Rady pro život

O čem mluvíte, to se i děje

11 důležitých životních lekcí, které se můžeme naučit od Waynea Dyera

Štěstí nebere zajatce

Co znamená být milencem

Změňte svá přesvědčení

 

Linka

 

O čem mluvíte, to se i děje

"Všichni známe lidi s negativním přístupem. Jsou to ti, kteří si neustále stěžují, fňukají a naříkají. Nic se jim nezdá být dost dobré. V životě jsou stále jen oběťmi. Není nám příjemné být v jejich blízkosti a zdá se, že nás doslova táhnou ke dnu. Je to proto, že fungují na nižší frekvenci a skrze Zákon přitažlivosti přitahují ještě více důvodů ke stížnostem. Důvodem, proč mají tendenci zůstat uvíznutí ve svém negativním životním stylu, je to, že své myšlenky a energii neustále zaměřují na negativní přítomnost a minulost. Tím znovu a znovu vytvářejí negativní budoucnost. Pamatujte si, že o čem neustále mluvíte, to se i přihodí.

Naopak také všichni známe lidi s pozitivním přístupem - zdají se být pořád šťastní a jakoby znali recept na štěstí. Jsou zábavní, je příjemné být v jejich blízkosti a fungují na vyšší frekvenci. Dobré věci jako by jim prostě přicházely do cesty. Není divu, že jsou šťastní! Pomocí Zákona přitažlivosti se aktivně podílejí na vytváření šťastného života, zaměřují se na pozitivní aspekty, v jejich současném životě je i oceňují, a mají pozitivní očekávání do budoucna."

* * *

- z knihy Klíč k životu, Jack Canfield
- zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/

Linka

 

11 důležitých životních lekcí, které se můžeme naučit od Wayna Dyera

"Nebe na Zemi je volba, kterou musíte učinit, nikoli místo, které byste měli najít." Autor: Wayne W. Dyer

Jeden z našich nejmilovanějších a nejvlivnějších motivačních řečníků, autorů nápomocných knih a duchovních učitelů našeho času, Dr. Wayne W. Dyer zesnul, podle informací jeho rodiny. Ovlivnil životy tisíců lidí skrze svá slova a učení a mnohým lidem pomohl k probuzení se do reality, která spočívá za tou každodenní. Napsal mnoho knih o spiritualitě a o tom, jak můžeme objevit svůj vlastní potenciál jednoduše pohledem do vlastního nitra, ztišení svých myslí a žitím naším srdcem. Mezi jeho díla patří například Your Erroneous Zones (Vaše bludy), jeden z best-sellerů, jehož se prodalo 35 milionů výtisků, The Power of Intention (Síla záměru) a The Shift (Proměna). Smrti se nebál a jednoduše na ni pohlížel jako na další dobrodružství. I když ho vesmír odvedl někam jinam, kde bude dále naplňovat plán své duše, zanechal nám mnoho důležitých lekcí, které můžeme využívat ve svých životech i dnes.

Zde je 11 důležitých životních lekcí, které se od Waynea Dyera můžeme naučit:

1. Jen vy máte vládu nad svou realitou.

"Jak se k vám lidé chovají, je jejich karma; to, jak reagujete, je vaše karma."
"Odmítáte-li činit volby, vstupujete do obrovského světa výmluv."
"Vaše pověst je v rukou druhých. Taková prostě pověst je. Nemůžete ji ovládat. Jediná věc, kterou můžete ovládat, je váš charakter."
"Buďte zoufalí. Nebo se motivujte. Cokoli je třeba udělat, je to vždy vaše volba."
"Musíte se stát producentem, režisérem a hercem v odkrývajícím se příběhu vašeho života."
"Nečinní lidé jsou často kritičtí - jsou to lidé, kteří jen sedí a dívají se na ty, kdo něco dělají, a pak filozoficky hodnotí, jak si vedou. Je snadné být kritičtí, ale být tím, kdo jedná, vyžaduje úsilí, risk a změny."

 

2. Veškerá změna začíná uvnitř.

"Změň způsob, jakým se díváš na věci, a věci, na které se díváš, se změní."
"Čím více budete sami sebe vidět jako ty, jimiž se chcete stát, a jednat tak, jako by to, co chcete, již nastalo, tím více aktivujete ony dřímající síly, které budou spolupracovat na tom, aby proměnily váš sen ve skutečnost."
"Uvidíte to, až tomu uvěříte."
"Nejen vy se stáváte tím, na co myslíte, ale i svět se stává tím, na co myslíte. Ti, kdo si myslí, že svět je temné místo, jsou slepí vůči světlu, které by mohlo prozářit jejich životy. Ti, kdo vidí světlo světa, vidí temné skvrny jako pouhé potenciální světlo."

 

3. Ten nejdůležitější vztah je ten, který máte sami se sebou.

"Nemůžete být osamělí, když máte rádi osobu, s níž jste o samotě."
"Buďte takovou osobou, jakou si přejete přitáhnout."
"Mým cílem není být lepší než všichni ostatní, ale být lepší, než jaký jsem býval."

 

4. Můžete si nastavit laťku pro to, jak úžasný bude váš život.

"Zde je afirmace pro dnešní den: Cítím vášeň pro svůj život a tato vášeň mě naplňuje nadšením a energií!"
"Jakmile si začnete věřit a budete se na sebe dívat jako na božské a drahocenné duše, automaticky se stanete bytostí, která může tvořit zázraky."
"Ať se vám v životě stalo cokoli, můžete se buď litovat a nebo se k tomu, co se stalo, postavit jako k daru. Všechno je buď příležitostí k růstu a nebo překážkou, která vám v růstu brání. Musíte si vybrat."
"Vášnivou vírou v něco, co neexistuje, to vytváříte. Neexistující je to, co jsme si zatím opravdu nepřáli."

 

5. Žijte své vášně.

"Začněte na konci své mysli. Začněte na konci dosavadních výsledků a pracujte zpětně, abyste své sny učinili možnými."
"Běžte si za svým již nyní. Budoucnost není nikomu slíbená."
"Dělat to, co milujete, je základním kamenem pro hojnost ve vašem životě."
"Neumírejte, dokud ve vás stále hraje hudba."

 

6. Každý den se probouzejte s vděčností ve svém srdci.

"Během probouzení nechte slova Děkuji ti vycházet z vašich úst a začněte svůj den s vděčností a soucitem."
"Každá zkušenost ve vašem životě byla naprosto nezbytná k tomu, abyste se dostali dál, a pak dál, až do současného okamžiku."

 

7. Říkejte životu "ano".

"Jen zřídka prožijete lítost nad něčím, co jste udělali. Trýznit vás bude to, co jste neudělali. Poselství je pak jasné. Udělejte to! Oceňujte přítomný okamžik. Uchopte každou sekundu vašeho života a vychutnejte si ji!"
"Jsem realista - očekávám zázraky."
"Když tančíte, vaším smyslem není dostat se na určité místo parketu. Ale užít si každý jeden krok."
"Nemám absolutně žádná omezení v tom, co si přeji stvořit."

 

8. Rozdávejte laskavost, jako by vám nikdy neměla dojít.

"Jste-li schopni povznést své vnitřní vědomí k tomu, jak můžete sloužit druhým, a soustředíte se ve svém životě na toto, budete moci poznat skutečné zázraky v rámci pokroku k prosperitě."
"Máte-li na výběr mezi 'mít pravdu' a 'být laskaví', vždy si vyberte to, co vám přinese mír."
"Potkáte-li někoho, jehož duše není v souladu s tou vaší, pošlete mu lásku a jděte dál."
"Láska je můj dar světu. Plním se láskou a posílám tuto lásku ven do světa."

 

9. Opravte nastavení své mysli, a váš život se promění.

"Nebe je stav mysli, nikoli místo."
"Nikdo nemůže vytvořit negativitu nebo stres uvnitř vás. Pouze vy to dokážete, a to tím, jak zpracováváte svůj svět."
"To, na co myslíme, určuje, co se nám stane, a tak, pokud chceme změnit své životy, potřebujeme protáhnout své mysli."
"Stav vašeho života není nic víc než jen pouhý odraz stavu vaší mysli."
"Staré návyky zanecháte za sebou, začnete-li myšlenkou 'Vzdávám se potřeby toto mít ve svém životě.' "

 

10. Nedovolte strachu nebo odmítnutí, aby vám bránily následovat své sny.

"Nikde neuvíznete, pokud se k tomu sami nerozhodnete."
"Jsme dost božští na to, abychom žádali, a dost důležití na to, abychom přijímali."
"Nezapomínejte, že v bytí sami sebou nemůžete selhat."
"Jsem vděčný za všechny ty, kteří řekli Ne. Právě díky nim jsem to dokázal sám."
"Neexistuje žádná nouze o příležitosti zajistit si živobytí tím, co milujete. Nouze je pouze o ty, kteří to opravdu uskutečňují."

 

11. Naučte se oceňovat ticho.

"Smiřte se s tichostí a připomínejte si, že právě v tomto prostoru se rozpomenete na svou duši. Jakmile budete schopni přejít z odporu do tichosti, překonáte také mnohá další trápení. A právě v tomto tichu si uvědomíte Boha."
"Přijměte ticho, neboť meditace je jediný způsob, jak skutečně poznat svůj Zdroj."

* * *

Zdroj: http://www.powerofpositivity.com/11-important-life-lessons-can-learn-wayne-dyer/
Překlad: Magda Techetová
Zdroj překladu: http://andelskydenik.blogspot.cz/2015/09/11-dulezitych-zivotnich-lekci-ktere-se.html

 

Linka

 

Štěstí nebere zajatce

Když jsme šťastní, přirozeně cítíme důvěru. Není důvod někoho ovládat, není důvod používat emocionální vydírání, abychom k sobě někoho připoutali. Když jsme šťastní, cítíme lásku a kreativitu. Když se cítíme kreativně, není zapotřebí ovládat ostatní ani brát zajatce. Když máme zajatce, ztrácíme spoustu času, protože musíme být žalářníkem. Jsme ve vězení stejně jako náš zajatec. Štěstí nebere zajatce.

* * *

V každé situaci, kdy shledáš, že bereš někoho do zajetí, dnes dovol sám sobě rozhodnout se pro štěstí. Dovol sám sobě vytvořit štěstí, a až to uděláš, posuneš se na úroveň vědomí, kde už se nebudeš držet zpátky tím způsobem, že bys bral zajatce.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

- zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2015/06/stesti-nebere-zajatce.html

 

 

Linka

Proces opuštění - cvičení

Zaujměte pohodlnou pozici a soustřeďte se na své vnitro. Oči můžete nechat otevřené, nebo je zavřít podle libosti.

1. krok: Soustřeďte se na záležitost, z níž byste chtěli mít lepší pocit, a pak si dovolte procíit to, co právě v tuto chvíli cítíte. Nemusí to být pocit nijak silný. Otupělost, prázdnota, odtrženost nebo vyprahlost jsou pocity, s nimiž se můžete rozloučit stejně snadno jako s těmi mnohem silnějšími. Zkrátka pocit jen přivítejte a dovolte mu se naplno projevit.

Možná se vám takový návod zdá jako moc zjednodušující, ale většina z nás opravdu žije v myšlenkách, obrazech a příbězích minulosti a budoucnosti. Už si nedokážeme plně uvědomit, jak se cítíme přesně v daný okamžik. A se svými pocity ( a když už jsme u toho, i se svou prací nebo životem) můžeme něco udělat jenom PRÁVĚ TEĎ.

2. krok: Zeptej te se sami sebe: Můžu nechat ten pocit odejít?
Nyní se ptáte docela prostě jen na to, jestili je to možné. Jak "ano", tak "ne" jsou přijatelné odpovědi. Často můžete pocit nechat jít i tehdy, když řekneme "ne". Všechny otázky, které v tomto procesu používáme, jsou záměrně prosté. Nejsou důležité samy o sobě svým významem, jsou nastaveny tak, aby vám co nejvíc usnadnily chvíli, kdy něco opouštíte.

3. krok: Položte si jednoduchou otázku: Nechám to odejít? / Jsem připraven/a a ochotný/na nechat to jít?
Jestliže zní odpověd "ne" nebo jestliže si nejste jistí, ptejte se sami sebe dál: Chci se vzdát tohoto pocitu a být svobodný/á?
I když je opověd pořád "ne", pokračujte 4.krokem

4. krok: Položte si další prostou otázku: Kdy?
To je výzva, abyste se dané věci zbavili PRÁVĚ TEĎ. Možná vám to půde snadno. Pamatujte, že můžete něco nechat odejít, kdykoli se k tomu rozhodnete.

5. krok: Opakujte předchozí čtyři kroky tak často, jak jen potřebujete, dokud se daného pocitu nezbavíte úspěšně.

NEZAPOMEŇTE: Když se něčeho zbavíte, je to pryč už navždy, takže se cítíte lehčí a klidnější.

 

(zdroj: Žijte přítomným okamžikem)

Zdroj: https://www.facebook.com/BO.HOVA

 

Linka

 

Co znamená být milencem

Je to víc než sňatek a zamilovanost. Miliony lidí vstoupily do manželství, ale jen někteří jsou opravdoví milenci. Chcete-li být skutečným milencem, musíte se odhodlat být účastníkem neustálého intimního tance. 

Jste milencem, když oceníte dar, který představuje váš partner, a budete nad tím darem každý dne jásat. Jste milencem, když nezapomenete, že vám partner nepatří - je vám propůjčen vyšší mocí. Jste milencem, když si uvědomíte, že nic mezi vámi není bezvýznamné, že vše, co si vzájemně řeknete může potěšit nebo zranit a vše, co uděláte, vaše spojení posílí nebo oslabí. Jste milencem, když to všechno pochopíte a probudíte se každé ráno s vděčností, že je před vámi další den, kdy můžete svého partnera milovat a těšit se z jeho přítomnosti.

Když máte milence, je to životní požehnání. Máte-li dar v podobě druhé osoby, která se rozhodla kráčet po vašem boku. Sdílí s vámi dny i noci, lože i břemena. Váš milenec spatří i ty nejintimnější části vašeho těla a osoby, které nikdo jiný nevidí a již se nikdo nedotkl. Váš milenec vás najde i ve vašem úkrytu a vytvoří vám bezpečný přístav v milující náručí. Milenec vám denně nabídne bezpočet zázraků. Má dar vás nadchnout úsměvem, hlasem, vůní těla, pohybem i gestem, Má schopnost zahnat vaši samotu. Má sílu proměnit obyčejné věci v nezapomenutelné. Je vaší branou do ráje...

 

Zdroj: Skutočná Intimita Vzťahu nespočíva v odhalení tela, ale v Odhalení Ducha.. Dipa Vasudeva Das)

 

Linka

 

Změňte svá přesvědčení

Svými přesvědčeními si vytváříte svou realitu. Přesvědčení je to, co předpokládáte o světě kolem vás. A protože si sami vytváříte to, v co věříte, najdete také mnoho “důkazů”, že skutečnost je přesně taková, jaká si myslíte, že je. Člověk, který například věří, že ve vesmíru je hojnost všeho, bude žít a jednat tak, že ji bude skutečně zažívat. Člověk, který věří, že se peníze dají vydělat jedině tvrdou prací, je také bude dostávat jedině za tvrdou práci. Oba dva budou mít spoustu zkušeností dokazujících, že jejich “přesvědčení” o realitě je “pravdivé”. Uvěříte-li v něco jiného, můžete tak změnit to, co zažíváte.

Poté, co pracujete s energií a přitahujete si to, co chcete, budou vaše přesvědčení ovlivňovat, jak jednoduše a rychle k vám budou dané věci přicházet. Chcete-li svá přesvědčení objevovat, vzpomeňte si na nějakou situaci, která se vám přihodila v minulosti nebo v níž jste právě dnes. Může jít o problém či výzvu, která před vámi právě stojí, anebo o nějaký pěkný zážitek. Zeptejte se sami sebe, v co asi věří člověk, který si takovou situaci vytvoří a dostane se do ní? Někdo není například schopen platit své účty, stále dostává upomínky od svých věřitelů a raději kvůli nim ani nezvedá telefon; v jakou skutečnost asi takový člověk věřil, že si právě tohle vytvořil? Možná věřil tomu, že si peníze nezaslouží, že placení účtů je vždycky problém, nebo že život je zkrátka tvrdý.

Jedno z obvyklých přesvědčení zní: “Budete-li bohatí, lidé vás přestanou mít tak rádi jako dříve, budou se s vámi stýkat pouze pro vaše peníze, a nikoliv kvůli vám samotným.”
Možná máte obavy, že bohatství vás nějak oddělí od vašich přátel. Když vás někdo opravdu miluje, málokdy se v něm zklamete, pokud ovšem klamáni být nechcete. Vaše obavy, že vás ostatní nebudou mít tak rádi, budete-li bohatí, se dají snadno vyléčit – prociťujte, jak vy sami máte rádi druhé. Dáváte-li druhým lásku, sami ji také dostáváte. Už dnes jste přece do určité míry bohatí, a přitom vás lidé mají rádi. Existuje snad nějaká hranice v množství peněz, která by jim najednou zabránila vás milovat?

 

Má přesvědčení vytvářejí mou realitu.
Věřím ve svou neomezenou prosperitu.

 

Někteří z vás si myslí, že velká částka peněz může člověka zatěžovat, že je to odpovědnost, která lidi spoutává. Ovšem neschopnost platit své účty a starosti o peníze vás také mohou tížit a spoutávat. Peníze vás nebudou svazovat, když v to nebudete věřit a pokud si tímto způsobem sami neuspořádáte život. Sami si vytváříte to, v co věříte. Věříte-li, že větší částka peněz vás zatěžuje, bude lepší toto přesvědčení nejdříve změnit, než si začnete vydělávat více peněz. Jinak budete peníze vnímat jen jako závaží a spoustu odpovědnosti. Pokud jste již žádali o hodně peněz a ještě je nemáte, vaše vyšší já vám možná právě pomáhá nejdříve změnit některá z vašich negativních přesvědčení o vlastnění peněz a teprve pak vám přinese, oč jste žádali.

Váš postoj k penězům má vliv na to, jak si peníze přitahujete, jak je utrácíte a jak se k nim chováte. Myslíte si, že je možné vydělat hodně peněz prací, kterou milujete? Nebo si myslíte, že vydělat peníze znamená vybojovat si je tvrdou prací? Jestliže si něco přejete, a přitom to k vám ještě nepřišlo, máte v sobě možná nějaké přesvědčení, které vám brání danou věc získat. V každém vašem přesvědčení jsou zárodky opačné víry, která se třeba dosud neprojevila. Ve víře, že si peníze nezasluhujete, můžete najít i její protějšek: víru, že si je ZASLOUŽÍTE. Obrátíte-li pozornost od negativního přesvědčení k pozitivnímu, změníte to, co prožíváte.

Možná zjistíte, že některé takové omezující myšlenky jste získali od svých rodičů. Většina vašich myšlenek, konceptů a přístupů vzniká v mládí. Vychází z toho, co vaši rodiče a někteří další lidé říkali, v co věřili a co vám sdělovali beze slov. Objevte svá přesvědčení získaná od rodičů a ujasněte si, jestli si je chcete ponechat. Odpusťte svým rodičům za všechna přesvědčení, která vám vštípili a jichž se teď chcete zbavit. Uvědomte si, že dělali to nejlepší, co uměli. Tato přesvědčení vám nějak pomáhala ve vašem dosavadním životě a vedla vás skrze nejrůznější lekce až k vrcholu vašich možností v daném myšlenkovém rámci. Kterýkoliv ze svých starých programů či přesvědčení, které vám již neslouží, můžete opustit a zvolit si svá vlastní pravidla života. Můžete si přece vybrat jakákoliv přesvědčení, myšlenky, náhledy a představy.

 

Volím si taková přesvědčení, která mi přinášejí oživení a růst.

 

Objevíte-li nějaké přesvědčení, které vás tlačí zpět, nechte je klidně odejít a vytvořte si přesvědčení nové. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je ztišit se, zavřít oči, představit si kolem sebe světlo a symbolicky odstranit svou starou víru. Můžete si například představit před očima nápis "Nezasloužím si peníze". Pak jej postupně, po jednotlivých písmenech vymažte. Představte si na jeho místě nové přesvědčení, napsané třeba velkými písmeny "Zasloužím si peníze". Svou novou víru si dále upevňujte tak, že si ji budete říkat, kdykoliv na ni pomyslíte. Zapište si ji a tento nápis si umístěte tam, kde na něj dobře a často uvidíte; třeba doma nebo v zaměstnání.

Vaše emoce a představivost mohou posilovat, anebo naopak zeslabovat vaše přesvědčení. Nepopírejte nebo neignorujte svá stará přesvědčení. Přijměte všechna stará přesvědčení, která objevíte, jako své představy o realitě, a nikoliv jako pravdivá fakta. Potom si představte sami sebe s opačným přesvědčením. Pokud věříte, že vydělat si peníze je těžké, představte si, že je to vlastně jednoduché. Představte si tento obraz tak skutečný, jak to jen půjde. Využívejte přitom naplno svou obrazotvornost a zároveň také prožívejte pozitivní pocity, které budete mít, až tuto svou novou představu uskuetčníte. Každý den si jednou v klidu připomeňte své nové přesvědčení. Pokud si myslíte, že si nezasloužíte krásné věci, běžte a kupte si pro sebe nějakou skutečně krásnou věc. Začnete-li to tak dělat, objevíte nové pocity a přesvědčení, přes něž se budete dívat na svět a budete v nich také tak žít.

 

Má přesvědčení mi vytvářejí jen samé dobré věci.

 

Můžete si vytvářet taková nová přesvědčení, která vám pomohou nashromáždit peníze. Například víra, že si můžete vydělávat prací, kterou milujete, vás bude motivovat k větší tvořivosti. Možná uvěříte, že peníze jsou pro vás žádoucí, protože vás posunou k vašemu vyššímu poslání a pomohou vám prospět lidstvu. Věříte-li, že jste chudí, vaše podvědomí vám bude pořád vytvářet takové okolnosti, které vám váš pocit chudoby jen potvrdí. Myslíte-li si, že bohatství je špatné, bráníte sami sobě využít své schopnosti a dovednosti, které by vám jinak mohly zajistit příjem. Věříte-li, že je lepší žádné peníze nemít, možná potlačujete nějaké své nadání, protože jeho využití by vám jinak mohlo přinést finanční úspěch.

Než se naučíte přitahovat si do svého života nové věci, začněte nejdříve měnit názor na sebe sama a svá přesvědčení o tom, zda si tyto nové věci zasloužíte.

Jedna žena si například velmi přála přitáhnout si do života nový byt, mnohem hezčí než ten, ve kterém dosud bydlela. Po roce se svým manželem naspořili tolik, že si mohli dovolit hezčí bydlení, a tak se přestěhovali. protože se nový byt té ženě zdál mnohem hezčí než ten starý, začala si domů častěji zvát své známé, začala se lépe oblékat a celkově se cítila mnohem lépe. Myslela si, že její nový byt zvýšil její mínění o sobě samé. Ve skutečnosti ale změnila názor na sebe již dávno předtím, než se přestěhovala. Nový byt přišel, až když změnila své přesvědčení o tom, co si zaslouží. Kdyby hned objevila, že ve skutečnosti chtěla změnit obraz o sobě samé, začala by rovnou žít tak, aby vzrostlo její sebevědomí. Prostředky na nový byt by pak třeba také přišly dříve. Takto jí trvalo celý rok, než v ní dorostlo přesvědčení, že může mít lepší domov a že si jej také zaslouží.

 

Zasloužím si hojnost.

 

Zeptejte se teď sami sebe: "Existuje nějaký důvod, proč bych nemohl/a mít ve svém životě hojnost? Zasloužím si ji? Myslím si, že bohatí lidé si ji zaslouží více než já?" Zamyslete se nad všemi důvody, proč je úplně v pořádku, abyste měli peníze.
Pomyslete na něco, co jste v nedávné době dostali nebo získali a co pro vás mělo velký význam. Dostali jste tu věc a doufali jste, že vám přinese oživení a růst a možná i nový obraz sebe sama. Jaký nový obraz sebe sama vám ta věc přinesla? Než jste ji získali, museli jste třeba změnit některá svá přesvědčení o tom, kdo jste a co všechno můžete mít. Jaký nový pohled na sebe sama jste objevili, když jste si ji pořídili?
Jeden muž si například koupil velmi kvalitní spací pytel a stan, jaký si již dlouho přál. Objevil tak nový obraz sebe sama: muž přírody, úspěšný a zasluhující si kvalitní vybavení.
Pomyslete teď na něco, co chcete a co ještě nemáte. Jaký nový obraz sebe sama vám to dovolí získat? Jaké nové přesvědčení potřebujete, abyste si to vytvořili? Tvoříte-li si nová přesvědčení a pocity o sobě samých, posilujete možnost přitáhnout si věci, které chcete, a zesilujete svou schopnost magnetizovat.
 

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

 

 

Zdroj: FB stránka Svět zázraků

https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/zm%C4%9B%C5%88te-sv%C3%A1-p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-15/530486890372221

https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/zm%C4%9B%C5%88te-sv%C3%A1-p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-25/530937640327146

https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/zm%C4%9B%C5%88te-sv%C3%A1-p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-35/531794893574754

https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/zm%C4%9B%C5%88te-sv%C3%A1-p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-45/532788120142098

https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/zm%C4%9B%C5%88te-sv%C3%A1-p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-55/532785726809004

TOPlist