dokážete sami sebe představit, jak ji nabízíte v televizi, jak píšete články a jezdíte na cesty? Fantastické! Pokud ne, pak si potřebujete nadále procvičovat vizualizaci těchto věcí v co největších detailech, jaké jsou jen možné. Tentýž vzor ve vizualizaci budete užívat všude bez ohledu na to, jaký sen si přejete zhmotnit. Opravdu potřebujete věřit v ten nejlepší možný výsledek. Je to potřeba, protože vysíláte objednávku k Vesmírnému šéfovi a nepřejete si, aby se vám vrátila špatná nebo nekompletní. Čím větší je váš sen, tím větší vyžaduje specifičnost.

Čím více vizualizaci využíváte, tím snadnější se pro vás stává. Může vám to zprvu znít příliš jednoduše, obzvláště pokud jste předtím vyzkoušeli techniky, které jsme dříve představili v této knize. Zní to až příliš snadno pouze sedět a představovat si sebe samé v nádherných situacích, kde nejsou žádné problémy. Kdybyste usoudili, že k tomu není třeba žádného zvláštního úsilí, byla by to pravda. Pro některé lidi je to jednodušší než pro jiné, avšak každý může dosáhnout stejné úrovně odbornosti.Skutečné praktikování vizualizace je tak jednoduché, že ji téměř všichni využívají každý den. Co může zabrat nějakou práci, je vypracovat své vizualizace na úroveň takových detailů, jaké jsou potřebné k získání přesně toho, co byste chtěli. Samozřejmě si ve svých vizualizacích můžete vystačit s "dostatečně dobrým". To vlastně dělá každý. I když vždy bude existovat prostor pro další vylepšení, v určitém bodě si budete moci říct, že jste spokojeni s dosaženou úrovní, a pak zkusit vizualizovat vážněji a zhmotnit si něco bez pouhého "cvičení".

Když vizualizujete, je důležité pamatovat na to, že jen proto, že se něco nevyvedlo, neznamená to, že to tak musí být vždy. Jistě, mít náhradní plán je vždy dobré, ale vaše vizualizace budou vždy těmi nejlepšími scénáři. Samozřejmě v tomto světě existují i další lidé s jejich vlastními cíli a ambicemi a někteří z nich nemusejí být tak ohleduplní a milí jako vy, když dojde na soutěžení. Ale tito lidé jsou svými vlastními problémy a vy nemusíte neustále myslet na eventuality. Pokud se jejich machinace dostanou do konfliktu s výsledkem vašeho zhmotňování, prostě věřte, že mají svou karmu a odevzdejte vesmíru všechny negativní myšlenky a emoce, které vůči nim pociťujete. Záležitost manifestace je celá o pozitivitě a tak prostě nemáte čas na to, abyste myšlenkově lpěli na negativních lidech a situacích.

Abychom vám dali stručný příklad toho, jak mocný je prostředek vizualizace, dočasně se vzdálíme od tématu zhmotňování hojnosti a zabředneme do říše zdraví. Protože jsou tyto oblasti v našich životech úzce spojeny, doufáme, že malou odbočku uvítáte.

Grant: Blízké přítelkyni mé ženy několik let zpátky diagnostikovali rakovinu. To je samo o sobě traumatizující, ale protože tato žena byla také profesionální tanečnice, znamenala pro ni ztráta jejího fyzického zdraví také ztrátu hlavního zdroje příjmu. Jakkoli skvělé mohou taneční společnosti být, nejsou známy tím, že by svým členům poskytovaly zdravotní pojištění. Proto si tato dobrá a talentovaná osoba opravdu nemohla dovolit být nemocná. Jak týdny a měsíce postupovaly, byla na tom hůř a hůř, dokud jí lékaři doslova neřekli, aby se již postarala o urovnání všech svých záležitostí. Než aby však upadla do deprese, rozhodla se změnit směr svého života a odmítla přijmout skutečnost, že by měla zemřít. Začala si sama sebe představovat jako dokonale zdravou. Cítila, jak tančí, slyšela povzbuzování publika a vizualizovala si samu sebe, jak stárne. Její víra během tohoto léčení byla tak silná, že nikdy nevěřila v jinou možnost. Jak jste si asi domysleli, zanedlouho se z této domněle závěrečné fáze rakoviny zcela uzdravila. Rakovina se jí už nikdy nevrátila a nezdá se, že by měla. Jen proto, že to s ní lékaři vzdali, neznamenalo to, že by to měla udělat také. Síla tohoto léčení byla ohromná nejen co do rozsahu, ale také do svých důsledků, včetně těch, které zahrnovaly přitahování hojnosti. To nejpozoruhodnější na tom všem bylo, jak naprosto nenucené a snadné to bylo. Skrze naprostou víru a bez sebemenší tvrdohlavosti se dokázala tato žena osvobodit od rakoviny jednou provždy. Pomyslete na to, o kolik snazší může být být vytváření hojnosti v našich životech. Když může vizualizace a zhmotňování vykonat něco tak úžasně mocného, proč by si lidé měli kdy myslet, že si nedokážou najít lepší práci, dosáhnout povýšení nebo začít vlastní podnikání?
Moc vizualizace je omezena pouze vírou člověka, který tento prostředek využívá. Když dokážete něco vidět, jak se to děje, pak se to dít bude. Proto také můžete vidět, že s větší dávkou představivosti vzroste i váš potenciál ke zhmotňování. Z tohoto důvodu by každé cvičení ke zvýšení vaší představivosti mělo být bráno se vší vážností univerzitního vzdělávání.
Prosté a potěšující aktivity, jako je například čtení fantasy a sci-fi příběhů nebo hraní počítačových her, kde máte vlastní roli, vám může přinést velký prospěch při rozvíjení představivosti. Samozřejmě, tak jako se vším, je důležité využívat tyto prostředky s mírou. Nikomu by neprospělo, kdybyste trávili veškerý čas polapeni ve fantastickém příběhu. Avšak při rozumném užívání vám mohou knihy i hry pomoci rozvinout si neomezený smysl pro možnosti a zázraky. Přesně toho byste měli dosáhnout.

Možná by vás zajímalo, zda je možné využít sílu vizualizace pro nějaké negativní účely. Nakonec existují lidé, kteří nemají na srdci to nejvyšší dobro pro lidstvo a mohli by se na nás pokoušet vyvíjet nátlak, ať už duševní nebo fyzický. Naštěstí pro nás ostatní je odpovědí velmi důrazné Ne. Negativní myšlenky, slova a energie nesou mnohem méně energie než ty pozitivní. To znamená, že i když je teoreticky možné, že by někdo chtěl zhmotňovat něco negativního, je pravděpodobnější, že síla nás ostatních, kteří si vizualizujeme pozitivní změny pro svět, by to negativní naprosto přemohla.

V knize Andělská slova jsme použili grafy k ukázce porovnání, jak slabá negativita je. Je životně důležité se naučit, jak malou moc negativita má, abychom se jí nebáli. Když se vzdáme negativitě, zvyšujeme její moc a ironicky si z ní děláme věc, které bychom se měli bát. Když si v první řadě uvědomíme, jak malou moc negativita má, můžeme ji ignorovat nebo se jí vysmát, a tak omezit její moc ještě více. Jedna jednoduchá modlitba za mír, léčení a hojnost pro nás všechny je víc než dostatečná k přemožení jakýchkoli negativních plánů, které by někdo mohl spřádat.

Jakkoli v rozporu se to může zdát, je samozřejmě možné trávit vizualizací našich cílů až příliš mnoho času, na úkor času, který bychom potřebovali k jejich dosahování. Jak už jsme uvedli dříve, celá záležitost zhmotňování hojnosti je Božskou úmluvou. To znamená, že se musíte angažovat na svém podílu. Zhmotňování hojnosti si můžeme usnadnit tím, že změníme věci, které již děláme, v něco efektivnějšího. Musíte si však dovolit přijmout příchozí hojnost tím, že si pro ni připravíte prostor. Budete potřebovat práci, vlastní podnik nebo nějaký tvořivý projekt, který budete moci prodat pro peněžní zisk. I když je velmi hezké mít soukromou sbírku básniček nebo náčrtky na ubrouscích, pravděpodobně vám ani jedna z těchto činností nepomůže k bohatství, dokud nejprve nezajistíte, aby vaše texty byly čteny a náčrtky viděny světem. Pokud máte z jakéhokoli důvodu pochybnosti o své práci, vlastnění podniku nebo dovolení světu posuzovat vaše tvořivé projekty, budete se nejprve potřebovat prokousat těmito bloky, než budete moci pokračovat.

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
překlad: Magda Techetová

Zdroj textu: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/And%C4%9Bl%C3%A9%20hojnosti

nahoru

 

 

LinkaLinkaLinka

 

Přitahování hojnosti podle Louise L. Hay

"Žádnou věc si do svého života nepřitáhnete nenáviděním jejího nedostatku. Ve skutečnosti myšlenky posedlé nedostatkem podporují tento nedostatek a opakovaně ho vytvářejí. Vypište si na papír všechno, čemu nyní věříte, např: „Nemám peníze“, „Nikdo mě nemiluje“, „Jsem sám/sama“, „Mám smůlu“, „Dobro mi nenáleží“ apod. Pak vedle každého z těchto přesvědčení napište opačné tvrzení. „Mám vždy dostatek peněz na všechno, co potřebuji.“, „Jsem milován/a.“, „Mám kolem sebe mnoho úžasných a láskyplných lidí.“, „Štěstí je mi nakloněno.“, „Zasloužím si dobré věci stejně jako všichni ostatní.“ To jsou vaše afirmace, které vám mohou pomoci ke změně. Chcete-li změnit svůj svět, změňte své myšlení. Jakmile změníte své myšlení, změní se i to, co si jím přitahujete do života. Vaše myšlenky tvoří váš svět."

 

Zdroj textu: https://www.facebook.com/154754887945425/photos/a.175058935915020.47001.154754887945425/664791283608447/?type=1&theater

 

LinkaLinkaLinka

 

Žehnejte své práci láskou

Možná jste v zaměstnání, kde se cítíte zaklíněni, nebo svou práci nenávidíte, případně pracujete jen pro výplatu. Rozhodně existují věci, které můžete udělat pro nastolení pozitivních změn. Tyto myšlenky mohou působit příliš jednoduše nebo hloupě, ale já vím, že fungují. Viděla jsem nespočet lidí, kteří změnili svou pracovní situací k lepšímu.

Nejsilnějším nástrojem ke změně jakékoli situace je požehnání láskou. Ať už pracujete kdekoli a ať to místo vnímáte jakkoli, požehnejte mu láskou. Myslím to doslova. Řekněte: "Žehnám své práci láskou."
A u toho nezůstávejte. Žehnejte láskou: budově vašeho pracoviště, vybavení té budovy, svému stolu, pokud nějaký máte, pultu, pokud za nějakým pracujete, strojům, které případně používáte, výrobkům, zákazníkům, lidem, se kterými pracujete a lidem, pro které pracujete a čemukoli dalšímu, co s touto prací souvisí. Udělá to zázraky.

Pokud máte s některým ze spolupracovníků problém, změňte situaci pomocí své mysli. Použijte afirmaci: Mám skvělé vztahy se všemi v práci, včetně _________. Pokaždé, když si na toho člověka vzpomenete, afirmaci opakujte. Budete udiveni, jak se situace zlepší. Možná vyvstane řešení, které vás dřív nenapadlo. Řekněte, co říci chcete, a nechte Vesmír přijít na to, jak s tím naloží.

Pokud si chcete opatřit nové zaměstnání, tak kromě žehnání současné práci přidejte afirmaci: Přepouštím tuto práci s láskou dalšímu člověku, který tu bude rád. Ta práce pro vás byla v té době ideální. Byl to skvělý odraz vašeho smyslu pro vlastní cenu. Nyní rostete směrem  k novým věcem. Nyní je vaše afirmace: Vím, že existují lidé, kteří hledají přesně to, co jim mohu nabídnout. Nyní přijímám práci, která zužitkuje mé kreativní nadání a schopnosti. Tato práce je hluboce naplňující a je pro mě radostí jít každý den do zaměstnání. Pracuji s lidmi a pro lidi, kteří mě oceňují. Budova je světlá, jasná, vzdušná a plná entuziasmu. Je na ideálním místě a vydělávám si v ní dobré peníze, za které jsem hluboce vděčný/á.

Pokud svou nynější práci nesnášíte, vezmete si s sebou ten pocit nenávisti. I pokud seženete nové, dobré zaměstnání, budete ho brzy nenávidět také. Na nové místo si přinesete pocity, které máte nyní. Pokud žijete ve světě nespokojenosti, najdete nespokojenost všude, kam vkročíte. Musíte své vědomí změnit teď a až pak uvidíte ve svém životě pozitivní změny. A až do vašeho života vkročí nová práce, bude dobrá a vy ji oceníte a bude se vám líbit.

Pokud jste byli vychováváni ve víře, že musíte "tvrdě pracovat", abyste si vydělali na živobytí, nechte ten pocit odejít pryč. Použijte afirmaci: Práce je pro mě snadná a zábavná, popřípadě Baví mě všechna práce, kterou dělám. Opakujte si to, dokud se nezmění vaše vědomí. Dělejte to, co milujete, a peníze přijdou. Máte právo si vydělávání peněz užívat. Účastnit se příjemných aktivit je vaše zodpovědnost vůči Životu. Až najdete způsob, jak dělat to, co vás baví, Život vám ukáže cestu k prosperitě a blahobytu. Skoro vždy je taková aktivita hravá a radostná. Naše vnitřní vedení nám nikdy nedává "kdyby". Účelem života je hrát si. Když je práce hrou, je zábavná a hodnotná. Negativní postoje v pracovních záležitostech vytvářejí jedy v těle.

Pokud vás vyhodili, prosím, zbavte se co nejdříve hořkosti, protože hořkost vám nic dobrého nepřinese. Často si afirmujte: Žehnám svému bývalému nadřízenému láskou. Z toho vzejde jen dobro. Nyní přecházím do lepšího období. Jsem v bezpečí a všechno je v pořádku. Potom použijte afirmaci pro vytvoření lepší práce.
Nejde o to, co se nám přihodí, ale jak to zvládneme. Pokud vám Život dá citróny, udělejte si z nich limonádu. Pokud jsou ty citróny shnilé, vyjměte z nich semínka, zasaďte je a vypěstujte nové citróny. Nebo můžete vyrobit úrodný kompost.

Někdy, když se dostaneme blízko ke splnění svých snů, vyděsíme se, že dostaneme to, co opravdu chceme, a začneme sabotovat sami sebe. Je těžké si to představit, ale činíme to v mylné snaze se chránit. Přestěhovat se, mít ideální práci, vydělávat opravdu dobré peníze, může být děsivý podnik. Co když neuspěji? Co když mě nebudou mít rádi? Co když nebudu šťastný/á?

Tyto otázky představují tu část vašeho já, která se velice obává naplnění svých snů. Často je klíčem k našim obavám naše vnitřní dítě. Nastal čas být k sobě velmi milující, trpělivý a jemný. Ujistěte své vnitřní dítě, že je vše v pořádku, milujte ho a dopřejte mu pocit bezpečí. Pamatujte si, že si máte často říkat: Jsem ve vesmíru v bezpečí a všechen život mě miluje a podporuje.

* * *

- z knihy Život!, Louise L. Hay

* * *

Zdroj textu: https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/%C5%BEehnejte-sv%C3%A9-pr%C3%A1ci-l%C3%A1skou/569546656466244


nahoru

TOPlist